นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 1643
ความเห็น: 1

การเทศน์ที่ประทับใจ

คนที่ฝึกตนดี พัฒนาตนดีแล้วจึงจะพึ่งตนเองได้เป็นชีวิตที่มีคุณค่า

  เมื่อวานนี้ไปร่วมงานทำบุญครบรอบวันตายที่ศาลา 2 วัดกลาง เจ้าภาพได้นิมนต์พระครูพิพิธสุนทร (ท่านสมใจ) เจ้าอาวาสวัดท่าเรือมาเป็นประธานสวดมนต์  ในพิธีมีเวลาเหลือมากท่านเลยได้เทศนาเรื่องการทำชีวิตให้มีคุณค่าเพื่อให้สังคมดีขึ้น

  พระพุทธเจ้าท่านเป็นที่พึ่งของชาวโลก( โลกนาโถ) และตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเน้นให้พึ่งตนเอง ซึ่งตรงกับคำ" อัตตาหิ อัตโน นาโถ"ตนแลย่อมเป็นที่พึ่งแห่งตน ที่คนส่วนใหญ่จะจำแต่หลักธรรมท่อนนี้ได้ แต่ยังมีข้อความท่อนหลังที่คนไม่ค่อยจำได้คือ "โตหินาโถ ปโรสิยา" บุคคลอื่นใดใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้  " อัตตาหิ สุทันเตนะ  นาถัง ลภติ ทุลภัง" เมื่อเราฝึกฝนตนเองดีแล้วเราจะได้ที่พึ่ง อันบุคคลอื่นจะได้โดยยาก ซึ่งแปลความได้ว่าคนที่ฝึกคนดี พัฒนาตนดีแล้วถึงพึ่งตนเองได้ เป็นชีวิตที่มีคุณค่าต่อสังคม
     การที่มีชีวิตที่มีคุณค่านั้นต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อ ได้แก่
1. ต้องพึ่งตนเองได้
2. พึ่งคนอื่นได้ เรียกว่าเป็นคนที่มีเครคิตดี 
ที่สำคัญคือ 3. ให้คนอื่นพึ่งได้
 นอกจากนี้ท่านยังได้กล่าวถึง ภาวนา 4 ประการได้แก่ กายะภาวนา ศีละภาวนา จิตตะภาวนาและสติภาวนา  คือต้องดูแลร่างกายดี มีศีลธรรม มีพฤติกรรมที่ดี (คนจะดีชั่วให้ดูที่พฤติกรรม) มีจิตเป็นกุศลคิดดี คิดถูก ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และมีสติทำสิ่งในสิ่งที่ให้ตนเองเจริญ

  สังคมปัจจุบันนี้มีคนขาดศีลธรรมมาก  เพราะสัตว์โลกตกอยู่ในอิทธิพลของจิต(จิตเตนะ จิตตะโลโก) ถ้าจิตคิดดี ทำให้ประพฤติดี คนมีสติดี ทำแต่ความดี ทำให้สังคมเจริญเป็นสังคมที่มีอารยะธรรม

created: 27 September 2008 08:17 Modified: 27 September 2008 09:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
[IP: 117.47.210.137]
23 มกราคม 2553 22:06
#53299

ผมเพิ่งมาเปิดดู เจ้าของกระทู้นี้ได้พบโปรดแจ้งกลับด้วย จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตอนหลัง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.190.82
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ