นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 5293
ความเห็น: 6

หลักการออกข้อสอบ ตอนที่ 1

แบบสอบที่ดีจึงควรมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
      

 เมื่อ 17- 19 มีนาคม 2551 ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดโดยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  4 หลักสูตรได้แก่

  1. แต่งตำราอย่างไร จึงจะผ่านการประเมิน 
  2. การสร้างข้อสอบปรนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน
  3. การสร้างข้อสอบอัตนัยเพื่อประกันคุณภาพการเรียนการสอน
  4.  วิธีการกำหนดระดับความสามารถของผู้เรียน  
เรื่องที่น่าสนใจของบรรดาอาจารย์ผู้สอนคงเป็นเรื่องหลักการออกข้อสอบไม่ว่าปรนัยหรืออัตนัย  ท่านวิทยากรคือรองศาสตราจารย์ ดร.เยาวดี วิบูลย์ศรีได้บรรยายประสบการณ์ของท่านให้ผู้เข้าอบรมทราบ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายของผู้เข้าอบรมบางคนที่จ่ายค่าลงทะเบียนอบรมแล้วไม่มารับฟังการบรรยาย ยิ่งตอนท้ายคาบของการอบรมยิ่งมีการตกตะกอนของความเข้มข้นของวิชาการมาก ท่านวิทยากรได้กล่าวนำว่า ไม่ว่าอาจารย์จะทราบหลักการออกข้อสอบหรือไม่ แต่ผู้สอนทุกคนสามารถออกข้อสอบได้   การออกข้อสอบในที่นี้เรียกว่าการสร้างแบบสอบผลสัมฤทธิ์ ใช้เป็นเครื่องมือวัดความสามารถของผู้สอบด้านเนื้อหาความรู้ตามหลักสูตรหรือวัตถุประสงค์ของรายวิชานั้นๆ ไม่ได้รวมคะแนนด้านจริยธรรมของผู้สอบ (บรรดาอาจารย์ทั้งหลายมักจะนำมารวมกันเวลาตัดเกรด ?) ส่วนการจะเลือกออกข้อสอบปรนัยหรืออัตนัยนั้นให้ดูที่เนื้อหา ถ้าเนื้อหาที่เรียนมีมากควรใช้แบบสอบปรนัย  เพราะจะครอบคลุมเนื้อหา ส่วนแบบสอบอัตนัยเป็นการคัดเลือกเพื่อสุ่มหาตัวแทนของข้อสอบไม่สามารถจะออกให้ครบตามเนื้อหาได้  ดังนั้นแบบสอบที่ดีจึงควรมีทั้งแบบปรนัยและอัตนัย
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 10 เมษายน 2551 14:17 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณครับ น่าสนใจตรงที่ควรออกทั้งปรนัยและอัตนัย เพราะผมออกแต่อัตนัยเป็นส่วนใหญ่ครับ
Ico48
มะเดี่ยว [IP: 58.9.2.6]
23 มิถุนายน 2551 00:02
#31172
ระดับความยากง่ายคือไรคับ แล้วเราจะออกยังไงคับข้อสอบ ระดับความอยากง่าย

ระดับความยากง่ายหรือระดับความอยากง่ายคะ

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ออกข้อสอบว่าจะเอาง่ายหรือจะเอายาก

ระดับความยากง่ายวัดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องคุณภาพ

Ico48
สุดิษฐา [IP: 203.148.162.128]
06 มกราคม 2553 08:04
#52757

ทำเรื่องเกี่ยว e-Learning แล้วต้องออกข้อสอบแต่อยากทราบว่าหลักการออกข้อสอบที่ถูกต้องต้องทำอย่างไร

บังเอิญมากที่มาเจอเว๊บไซต์ของอาจารย์ เลยขออนุญาตขอความรู้นะค่ะ

คนสอบทั้งหมด 2000 คน สอบพร้อมกัน เกณฑ์ผ่านคือ 100% สอบกี่ครั้งก็ได้เลยอยากทราบความเหมาะสมของจำนวนข้อสอบ 10 ข้อ ความน่าจะเป็นในการ Random

ให้พนักงานเข้าสอบแต่ละคนเจอข้อสอบเดิมประมาณ 50% (5 ข้อ) ข้อสอบใหม่ 50% (5 ข้อ)

อยากทราบจำนวนว่าต้องมีข้อสอบอยู่ในระบบจำนวนเท่าไร

และควรใช้เวลาเท่าไหร่ในการทำข้อสอบ เนื้อหาข้อสอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Policy ค่ะ

 

ความยากง่ายของข้อสอบนั้นรู้สึกว่าจะวัดได้จากสถิติครับ เคยเรียน วิชาการวัดผลการศึกษา ตอน ป. ตรี ของคณะศึกษาศาสตร์ ครับ ถ้าจะวัดว่าข้อใหนยากง่ายมากน้อยแค่ไหนก็ดูว่า ข้อนั้น มีนักศึกษาทำได้กี่คน ทำไม่ได้กี่คน และข้อสอบที่ดีควรแยกระดับกลุ่มผลสัมฤทธิ์ ได้จำนวนกลุ่มที่เหมาะสม ยังไงรบกวนท่านผู้รู้แสดงความคิดเห็นครับ ผมก็ลืมๆ  เรียนมาก็ไม่ค่อยได้วัดเป็นตัวสถิติ ชอบวัดจากความรู้สึก จริงๆ ไม่ค่อยจะดี และ มีน้อยที่อ. มหาลัยจะมาทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน ควบคู่กับทำวิจัยเชิงวิชาการตามสาขาของตนเอง ก็เป็นที่น่าเสียดาย จริงๆก็รวมตัวผมอยู่ด้วยที่ไม่ได่ทำ

ที่อ.วีระพงศ์กล่าวถึงเป็นการวิเคราะห์ข้อสอบค่ะ ว่ามีนักศึกษาทำข้อสอบได้มากน้อยเพียงไร ถ้าข้อสอบใดมีนักศึกษาทำได้มากคงเป็นข้อสอบง่าย  ถ้าข้อสอบข้อใดไม่มีนักศึกษาทำได้เลยข้อนั้นเป้นข้อสอบยาก

อ.สุดิษฐาลองออกข้อสอบแล้วทดลองใช้ข้อสอบนั้นก่อนที่จะให้นักศึกษาใช้งานจริงดู

ส่วนการเลือกข้อสอบนั้นระบบฯคงสุ่มเลือกให้เองค่ะ เราต้องลองกำหนดเวลาเอง

ค่อย ๆ  ทำการทดลองใช้ข้อสอบไปหลาย ๆ ครั้ง แล้วจะได้ข้อสรุปค่ะว่าจะใช้เวลาสอบเท่าใด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 23.20.165.182
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ