นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

(2) ใบอนุญาตขับรถแบบใหม่

รู้สึกมีความไม่สะดวกในการพกพาใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์รุ่นเก่าที่มีสีส้ม ๆ ไหมคะ ใหญ่กว่าบัตรอื่นๆ ถ้าเก่ามาก ๆ พลาสติกที่เคลือบก็จะหลุด ขาด ต้องนำเคลือบใหม่ แต่..... เดี๋ยวนี้กรมการขนส่งเขาให้ทำใบขับขี่แบบใหม่แล้วค่ะ เป็นบัตรพลาสติกแถบแม่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 25 มิถุนายน 2551 15:03 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 20:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) วัฒนธรรมสัญจร

เมื่อวานนี้ศูนย์วัฒนธรรมกัลยาณีวัฒนาได้จัดวัฒนธรรมสัญจรมาที่วิทยาเขตภูเก็ต ทำให้ได้มีโอกาสไปฟังคณะดนตรีที่มีนายขาเดร์ แวเด็ง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมบรรเลงดนตรี 5 ชิ้นที่ห้องประชุมหลวงอนุภาษภูเก็ตการ มหาวิทยา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 19 มิถุนายน 2551 13:55 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 20:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปัญหาของแบบสอบความเรียง

ถึงแม้ว่าข้อสอบแบบความเรียงจะมีประสิทธิภาพในการวัดผลสัมฤทธิ์ระดับการเรียนรู้ขั้นสูง บราวน์ (1983) ได้บอกถึงข้อเสียของข้อสอบแบบความเรียงว่าปัญหาการให้คะแนนที่ผู้ตรวจต้องใช้เวลานานในการอ่านคำตอบจึงจะให้คะแนนได้ และความถูกต้องของการให้คะแนนเป็นปัญหา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 14 พฤษภาคม 2551 15:03 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 20:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 4

แบบสอบอัตนัยหรือแบบความเรียง (สำนวนนักวิชาการ)เป็นแบบสอบประเภทเขียนคำตอบที่ผู้ตอบจะต้องเรียบเรียงแนวความคิดและความรู้ที่ได้เรียนมาโดยเรียงเรียงภาษาและผูกประโยคให้เป็นข้อความที่ชัดเจนแล้วเขียนตอบให้เหมาะกับความต้องการของคำถาม แบบสอบความเรียงนี้จะไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 14 พฤษภาคม 2551 14:37 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 20:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 3

การสร้างแบบสอบปรนัย แบบปรนัยหมายถึงแบบสอบที่ผู้ตรวจแต่ละคนสามารถให้คะแนนผลการสอบได้ตรงกัน ไม่ว่าจะตรวจซ้ำกี่ครั้ง หนือถ้าให้ผู้ตรวจต่างคนกันตรวจให้คะแนนผู้สอบคนเดียวกันจะได้คะแนนเท่ากัน แบบสอบปรนัยอาจจะเป็นแบบสอบแบบเลือกคำตอบ เติมคำหรือตอบสั้นก็ได... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 29 เมษายน 2551 12:08 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) กรรมวิธีในการสร้างข้อสอบ

หลังจากพูดถึงระดับการเรียนรู้ที่ผู้สอนจำเป็นต้องทราบเพื่อนำมาพิจารณาประกอบในการออกข้อสอบแล้ว มาถึงกรรมวิธีในการสร้างข้อสอบ ซึ่งมี 4 ขั้นดังนี้กำหนดวัตถุประสงค์ทั่วไปในการสอบเชิงพฤติกรรมเป็นข้อ ๆ และวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกับเนื้อหาสาระทั้งหมดที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 29 เมษายน 2551 10:32 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) การออกข้อสอบ(ต่อ)

ครั้งที่แล้วได้พูดถึงระดับการเรียนรู้ (Cognitive domain)ระดับที่หนึ่ง ความรู้ความจำ ซึ่งเป็นระดับต้นไปแล้ว มาต่อที่ระดับที่สอง ความเข้าใจ เป็นคำถามที่นำเรื่องราวที่ได้เรียนรู้มาใช้แก้ปัญหา ตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อให้นักศึกษาระลึกถึงความรู้ที่จำเป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 28 เมษายน 2551 13:51 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) สงกรานต์ที่ฮ่องกง

กลับมาแล้วค่ะหลังจากไปเที่ยงฮ่องกงมาหลายวัน ขาไปไม่มีคนสาดน้ำใส่เลยไม่เปียก เราบินตรงจากภูเก็ตด้วยสายการบินดรากอนแอร์ ก่อนขึ้นเครื่องเจอกลุ่มคนไอทีไปงาน HK Electronics Fair ที่ฮ่องกงคอนเวนชั่นเซนเตอร์ด้วย ตัวเองไม่ทราบว่ามีงานนี้แต่ก็ได้มีโอกาสไป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 19 เมษายน 2551 00:07 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:01 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(4) หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 2

การสร้างแบบข้อสอบตามลำดับขั้นตอนการเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัยตามแนวคิดของบลูมและคณะ(1956)ได้แบ่งประเภทของคำถามที่เป็นข้อกระทงตามระดับความรู้ของผู้เรียนหรือตามประสบการณ์ที่อยู่ในขอบเขตของเนื้อหาตามสภาพของการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนจะสา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 11 เมษายน 2551 14:08 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:02 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 1

เมื่อ 17- 19 มีนาคม 2551 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 หลักสูตรได้แก่ แต่งตำราอย่างไร จึงจะผ่านการประเมิน การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนกา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย moo-moo   สร้าง: 10 เมษายน 2551 14:17 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]