นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2617
ความเห็น: 8

Happy@ห้องฟรุ้งฟริ้ง ความรัก ความสุขที่ ม.อ.ตรัง

ในวันนี้เต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้มของบุคลากร ห้องฟรุ้งฟริ้งที่ตกแต่งอย่างสวยงามจากเพื่อน ๆ มีบรรยากาศน่าเข้าไปใช้ มีมุมอ่านหนังสือเพื่อสร้างนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้ มีมุมคาราโอเกะ มีพื้นที่ให้ได้นั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีมุมกาแฟ และจะเป็นห้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กร

เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตามธรรมชาติของคนล้วนต้องการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  ความสุขจะติดตัวบุคคลไปทุกหนทุกแห่ง การมีครอบครัวดี มีการเงินดี สุขภาพดี น้ำใจงดงามล้วนเป็นองค์ประกอบของบุคคลที่สังคมต้องการ  มหาวิทยาลัยจึงมีความพยายามที่จะสร้างความสุขในสถานที่ทำงานให้เกิดขึ้นเป็น Happy University เมื่อวิทยาเขตตรังได้มีการสำรวจ สถานะความสุขของบุคลากรสายสนับสนุนของ ชาว ม.อ. ตรัง ที่เกี่ยวกับ ความสุข 8 ด้าน (Happy 8) พบว่า ความสุขที่ต้องการมากที่สุด คือ Happy Relax และ
รองลงมาคือ Happy Body


จากกิจกรรม Relax Time ไปสู่ห้องฟรุ้งฟริ้ง
เมื่อความต้องการของบุคลากร ต้องการความสุขด้านการผ่อนคลาย (
Happy Relax) มากที่สุด จึงได้จัดให้มีกิจกรรม Relax Time ที่เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อระดมความคิดเห็นค้นหากิจกรรมแห่งความสุข  ได้ชื่อ "ห้องฟรุ้งฟริ้ง" เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรม  พร้อมกิจกรรมมากมายที่จะจัดในห้องฟรุ้งฟริ้ง  เช่น ร้องเพลงคาราโอเกะ ห้องอ่านหนังสือ ดูหนังฟังเพลง นั่งสมาธิ  ฝึกการเรียนรู้อื่น ๆ เช่น เต้นรำ แต่งหน้า และผลพวกจากกิจกรรม Relax Time ในวันนั้นจึงเกิดความต้องการให้มีกิจกรรม สาธิตการแต่งหน้าเพื่อเสริมบุคลิกภาพในการทำงาน  ซึ่งขณะนั้น ยังไม่มีห้องฟรุ้งฟริ้งจึงใช้สถานที่โถงว่างในห้องทำงานของ สนอ เป็นสถานที่จัดกิจกรรม ใช้เสื่อปูนั่ง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นสร้างความสุขและการผ่อนคลายให้แก่บุคลากรของชาววิทยาเขตตรัง  แม้ยังไม่มีห้องฟรุ้งฟริ้ง  กิจกรรมแห่งความสุขก็ยังต้องดำเนินต่อไป  เช่น ได้เกิดกิจกรรม Mon Mon Market มาจากคำว่า Monday Money Market  มันส์มันส์ แสดงถึงอารมณ์ที่เป็นสุข กิจกรรมมุ่งหวังเพื่อสร้างภาวะการเงินที่ดีของบุคลากร  ตลาดนัดเช้าวันจันทร์ เปิดโอกาสให้บุคลากร นำสินค้าพืชผัก อาหาร มาจำหน่ายเพื่อน ๆ โดยวางสินค้าบนโต๊ะบริเวณโถงว่างของห้อง สนอ เขียนราคาสินค้าและวางกระปุกเงิน ให้ชำระเงินเอง โดยบุคลากรไมต้องใช้เวลางานในการมายืนจำหน่าย ทำให้บุคลากรของเรา Happy Money กันไป รวมทั้งสินค้าที่นำมาจำหน่ายมักจะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพเป็นผักริมรั้ว ขนมทำเอง ส่งเสริมให้ Hapyy Money และ Happy Body ของบุคลากร ม.อ.ตรังกันไปพร้อม ๆ กัน


ห้องฟรุ้งฟริ้ง  เทศกาลแห่งความรัก ความสุข
เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เปิดห้องฟรุ้งฟริ้งอย่างเป็นทางการในวันที่
13 กุมภาพันธ์ 2558 เนื่องในโอกาสใกล้วันแห่งความรัก ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุข  ผู้บริหารมาร่วมเปิดงานและมอบห้องฟรุ้งฟริ้งให้แก่บุคลากรเป็นของขวัญ  เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างสุขที่จะมีต่อไป ในวันนี้เต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม ของบุคลากร  ห้องฟรุ้งฟริ้งที่ตกแต่งอย่างสวยงามจากเพื่อน ๆ มีบรรยากาศน่าเข้าไปใช้  มีมุมอ่านหนังสือเพื่อสร้างนิสัยใฝ่เรียนใฝ่รู้  มีมุมคาราโอเกะ  มีพื้นที่ให้ได้นั่งคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีมุมกาแฟ  และจะเป็นห้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสุขในองค์กรไม่ใช่เพียงการผ่อนคลาย (Happy Relax) แต่จะนำไปสู่ความสุขด้านอื่น ๆ อีกมากมายที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของบุคลากรทุกคน  

 • ลีลาส้มตำ
  ส้มตำ ถือเป็นอาหารโปรดของหลาย ๆ คน  และชาววิทยาเขตตรัง มักจะชอบรับประทานส้มตำกันเป็นพิเศษ จะสังเกตเห็นตามหน้า Facebook ที่มีการโพสภาพส้มตำที่ไปรับประทานตามร้านต่าง ๆ  และจะเป็นความสุขอย่างยิ่งที่ เพื่อนๆ บุคลากร ได้ตำส้มตำจากฝีมือของตนเองให้แก่เพื่อน ๆ ได้ลิ้มรส  กิจกรรมในวันนนี้นอกจากจะได้ชมลีลาและลิ้มรสการตำส้มตำของบุคลากรแล้ว  เป็นความสุขใจที่ได้เห็นผู้บริหารทั้งรองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ มาตำส้มตำให้บุคลากรได้ลิ้มรสในฝีมือ ในวันนี้ทำให้ลืมรสชาดส้มตำของร้านอื่น ๆ ไปเลยทีเดียว

 • เพลงรักข้ามฝ่าย
  เนื่องในโอกาสวันแห่งความรัก และความต้องการของบุคลากรที่ต้องการมีกิจกรรมร้องเพลงคาราโอเกะในห้องฟรุ้งฟริ้ง  ในวันนี้จึงได้มีกิจกรรรม ร้องเพลงแห่งความรัก เพลงคู่ระหว่างบุคลากรที่อยู่ต่างฝ่าย มาร่วมร้องเพลง สร้างความสุข สนุกสนานและสร้างสามัคคีในองค์กรได้อย่างดี

 • ตรวจสมรรถภาพทางกาย
  บุคลากรเข้าร่วมตรวจสุขตามโปรแกรมตรวจสุขภาพโดยได้รับความอนุเคราะห์จาก วิทยาลัยพละศึกษาตรัง ทำให้บุคลากรได้ทราบถึง สมรรถภาพทางกายของตนเอง ซึ่งกิจกรรมการสร้างสุขในปี 2558 ของวิทยาเขตตรัง จะเน้นในเรื่อง Happy Body ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของบุคลากรจากผลการสำรวจที่ผ่านมา


 • ตอบแบบสำรวจสถานะความสุข 
  คณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University ได้จัดให้บุคลากรเข้าร่วมตอบแบบสำรวจสถานะความสุข ซึ่งจะใช้เป็นข้อมูลในการจัดกิจกรรมสร้างสุขอย่างเป็นระบบ และเพื่อวัดผลความสุขโดยรวมของบุคลากรเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน   เคล็ดลับความสุขฉบับฟรุ้งฟริ้ง

กิจกรรมสร้างสุขในองค์กรยังคงต้องดำเนินต่อไป ความสุขของคนในองค์กร ต้องสมดุลในทุก ๆ ด้านทั้ง ด้านร่างกาย จิตใจ การดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา มีเคล็ดลับอย่างไรจนมาเป็นห้องฟรุ้งฟริ้ง

1. สร้าง Community 
จัดให้มี ชมรมความสุข ในชื่อ สโมสรแห่งความสุข Happy Club ในสโมสรบุคลากร เมื่อผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่รับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและเป็นคนเดียวกับที่ เป็นนายกสโมสรบุคลากร เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไปที่จะดำเนินกิจกรรมสร้างสุขใน ม.อ.ตรังของเรา  กิจกรรมที่สโมสรแห่งความสุขจัดขึ้น แสดงให้เห็นถึงการผนวกรวมความสุขในแต่ละด้านเข้าในกิจกรรมเดียว เช่น
- Happy Heart  to Happy Family การสร้างสนามเด็กเล่นในบริเวณแฟลตบุคคลากร
- Happy Relax to Happy Family พักผ่อนวันหยุดกับครอบครัว
- Happy Body to Happy Society ในกิจกรรม Sport Fun and Happy New Year แข่งขันกีฬาเพื่อสุขภาพ  พักผ่อนกับกิจกรรมสนุกสนาน เชื่อมความสัมพันธ์สร้างสังคมที่ดีด้วยกิจกรรมฉลองปีใหม่

2. มีช่องทางการสื่อสารแบ่งปันความสุข
มีการสื่อสารกลุ่มทาง Facebook เพื่อส่งสาส์นแห่งความสุขถึงกัน ภาพแห่งความสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาเขตจัดขึ้นได้ส่งต่อ แบ่งปัน แสดงให้เห็นถึง ความสุขที่เกิดขึ้นในวิทยาเขตตรังอย่างต่อเนื่อง

3. การประสานเชื่อมโยงกับผู้เกี่ยวข้อง
ตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมสร้างสุขที่เป็นระบบมากขึ้น ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย ประธานคณะกรรรมการที่เป็น รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ที่ดูแลงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เป็นเสมือนนักจัดการความสุข กรรมการประกอบด้วย บุคลากรจากงานบริหารบุคคลที่ทำหน้าที่จัดสวัสดิการ จัดกิจกรรมตามแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์กรเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในองค์กร  รวมทั้งประสานงานด้าน Happy University ของวิทยาเขต  นักสร้างสุของค์กรรวมทั้งกรรมการที่เป็นบุคลากรที่สนใจในกิจกรรมการขับเคลื่อนการสร้างสุขในองค์กร ไปสู่การเป็น Happy University

4. ใช้ค่านิยมหลักองค์กรขับเคลื่อน
การใช้ค่านิยมองค์กร ของ PSU Trang เพื่อสร้างให้มีวัฒนธรรมแห่งความสุข นอกเหนือจาก PSU ที่เน้น Professionalism ความเป็นมืออาชีพ  Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม และ Unity ความเป็นเอกภาพ ความเป็น Trang คือ Teamwork การทำงานเป็นทีม Responsibility มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ Academic Integrity ยึดหลักจริยธรรมในทางวิชาการ Networking สร้างเครือข่ายความร่วมมือ และ Generousity มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานอย่างมีความสุข
ความสุขในสถานที่ทำงานต้องสร้างให้บุคคลในองค์กรมีความสุข มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันในการดำเนินชีวิต การขับเคลื่อนในการสร้างให้คนในองค์กรมีความสุขต้องมีอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมวันเปิดห้องฟรุ้งฟริ้ง เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจทั้งจากฝ่ายบริหาร บุคลากรทุกคน  ภาพของรอยยิ้มในวันนี้คือมิติแห่งความสุขที่จะยังคงดำเนินควบคู่การทำงานที่มีคุณภาพ ความเป็น Happy University ของ PSU ยังคงดำเนินต่อไป 
 

 

 

  

 

  Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 Febuary 2015 13:23 Modified: 16 Febuary 2015 21:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 12 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอบคุณนะคะ ที่นำกิจกรรมดี ๆ มาแบ่งปันกัน

ทำต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ

นำมาแบ่งปันเรื่อย ๆ นะคะ

ว่าแต่ อยากทานส้มตำฝีมือท่านรองฯ จังเลย

Ico48
Monly (Recent Activities)
15 Febuary 2015 15:01
#101972

ชอบห้องฟรุ้งฟริ้งค่ะ

Ico48
เปตอง (Recent Activities)
16 Febuary 2015 08:35
#101978

ลีลาส้มตำน่าทานมากค่ะ น่าแซ่บเวอร์จุงเบย อิอิ

Ico48
anni (Recent Activities)
16 Febuary 2015 10:12
#101980

สุดยอด

Ico48
Google Office [IP: 180.183.26.67]
16 Febuary 2015 10:32
#101981

 

มีหน่วยงานหลายแห่งที่เหลือเฟือทั้งงบประมาณ สถานที่ และบุคลากร

แต่ที่มีมากกว่าคือความขลาดกลัวของผู้บริหาร กลัวกระทบเวลาทำงาน

กลัวส่งเสียงรบกวนการเรียนการสอน กลัวถูกตรวจสอบร้องเรียน กลัวฯลฯ

 

ผู้ใหญ่ที่น่าเลื่อมใสหลายท่านล้วนกล่าวตรงกันว่า "ความกลัวคือความเสื่อม"

 

 

ขอบคุณคุณแป๊ด รัตติยา เขียวแป้น ที่ช่วยกระตุ้นให้วิทยาเขตตรัง กระจายข่าวและแบ่งปันเรื่องราวแห่งความสุข ขอบคุณ

ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจทั้งที่มอบดอกไม้ และเข้ามาให้ความเห็นในบันทึกนี้ค่ะ :)

Ico48
สุชานุช พันธนียะ [IP: 172.20.80.55]
17 Febuary 2015 12:06
#101999

ยังคงสุขค้างสัปดาห์ค่ะ ชุ่มชื่นหัวใจมากๆ

เดี่ญวเค้าไปชวนไปช่วยจัดดอกไม้ ให้ฟรุ้งฟริ้งยิ่งกว่าเดิมเอ่ป่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.178.91
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ