นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(0) ความสุขแบบ 3 P สู่ Happy University

นับเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้โอกาสนักสร้างสุของค์กรอีก 4 วิทยาเขต ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสร้างสุข โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 01 มิถุนายน 2558 11:37 แก้ไข: 01 มิถุนายน 2558 12:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) Happy@ห้องฟรุ้งฟริ้ง ความรัก ความสุขที่ ม.อ.ตรัง

เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตามธรรมชาติของคนล้วนต้องการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความสุขจะติดตัวบ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2558 13:23 แก้ไข: 16 กุมภาพันธ์ 2558 21:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สร้างงานสร้างสุข..ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณในอาชีพ

ตลอดการทำงานของผู้เขียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถพูดได้ว่า “มีความสุขในการทำงาน” นั่นคือ ผู้เขียนวัดจากการที่ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงาน ไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนที่ไม่อยากไปทำงาน และจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าวันนั้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 04 พฤษภาคม 2556 11:16 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2556 12:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Open Access Journal ม.อ.สู่ชุมชน

วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรก ของบรรณาธิการที่เป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ Open Access Journal ที่จะจัดให้มีขึ้น ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมแทนบรรณาธิการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: วิจัย - วิจัยสถาบัน
คำสำคัญ (keywords): วารสาร  open access journal
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 02 สิงหาคม 2554 19:20 แก้ไข: 02 สิงหาคม 2554 20:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI

วันไหนที่ทำงานได้ผลงานออกมามาก ๆ นี่ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่ง หรือวันไหนทำงานในสิ่งที่ยากและสามารถทำให้สำเร็จโดยใช้เวลานิดเดียวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง หรือวันไหนที่ทำงานแล้วลูกค้าหรือผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วลูกค้ายิ้มกลับไปพร้อมกั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ความสุขในการทำงาน  adli
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 11 กรกฎาคม 2554 13:45 แก้ไข: 13 กรกฎาคม 2554 08:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) Note Taker สร้างได้

“พี่นอร์คะ ขอทาบทาม พี่นอร์ เป็น Note taker งาน UKM ที่จะจัดที่ ม.อ.ตรัง วันที่ 8 ธันวาคม 2553 นี้ นะคะ” น้อง Many ผู้ประสานงาน จัดหาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสียงมาตามสาย ด้วยใจชอบงาน KM และชอบเขียนเรื่องเล่า ตาม Blog ต่าง ๆ จึงตอบรับอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 20 ธันวาคม 2553 21:53 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2553 07:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) เข็มทิศความคิด : ทำอย่างไรให้ทำงานได้มากกว่าคนอื่น

ช่วงนี้ หากได้เจอหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความคิดเชิงบวก ผู้เขียนจะสนใจอ่านเป็นพิเศษ ความติดเชิงบวกจะทำให้เรามีความสุข และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเราในทางที่ดีด้วย ล่าสุดผู้เขียนได้อ่าน เข็มทิศความคิด เล่ม 2 แต่งโดย โอม พัฒนโชติ ที่เป็นเล่ม 2 ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 06 กันยายน 2553 22:13 แก้ไข: 06 กันยายน 2553 22:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) นบก. ม.อ. การอบรมเปี่ยมสุข : กลยุทธ์การจัดฝึกอบรม

การจัดการฝึกอบรมอบรมที่จะทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายคือ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ การจัดการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ จึงควรนำเทคนิคการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม การอบรมหลักสูตร การ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 03 กรกฎาคม 2553 14:20 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2553 15:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(8) นบก. ม.อ. การอบรมเปี่ยมสุข

การประเมินคุณภาพงานต่าง ๆ มักให้ความสำคัญที่ความพึงพอใจของลูกค้า หรือบางตำราก็ว่าคุณภาพวัดจากความสุข ในฐานะผู้รับบริการ การจัดอบรมครั้งนี้ จึงขอประเมินการอบรม นบก.ม.อ.รุ่น 1 ที่จัดระหว่าง 28 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นี้ ว่าเป็นการจั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 30 มิถุนายน 2553 22:41 แก้ไข: 01 กรกฎาคม 2553 11:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) พระอาทิตย์ทรงกลดที่ ม.อ.ตรัง

4 วันหลังพิธีประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ในช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2553 ซึ่งนับจากวันที่ ม.อ.ตรัง ทำพิธี ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ถัดมา 4 วัน บุคลากร ม.อ. ก็ยังมีการกล่าวถึงกิจกรรมในวันประกอบพิธีดังกล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย อุไร ไปรฮูยัน   สร้าง: 22 มีนาคม 2553 20:03 แก้ไข: 31 มีนาคม 2553 20:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]