นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1415
ความเห็น: 1

5_Minds for the future

สังคมน่าอยู่

   เนื่องจากเป็นผู้ประสานงานรายวิชาสหกิจศึกษาของคณะจึงมีหน้าที่ปฐมนิเทศนักศึกษาในการเตรียมตัวก่อนออกออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึกงาน  ก่อนหน้านี้ได้หาข้อมูลจากทั้งในเวปพันทิปและอ่านหนังสือต่างๆ ได้ข้อมูลมาจัดทำสไลด์แนะนำนักศึกษา เมื่อมีค. 2551ผู้เขียนได้พบว่าผู้บริหารขององค์กรหนึ่งได้พูดถึงหนังสือ 5 Minds for the future ของโปรเฟสเซอร์ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ นักการศึกษาของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้เขียนหนังสือ Frames  of  Minds และ Changing Minds และมาวันนี้ได้พบว่ามีวารสารหมายเหตุกพ.   ฉบับเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2551 ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 หน้า 6  มุมนี้เรื่องน่ารู้ (Knowledge Corner)ได้พูดถึงเรื่องทักษะคิดเพื่ออนาคตเช่นกัน

  ท่านโปรเฟสเซอร์ได้พูดถึงความฉลาดหรือทักษะของคนแทนด้วยจิต 5  ประการ ได้แก่

  1. จิตแห่งวิทยาการ
  2. จิตแห่งการสังเคราะห์
  3. จิตแห่งการสร้างสรรค์
  4. จิตแห่งความเคารพ
  5. จิตแห่งคุณธรรม

จิตทั้ง 5 ประการนี้จะช่วยจรรโลงสังคมโลกในอนาคตให้เป็นสังคมที่น่าอยู่มากขึ้น รายละเอียดของเรื่องนี้อยู่ที่จิตห้าประการ  

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

เป็น 5 minds ที่ดีอย่างยิ่งครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ