นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
Network
Members · Following: 0 · Followed: 1

อ่าน: 2363
ความเห็น: 1

รายการวิทยุรัฐสภาเรื่องงานวิจัยเพื่อประชาชน

การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพื่อออกอากาศทางวิทยุรัฐสภา

วันนี้ 29 มค. 2551 เวลาประมาณบ่ายโมงเศษผู้เขียนได้ให้สัมภาษณ์บันทึกเทปเพื่อออกอากาศทางวิทยุรัฐสภาเรื่องงานวิจัยเพื่อประชาชน ซึ่งออกอากาศในวันเสาร์เวลา 7-8 โมงเช้า

งานวิจัยเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดกระบี่ พังงาและภูเก็ต เป็นงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)ปีงบประมาณ 2548 แต่ทำเสร็จเดือนธันวาคม 2549เพราะว่าจะเริ่มทำงานวิจัยนี้ราวเดือนตุลาคม 2548 เป็นงานวิจัยหนึ่งใน 10 เรื่องของชุดโครงการการพัฒนาและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนภายใต้การดูแลของ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง และงานวิจัยนี้ได้ไปนำเสนอที่  Joint World Cultural Tourism Confrrenceครั้งที่ 8 ที่มหาวิทยาลัยYongsan เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 17พย. 2550 ด้วย

การสัมภาษณ์ได้ถามถึงแนวคิดในการทำวิจัย วัตถุประสงค์ วิธีการทำ  และผลการวิจัย ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ตอบคำถามจากงานวิจัย 4 ข้อและได้นำเสนอรูปแบบหรือต้นแบบในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯที่มี 4 ระยะด้วยกันตั้งแต่การพัฒนาบุคลากรระดับล่างเป็นการปรับพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดช่องว่างดิจิตอลจนถึงระดับบนที่เป็นผู้บริหาร/เจ้าของกิจการ เพื่อผสานการใช้เทคโนโลยีให้ได้ประโยชน์สูงสุด ภายใต้ทรัพยากรเทคโนโลยีที่มีใช้ในองค์กร  และได้ให้ข้อเสนอแนะทั้งทางนโยบายและทางปฏิบัติเพื่อให้ผู้นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ในการให้สัมภาษณ์ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง หลังจากการสัมภาษณ์รู้สึกเหนื่อยหมดแรงและโล่งใจที่การสัมภาษณ์ได้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งท่านที่สนใจงานวิจัยชิ้นนี้สามารถอ่านได้จากห้องสมุดคุณหญิงหลงฯ มอ.หาดใหญ่และผู้เขียนได้อนุญาตให้เผยแพร่ทั้งบทคัดย่อและตัวต้นฉบับทั้งเล่มด้วย

ลืมเล่าว่าการสัมภาษณ์ทางโทรศํพท์มีการนัดหมายมาก่อน ผู้เขียนมีเวลาเตรียมตัวล่วงหน้า 1 วันโดยได้ร่างเนื้อเรื่องของแต่ละหัวข้อไว้โดยเตรียมเขียนคำตอบไว้ราว 10 หน้าตามคำถามที่คิดว่าจะต้องตอบ และมาเขียนเพิ่มอีก 2 หน้าตอนเช้าก่อนการสัมภาษณ์ ในช่วงที่ตอบคำถามที่พิธีกรถามมาก็ตอบอย่างรวดเร็วเพราะเวลาเร่งรัด แต่เนื้อเรื่องที่จะตอบเยอะมาก ช่วงสุดท้ายก็เร่งพูดด้วย พอจบกล่าวคำสวัสดีก็รู้สึกโล่งอกและมีอาการเหมือนได้ออกแรงไปมากมาย รู้สึกหมดแรงไปต่อเนื่องมาถึงวันนี้

สร้าง: 29 มกราคม 2551 20:17 แก้ไข: 30 มิถุนายน 2551 21:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
moo-moo [IP: 125.27.167.229]
06 กุมภาพันธ์ 2551 14:13
#19316

    วันเสาร์เช้าคนให้สัมภาษณ์ตื่นมาฟังเอง ราว 7 โมงเป็นข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ก็ชักจะสงสัยตะหงิด ๆ ว่าจะออกอากาศจริงรึ พอ 7.30 น.มาแล้วพี่น้อง  รีบเดินมาเรียกสามีมาร่วมกันฟังการสัมภาษณ์ น้ำเสียงที่พูดก็ไม่ลุกลี้ลุกรน ราบเรียบดี ค่อยใจชื้นหน่อย แต่ไม่ได้ตอบตรงคำถามราว 2 ข้อ ซึ่งทำให้มาคิดได้ทีหลัง ตอนถูกถามไม่ได้มีข้อมูลในมือ และคำถามก็ไม่ได้ทราบล่วงหน้าว่าจะถามอะไรบ้าง ได้แต่เตรียมตัวเองราว 12 หน้ากระดาษเอ 4 ข้อมูลที่เตรียมไว้ยังนำเสนอไม่ครบเนื่องจากเวลาไม่พอ เวลาหมดเสียก่อน

   ก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศให้เพื่อนร่วมงานทราบถึงการให้สัมภาษณ์ออกวิทยุรัฐสภา แต่น่าเสียดายที่เวลาออกอากาศเช้าเกินไป คนฟังทั้งหลายนอนหลับทับสิทธิ์กันหมด

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.184.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ