นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

อ่าน: 2453
ความเห็น: 4

Note Taker สร้างได้

ความรู้ในด้าน จริยธรรมในงานวิจัยจึงถูกสกัดออกมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน และเป็นเสมือนขุมความรู้ด้านจริยธรรมในงานวิจัยได้อย่างน่าอัศจรรย์

พี่นอร์คะ ขอทาบทาม พี่นอร์ เป็น Note taker งาน UKM  ที่จะจัดที่ ม.อ.ตรัง วันที่ 8 ธันวาคม 2553 นี้ นะคะ  น้อง Many ผู้ประสานงาน จัดหาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสียงมาตามสาย  ด้วยใจชอบงาน KM  และชอบเขียนเรื่องเล่า ตาม Blog ต่าง ๆ จึงตอบรับอย่างเต็มใจ  อีกทั้งเป็นโอกาสที่จะได้เข้าร่วมฟังในเรื่อง จริยธรรม เพราะเป็นบรรณารักษ์ที่รับผิดชอบดูแลมุมคุณธรรมของห้องสมุด  ม.อ. ตรัง  ผู้เขียนจึงหวังที่จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ไม่น้อย UKMครั้งที่ 19 ที่ ม.อ.ตรัง  ซึ่งเครือข่าย UKM ประกอบด้วย 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ม.สงขลานครินทร์  ม.นเรศวร ม.ขอนแก่น ม.วลัยลักษณ์ ม.มหิดล ม.ราชภัฎมหาสารคาม ครั้งนี้กำหนดจัดในหัวข้อ จริยธรรมสร้างได้ จริงหรือ
 
เมื่อผู้เขียนต้องรับงาน Note taker   เรามาดูกันว่า ต้องทำอะไรบ้าง

Plan :   การเตรียมความพร้อม
การประชุมเตรียมงาน
เพื่อให้ทีมงาน Note taker เข้าใจบทบาทหน้าที่ จึงมีการประชุมเตรียมงาน วางแผนเตรียมงาน เช่น จัดทำ Template สไลด์ล่วงหน้า มีการสอนและติวงาน Note taker  ทำให้ผู้เขียนเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่าง Note taker และ Blogger ว่า Note taker มีหน้าที่บันทึกเรื่องเล่าที่คนอื่นเล่า จึงใส่ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองไม่ได้ แต่ Blogger เราสามารถเขียนเล่าสะท้อนความคิดขณะที่เราทำได้  และที่คุณเมตตา ชุ่มอินทร์ (พี่จิ๊บ) The Trainner ของเรา ย้ำคือ ก่อนวันงาน Note taker  อย่านอนดึกนะ  เพราะจะทำให้ สมองไม่ปรอดโปร่ง  ผู้เขียนนึกในใจ คืนนั้นจะเข้านอนตั้งแต่ 3 ทุ่มเลย

The Trainner  จิ๊บ บอกว่าให้  Note taker  ใช้แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย ชื่อเรื่องเล่า  ผู้เล่าเรื่อง  เรื่องเล่าโดยสังเขป  เทคนิคและวิธการ  ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ดังนั้น  Note taker  จึงต้องเตรียมตัวเพื่อให้สามารถบันทึกเรื่องเล่า  ตามแผนการที่กำหนดไว้  เพราะ  Note taker  ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สถานการณ์ต่าง ๆ อาจแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม  หากมีข้อสงสัย ให้กระซิบถาม คุณ Fa  หรือเขียน โน้ตย่อถาม   ข้อสำคัญต้องมีสมาธิในการฟัง  จดเร็ว  อ่านออก  จับประเด็นการฟังได้ 

ศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นพื้นในการฟัง
เนื่องจากผู้เขียนเลือกที่จะทำหน้าที่ ในห้วข้อกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง จริยธรรมในงานวิจัย เพื่อให้การทำหน้าที่ของ Note taker ของผู้เขียนมั่นใจขึ้น จึงต้องให้ อากู๋ (Google) ช่วยซึ่งได้พบข้อมูล จรรยาบรรณของนักวิจัย ที่ สภาวิจัยแห่งชาติได้จัดทำขึ้น  ทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น

การจัดวันนัดพบคุยกันระหว่าง คุณฟา (Facilator) และ Note taker
เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการ บันทึกเรื่องเล่า The Trainner จึงจัดวันพบกันของคุณ Fa และ   Note taker ในบรรยากาศสบาย ๆ ที่ร้านอาหาร  ทำให้ได้รู้จัก คุณ Fa ผู้ใจดี (รศ วันดี  สุทธรังสี  จากคณะพยาบาลศาสตร์ ม.สงเขลาฯ )  จึง ไม่เป็นที่กังวลในการพูดคุยกับคุณ Fa ในวันทำหน้าที่ Do:   คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ Note taker  ไม่คุ้นเคย
เมื่อถึงเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คุณ Fa ได้ให้สมาชิกแนะนำตัว และทำหน้าที่เลือกประธานกลุ่ม   เมื่อได้ประธานกลุ่ม  แล้ว ตัวแทนของแต่ละมหาวิทยาลัยได้ เล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในประเด็น จริยธรรมในงานวิจัย  เมื่อหลาย ๆ คนเล่าเรื่อง Note taker พยายามจดให้ได้มากที่สุด  เพราะไม่รู้ได้ว่าเรื่องใดจะถูกคัดเลือกมาเป็น  เรื่องเล่าเร้าพลัง ในที่สุดสมาชิกกลุ่มได้เลือกเรื่องเล่าจากตัวแทนของ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ รศ นพ วีระพล  จันทร์ดียิ่ง ซึ่งท่านมีประสบการณ์สูงในด้านการวิจัย เรื่องเล่าของท่าน  เปรียบเหมือนรวมของหลาย ๆ สถาบัน  มาเป็นเรื่องเดียวกัน  ความรู้ในด้าน จริยธรรมในงานวิจัยจึงถูกสกัดออกมาร้อยเรียงเป็นเรื่องเดียวกัน  และเป็นเสมือนขุมความรู้ด้านจริยธรรมในงานวิจัยได้อย่างน่าอัศจรรย์  ครบกระบวนการทั้ง 3 ส่วนคือ  ต้นน้ำ  (upstream) กลางน้ำ (midstream) , ปลายน้ำ (downstream) ผลคือกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอเนื้อหาในไฟล์ Power Point เป็นภาษาอังกฤษ  ซึ่งทำให้เข้าใจภาพรวมได้ง่าย


Check : การปฎิบัติการ Note Taker
จากการปฏิบัติหน้าที่ Note taker ในหัวข้อ จริยธรรมในงานวิจัย นั้น  ปัญหาของ Note taker ที่ประสบคือ การบันทึกเรื่องเล่าที่ได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ  ซึ่งเป็นเรื่องที่ตอนบันทึกนั้น Note taker  ติดขัดบ้างกับคำศัพท์เฉพาะที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษค่อนข้างมาก และเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะทางการวิจัย หลายคำที่ Notaker ไม่คุ้นเคย ทำให้การบันทึกค่อนข้างประสบปัญหา  รวมทั้งเรื่องเล่าไม่สามารถอธิบายได้ตามกรอบของ แบบฟอร์มที่ให้มา  เรื่องเล่าที่ Notaker  บันทึกจึงต้องอาศัยความช่วยเหลือของผู้นำเสนอ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเล่าคือ  รศ นพ วีระพล  จันทร์ดียิ่ง ซึ่งทางกลุ่มสามารถจัดทำเนื้อหานำเสนอได้ทันกำหนดเวลา   และที่สุดมีผู้นำเสนออีก 2 ท่าน ออกไปร่วมพูดคุยนำเสนองานของกลุ่ม เป็นตัวแทนจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และมหาวิทยาลัยมหิดล

ACT :    การเรียนรู้
จากการผ่านงาน Note taker ครั้งนี้ ทำให้เรียนรู้ว่า Note taker ควรจะมีทักษะ สำคัญคือ จดเร็ว  อ่านออก จับประเด็นเก่ง  มีทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอ เช่น Power Point , Mind Manage  แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้  และคุณสมบัติพิเศษที่คาดไม่ถึงคือทักษะ ภาษาอังกฤษ ??? 

ในที่สุดหน้าที่ของ Noะe taker ของ UKM ครั้งที่ 19 ของผู้เขียนก็จบลง  พร้อมกับความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับความรู้  ได้ช่วยกันทำหน้าที่ ถ่ายทอดความรู้ ออกเป็นตัวหนังสือให้แก่ผู้อ่าน และจะมาเล่าเรื่องที่ได้บันทึก ในวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม จริยธรรมในงานวิจัย ในโอกาสต่อไป  โดยเฉพาะองค์ความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มที่มีคุณค่ายิ่ง

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 ธันวาคม 2553 21:53 แก้ไข: 21 ธันวาคม 2553 07:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

เก็บทุกเม็ดเลยนะพี่นอร์

ดีคะพี่นอร์

  • ขอบคุณมากคะสำหรับบันทึกแบ่งปัน
  • "Note Taker" สร้างได้จริงหรือ...เมว่าจริงคะ
  • และต้องเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
  • "Note Taker" นอกจากจะต้องมีทักษะในการสุ จิ ปุ ริ  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ดีแล้ว
  • + ทักษะภาษาอังกฤษ
  • + มีพื้นฐานในเรื่องนั้นพอสมควร เพื่อสามารถเข้าใจในบริบทของเรื่องราวนั้นได้อย่างถูกต้องคะ

ขอบคุณคะ

Ico48
Kritapol [IP: 58.137.46.54]
03 กุมภาพันธ์ 2554 20:48
#63378
Hello Khun Zarina.  How are you?

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ