นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 212
ความเห็น: 0

บริหารและจัดการระบบด้วย Windows Admin Center (WAC) ตอนที่ 2 [C]

Window Admin Center เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการระบบจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่จะคุ้นชินกับการใช้ Remote Desktop เพื่อเข้าไปจัดการกับเครื่อง Server โดยตรง แต่เปลี่ยนมาใช้ Web Base ผ่าน Browser ในการจัดการแทน

สวัสดีครับ


ครั้งที่แล้ว ได้นำเสนอบทความ บริหารและจัดการระบบด้วย Windows Admin Center (WAC) ตอนที่ 1 เกี่ยวกับที่มา และขั้นตอนการติดตั้งเพื่อใช้งาน ในบทความนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งาน, การเพิ่มเครื่อง Server ในระบบ รวมถึงการรีวิวบางเมนูเพื่อจัดการเครื่อง Server ผ่านโปรแกรม  Windows Admin Center

Windows Admin Center นั้นสามารถจัดการเครื่องที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows ได้หลายรุ่นหลายแบบ เช่น ในส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 ในส่วนของการทำเป็น Server ก็มีรุ่น Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012-2012 R2, Windows Server 2016 และ Windows Server 2019 โดยใช้ Remote PowerShell และ WMI ผ่าน WinRM ซึ่งจะติดตั้งมาพร้อมกับ Window ในเวอร์ชั่นใหม่อยู่แล้ว

การเพิ่มเครื่องเป้าหมายใน Windows Admin Center มีวิธีการดังนี้

1. เปิด Browser แล้วพิมพ์ URL ของเครื่องที่ติดตั้ง Windows Admin Center จะแสดงหน้าต่างให้ Login ด้วย User และ Password ของเครื่อง Server กดปุ่ม Sign in

 

2. หากถูกต้องจะเริ่มต้นโหลดโปรแกรมเสริมที่จำเป็นสำหรับใช้งาน

 

3. ที่หน้าแรก ให้กดไปที่ +Add จะแสดงรูปแบบของเครื่องเป้าหมายที่ต้องการเพิ่ม ซึ่งจะมี 4 แบบ ในที่นี้จะเลือกเป็น Windows Server

 

4. จากนั้นจะแสดงหน้าให้กรอกรายละเอียดของเครื่อง Server เช่น

    4.1 ให้ระบุชื่อโดเมนหรือหมายเลขไอพีที่ต้องการติดต่อ

    4.2 ให้เลือกอันที่สอง คือ Use another account for this connection เพื่อระบุ Account อื่น ๆ ที่ต้องการ

    4.3 ระบุ Account ที่ต้องการลงไป

    4.4 กด Add with credentials

 

5. เครื่องเป้าหมายที่ต้องการจะถูกเพิ่มลงในรายการ

 

6. จากนั้นกดเข้าไปยังเครื่องเป้าหมายที่ได้ทำการเพิ่มไว้ หากถูกต้องจะสามารถเข้าไปยังเครื่อง Server ดังกล่าวได้ ตามภาพ โดยจะอยู่ที่เมนูเริ่มต้นคือ Overview

 

นำเสนอเมนูใน Windows Admin Center

ใน Windows Admin Center จะมีเมนูสำหรับจัดการเครื่องที่สำคัญอยู่หลายเมนูด้วยกัน แต่ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างบางเมนูที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. Overview เป็นหน้าที่แสดงข้อมูลภาพรวมของเครื่อง Server ประกอบไปด้วย Computer name, Operating system, Processors, Ram, Disk ที่แสดงเป็นกราฟแบบ Realtime และยังมีเมนูให้ Restart, Shutdown เครื่อง Server ด้วยเช่นกัน

1.1 แสดง Computer name, Operating system, Processors, RAM, Disk space และเมนูสำหรับ Restart, Shutdown เครื่อง Server

 

1.2 แสดงเป็นกราฟแบบ Realtime การใช้งาน Processors, RAM, Disk และ Ethernet 


2. Events สามารถดู Log ไฟล์ เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเครื่อง Server ได้

 

3. Files and file sharing สำหรับจัดการไฟล์ข้อมูลในเครื่อง Server สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข รวมถึงการให้สิทธิ์ผู้ใช้ในการจัดการ Directories ได้

 

4. Firewall สำหรับจัดการ Rules ของ Firewall เพื่อเปิด/ปิดการเข้าถึงพอร์ตหรือบริการบางอย่างได้

 

5. Local users & groups สำหรับจัดการผู้ใช้งานบนเครื่อง Server สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข ผู้ใช้ได้


6. PowerShell สำหรับให้ผู้ดูแลเข้าจัดการเครื่อง Server โดยใช้ PowerShell ผ่านทาง Command Line


7. Pocesses สำหรับตรวจสอบโปรเซสที่ทำงานอยู่บนเครื่อง Server สามารถ End Process ได้


8. Remote Desktop สำหรับให้รีโมตเข้าไปที่เครื่อง Server ด้วยช่องทาง Remote Desktop แบบเดิม


9. Roles and features สำหรับให้ติดตั้ง/ถอดถอน Roles และ features ของ Server ได้ เช่น Web Server (IIS), DNS Server เป็นต้น


10. Scheduled tasks สำหรับให้ตั้งค่า Scheduled เพื่อตั้งเวลาให้ Server ทำอะไรบางอย่างได้ เช่น การตั้งเวลา Backup ข้อมูลเป็นต้น


11. Services สำหรับตรวจสอบบริการของ Server ที่ทำงานอยู่ สามารถเริ่มต้น/หยุดการทำงานได้


12. Storage สำหรับจัดการพื้นที่ของ Hard Disk บนเครื่อง Server เช่น Format, ขยายพื้นที่ หรือแม้กระทั่งลบพื้นที่ทิ้งได้


13. Updates สำหรับทำการอัพเดท Windows


14. Settings สำหรับตั้งค่า Environment variables ของเครื่อง Server เช่น Path Remote Desktop, Path ของบริการต่าง ๆ ที่กำหนดให้ทำงานบนเครื่อง Server เช่น PHP เป็นต้น

 

ปัญหาที่พบ

หากเราใช้ Windows Admin Center เพิ่มเครื่องที่เป็น Window 10, Windows Server 2016, Windows Server 2019 นั้นจะไม่พบปัญหาใด ๆ เนื่องจากเป็นระบบปฏิบัติการที่จะติดตั้ง WMF 5.1 package ที่จำเป็นต้องใช้มาตั้งแต่ต้น แต่หากต่ำกว่านี้เมื่อเพิ่มเครื่องเข้าไปและเริ่มต้น Connect จะพบข้อความ Error ดังภาพ

 

อาการนี้แสดงว่าเครื่อง Server ไม่ได้ติดตั้ง WMF 5.1 จะต้องทำการดาวน์โหลดและติดต้้งให้เรียบร้อยก่อน ตามขั้นตอนดังนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม WMF 5.1 จาก https://bit.ly/38lcfyi เลือกรุ่น Windows ที่ต้องการ (ในที่นี้เลือก WMF 5.1 สำหรับ Windows Server 2012 R2)

2. เมื่อกดติดตั้งจะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการติดตั้งให้กดปุ่ม Yes


3. รายละเอียดของ license ให้กดปุ่ม I Accept เพื่อยอมรับ

 

4. เริ่มดำเนินการติดตั้ง ใช้เวลาสักพัก ให้รอจนเสร็จ

 

5. เมื่อเสร็จแล้วให้กดปุ่ม Restart Now เพื่อรีสตาร์ทเครื่องใหม่

 

จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนในหัวข้อ การเพิ่มเครื่องเป้าหมายใน Windows Admin Center เพื่อเริ่มเพิ่มเครื่อง Server ใน Windows Admin Center

 

บทสรุปส่งท้าย

จะเห็นว่า Window Admin Center เป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการระบบจากเมื่อก่อนอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่จะคุ้นชินกับการใช้ Remote Desktop เพื่อเข้าไปจัดการกับเครื่อง Server โดยตรง แต่เปลี่ยนมาใช้ Web Base ผ่าน Browser ในการจัดการแทนซึ่งในปัจจุบันมีหลายผลิตภัณฑ์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบมาใช้ Web Base กันมากขึ้นแล้ว เช่น VMWare หรือแม้แต่ระบบปฏิบัติการ Linux ที่จริง ๆ ได้ริเริ่มมาใช้การบริหารจัดการผ่าน Web Base มานานแล้ว โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า WebMin

ซึ่งการปรับตัวครั้งนี้ก็มีผลมาจากเทรนด์เทคโนโลยีที่ทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตมากขึ้น การทำงานเน้นไปทำงานผ่านเทคโนโลยี Cloud ที่หลายบริษัทเริ่มปรับตัว ปรับแนวทางจากที่ต้องลงทุนซื้อ Hardware มาบริหารจัดการเอง ก็เปลี่ยนไปใช้ Cloud ที่ผู้ให้บริการหลาย ๆ แห่งให้บริการในราคาที่ไม่แพง บริษัทไมโครซอฟท์เองก็มีบริการเทคโนโลยี Cloud ให้ใช้งานเช่นกัน ชื่อว่า Microsoft Azure ซึ่งให้บริการมาระยะหนึ่งแล้ว และเพื่อให้สะดวกแก่ผู้ใช้งานจึงได้พัฒนาเครื่องมือที่ชื่อ Window Admin Center ขึ้นมาเพื่อให้สามารถทำงานผ่าน Microsoft Azure ได้ด้วย

สุดท้าย ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านหลาย ๆ ท่าน ที่สนใจ สามารถเอาไปต่อยอด และลองศึกษาเพิ่มเติมดู ซึ่งยังมีเครื่องมือที่สามารถใช้งานได้อีกมากที่ไม่ได้กล่าวอยู่ในบทความนี้ครับ

 

ขอบคุณครับ

 

อ้างอิง

https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/scripting/wmf/setup/install-configure?view=powershell-7

https://www.webmin.com

https://azure.microsoft.com

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): WAC  Window Admin Center
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 พฤศจิกายน 2563 22:04 แก้ไข: 25 พฤศจิกายน 2563 22:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น
คุณต้องทำการเข้าระบบก่อนแสดงความเห็น