นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

อุไร ไปรฮูยัน
Ico64
อุไร ไปรฮูยัน
บรรณารักษ์
ห้องสมุด
ความเคลื่อนไหวล่าสุด
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 5

(0) ความสุขแบบ 3 P สู่ Happy University

นับเป็นโอกาสดีที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ให้โอกาสนักสร้างสุของค์กรอีก 4 วิทยาเขต ปัตตานี ตรัง สุราษฎร์ธานี และภูเก็ตได้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักสร้างสุข โดยการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 01 June 2015 11:37 Modified: 01 June 2015 12:29 [ Report Abuse ]

(10) Happy@ห้องฟรุ้งฟริ้ง ความรัก ความสุขที่ ม.อ.ตรัง

เมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังได้เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข Happy University แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กร ตามธรรมชาติของคนล้วนต้องการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ความสุขจะติดตัวบ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 14 Febuary 2015 13:23 Modified: 16 Febuary 2015 21:08 [ Report Abuse ]

(1) สร้างงานสร้างสุข..ด้วยการพัฒนาจิตวิญญาณในอาชีพ

ตลอดการทำงานของผู้เขียนที่ทำงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สามารถพูดได้ว่า “มีความสุขในการทำงาน” นั่นคือ ผู้เขียนวัดจากการที่ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายในการทำงาน ไม่เคยรู้สึกว่ามีวันไหนที่ไม่อยากไปทำงาน และจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นถ้าวันนั้น... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 04 May 2013 11:16 Modified: 04 May 2013 12:02 [ Report Abuse ]

(1) Open Access Journal ม.อ.สู่ชุมชน

วันที่ 2 สิงหาคม 2554 สำนักวิจัยและพัฒนา ได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรก ของบรรณาธิการที่เป็นตัวแทนจากคณะต่าง ๆ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ Open Access Journal ที่จะจัดให้มีขึ้น ผู้เขียนได้เข้าร่วมประชุมแทนบรรณาธิการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดก... more »
Sections: วิจัย - วิจัยสถาบัน
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 02 August 2011 19:20 Modified: 02 August 2011 20:39 [ Report Abuse ]

(5) บริหารความสุขในการทำงานด้วย ADLI

วันไหนที่ทำงานได้ผลงานออกมามาก ๆ นี่ก็เป็นความสุขใจอย่างหนึ่ง หรือวันไหนทำงานในสิ่งที่ยากและสามารถทำให้สำเร็จโดยใช้เวลานิดเดียวก็เป็นความสุขอย่างหนึ่ง หรือวันไหนที่ทำงานแล้วลูกค้าหรือผู้รับบริการได้รับความช่วยเหลือจากเราแล้วลูกค้ายิ้มกลับไปพร้อมกั... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 11 July 2011 13:45 Modified: 13 July 2011 08:04 [ Report Abuse ]

(4) Note Taker สร้างได้

“พี่นอร์คะ ขอทาบทาม พี่นอร์ เป็น Note taker งาน UKM ที่จะจัดที่ ม.อ.ตรัง วันที่ 8 ธันวาคม 2553 นี้ นะคะ” น้อง Many ผู้ประสานงาน จัดหาคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ส่งเสียงมาตามสาย ด้วยใจชอบงาน KM และชอบเขียนเรื่องเล่า ตาม Blog ต่าง ๆ จึงตอบรับอ... more »
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 20 December 2010 21:53 Modified: 21 December 2010 07:04 [ Report Abuse ]

(4) เข็มทิศความคิด : ทำอย่างไรให้ทำงานได้มากกว่าคนอื่น

ช่วงนี้ หากได้เจอหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความคิดเชิงบวก ผู้เขียนจะสนใจอ่านเป็นพิเศษ ความติดเชิงบวกจะทำให้เรามีความสุข และส่งผลต่อการปฏิบัติงานของเราในทางที่ดีด้วย ล่าสุดผู้เขียนได้อ่าน เข็มทิศความคิด เล่ม 2 แต่งโดย โอม พัฒนโชติ ที่เป็นเล่ม 2 ... more »
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 06 September 2010 22:13 Modified: 06 September 2010 22:25 [ Report Abuse ]

(8) นบก. ม.อ. การอบรมเปี่ยมสุข : กลยุทธ์การจัดฝึกอบรม

การจัดการฝึกอบรมอบรมที่จะทำให้บรรลุผลตามเป้าหมายคือ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีขึ้นทั้งในด้าน ความรู้ ทักษะ และ ทัศนคติ การจัดการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้ จึงควรนำเทคนิคการเรียนรู้มาปรับใช้ให้เหมาะสม การอบรมหลักสูตร การ... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 03 July 2010 14:20 Modified: 03 July 2010 15:07 [ Report Abuse ]

(8) นบก. ม.อ. การอบรมเปี่ยมสุข

การประเมินคุณภาพงานต่าง ๆ มักให้ความสำคัญที่ความพึงพอใจของลูกค้า หรือบางตำราก็ว่าคุณภาพวัดจากความสุข ในฐานะผู้รับบริการ การจัดอบรมครั้งนี้ จึงขอประเมินการอบรม นบก.ม.อ.รุ่น 1 ที่จัดระหว่าง 28 เมษายน 2553 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2553 นี้ ว่าเป็นการจั... more »
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 30 June 2010 22:41 Modified: 01 July 2010 11:30 [ Report Abuse ]

(4) พระอาทิตย์ทรงกลดที่ ม.อ.ตรัง

4 วันหลังพิธีประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ในช่วงเช้าวันจันทร์ ที่ 22 มีนาคม 2553 ซึ่งนับจากวันที่ ม.อ.ตรัง ทำพิธี ประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 ถัดมา 4 วัน บุคลากร ม.อ. ก็ยังมีการกล่าวถึงกิจกรรมในวันประกอบพิธีดังกล... more »
By อุไร ไปรฮูยัน   created: 22 March 2010 20:03 Modified: 31 March 2010 20:40 [ Report Abuse ]