นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2177
ความเห็น: 0

วันสารทไทย

วันแรม 15 ค่ำเดือน10
   วันนี้เป็นวันแรม 15 เดือน10 ซึ่งเป็นวันสารทไทย ตามตำนานสมัยพุทธกาล  เมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จไป
ประทับที่วัดเวฬุวัน   พระเจ้าพิมพิสารได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและได้เล่าความฝันของพระองค์เกี่ยวกับเปรตญาติ
ที่ล่วงลับไปแล้ว  พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสแนะนำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรดาญาติ
ทั้งหลาย หลังจากนั้นพระเจ้าพิมพิสารไม่ได้ฝันถึงบรรดาญาติอีกเลย จากตำนานนี้จึงกลายมาเป็นประเพณีทำบุญ
อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรดาญาติที่ล่วงลับไปแล้ว นอกจากการทำบุญแล้วในวันสารทเดือนสิบนี้ เรามีโอกาสได้ทำ
ทานโดยการให้เงิน อาหารหรือขนมแก่บรรดาขอทานหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือซึ่งตามวัดต่างๆ ในจังหวัด
ภูเก็ต พังงา จะมีชาวเลหรือชาวมอแกนที่บรรพบุรุษของเขาได้สั่งบรรดาลูกหลานว่าในวันสารทเดือนสิบ 
ต้องมารับทานจากบรรดาชาวเมืองที่วัด  ในขณะเดียวกันชาวเลจะนำผลผลิตจากหลังเต่ากระ เช่นกำไล แหวน 
มาจำหน่าย สมัยก่อนจะมีไม้ซางด้วย แต่มาสมัยนี้ที่ภูเก็ตมีไข่มุกมา แทน นอกจากวันนี้จะเป็นวันสารทไทยแล้ว
 ประเพณีกินเจหรือกินผักของชาวไทยพุทธจีนก็ได้เริ่มแล้วด้วยเช่นกัน ระหว่าง 29 กย.ถึง 7 ตค. 2551
    ในช่วงเวลานี้ได้มีประเพณีของทั้งสามศาสนาเกิดขึ้นไล่เรี่ยกันได้แก่วันสารทไทย เทศกาลกินเจและวันฮารีรายอ
ของชาวมุสลิม นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราทุกคนได้ร่วมกันทำบุญกุศลกันทั่วหน้า
หมวดหมู่บันทึก: มุมละไม ของใครบางคน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 กันยายน 2551 16:15 แก้ไข: 29 กันยายน 2551 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ