นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1487
ความเห็น: 0

ม.อ. เชิญร่วมเสวนาระดมความคิดเห็น “ทางออก..ยางพาราไทย”

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาเรื่อง “ทางออก...ยางพาราไทย” พร้อมเปิดเวทีระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านยางพารา ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำที่ตรงจุดเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล ในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม Conference Hall  ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ หรือร่วมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ FM.88 MHz.

        รองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่มีการเรียกร้องของเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้รัฐบาลกำหนดราคาประกันยางพารา จนเกิดการประท้วงปิดเส้นทางคมนาคม ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นสถาบันการศึกษาหลักแห่งหนึ่งของภาคใต้ มีผลงานวิจัยและนักวิจัยด้านยางพาราที่ศึกษาตั้งแต่การทำการเกษตร การเพาะปลูก การจัดสวน เศรษฐศาสตร์ เศรษฐสังคม จนถึงการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ จึงต้องการนำเสนอแนวคิดจากนักวิชาการและประชาชนที่จะช่วยแก้ไขปัญหายางพาราดังกล่าว โดยการจัดการเสวนาวิชาการเพื่อไขข้อข้องใจของสังคม ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว แก่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

        การจัดเสวนาเรื่อง “ทางออก...ยางพาราไทย” ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่มีโอกาสใกล้ชิดกับประชาชนชาวสวนยางพารามากมาย ประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา สมบูรณ์สุข จากภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์อาซีซัน แกสมาน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนประชาชนจากเครือข่ายยางพารา ร่วมค้นหาทางออกที่แท้จริงของยางพาราไทย ผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 0-7428-6964

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 กันยายน 2556 10:11 แก้ไข: 02 กันยายน 2556 10:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 AE, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.51.69
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ