นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 1456
ความเห็น: 2

เริ่มต้นภาคการศึกษา

ข้อตกลงระหว่างการเรียนการสอน

  ย้อนกลับมาต้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนต้องเตรียมการสอนโดยการศึกษาจากสังเขปวิชาในคู่มือการศึกษาที่บอกรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาทั้งหมดที่จะสอน พร้อมทั้งจัดทำสังเขปวิชาเพื่อแจ้งให้นักศึกษาทราบ โดยในสังเขปวิชาจะต้องมีรายชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต   เนื้อหาหรือรายละเอียดที่จะสอน วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม จำนวนชั่วโมงที่สอน รายชื่อหนังสืออ้างอิงหรือประกอบการเรียนการสอน รายละเอียดของสื่อการสอนที่ใช้รวมถึง VCR   รายชื่อผู้สอนพร้อมทั้งห้องพักและอีเมลแอดเดรสให้นักศึกษาไว้ติดต่อ การประเมินผลในรายวิชาและมีแผนการสอนที่แสดงหัวข้อที่จะสอนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น  จำนวนชั่วโมงที่สอนในแต่ละเรื่อง วิธีการประเมินในแต่ละเรื่องเช่นการสอบถามในห้องเรียน แบบฝึกหัดและการทดสอบย่อย เป็นต้น

 เมื่อเตรียมเสร็จแล้วก่อนเปิดภาคการศึกษา ต้องนำเอกสารไปถ่ายเพื่อไว้แจกนักศึกษาหรืออาจารย์บางท่านอาจจะนำสังเขปรายวิชาและแผนการสอนใส่ในVCR เพื่อให้นักศึกษาเข้าไปอ่านและส่งพิมพ์ออกมา

ในคาบแรกของการสอนแต่ละภาคฯ อาจารย์ควรแจ้งข้อกำหนดและกฎระเบียบหรือข้อควรปฏิบัติในแต่รายวิชาหรือของอาจารย์แต่ละท่าน เพื่อให้นักศึกษารับรู้และต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้วางไว้ ซึ่งสำหรับผู้เขียนจะแจ้งว่าห้ามเข้าสายเกิน 5 นาที ถ้าหลังจาก 10 นาทีไปแล้วจะปิดประตูห้องไม่ให้นักศึกษาที่มาสายเข้าเรียน และมีการเรียกชื่อเข้าเรียนภายใน 5 นาทีแรก ทำให้นักศึกษาที่เข้าห้องเรียนสายไม่มีคะแนนในส่วนจิตพิสัยนี้ซึ่งมีผลให้นักศึกษาได้เกรด  E ก็เป็นได้(ถ้านักศึกษาไม่สนใจจะได้คะแนนจิตพิสัย) และภายใน 5 - 10 นาทีแรกนี้อาจารย์อาจจะมีการทดสอบย่อยเก็บคะแนนทำให้นักศึกษาที่มาเรียนสายก็จะไม่มีคะแนนทดสอบย่อยเช่นกัน มีผลส่งให้ถ้านักศึกษาทำข้อสอบกลางภาคและปลายภาคไม่ค่อยได้ก็จะสอบตกเช่นกัน จะเห็นได้ว่าการที่นักศึกษาไม่ได้สนใจที่เข้าห้องเรียนตรงตามเวลาที่กำหนด จะไม่มีคะแนนเก็บช่วยเหลือเลย ซึ่งคะแนนเก็บนี้มีเพียง 20 เปอร์เซ็น และจากประสบการณ์ที่เคยพบมาก็คือนักศึกษาที่เข้าห้องเรียนสายจะเป็นนักศึกษาหน้าเดิม ๆ ตั้งแต่ต้นภาคการศึกษาจนถึงปลายภาค ปัญหาที่ตามมาอีกก็คือนักศึกษากลุ่มนี้เป็นนักศึกษาที่จะมีปัญหาเรื่องการจัดการบริหารเวลาไม่ดีเวลาออกไปฝึกงานหรือลงรายวิชาสหกิจศึกษา ถ้านักศึกษาไม่ได้สนใจที่จะฝึกหรือปรับปรุงตนให้ดีขึ้นในเรื่องการตรงต่อเวลา จะทำให้ส่งผลกระทบต่อสถานศึกษาที่ผู้เขียนมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมาก  แสดงว่านักศึกษาไม่มีวินัยในเรื่องเวลา

  นอกจากนี้ระหว่างการเรียนการสอน นักศึกษามักจะไม่ค่อยถาม ทำให้อาจารย์ผู้สอนกลับต้องตั้งคำถามให้นักศึกษาตอบเพื่อตรวจสอบว่านักศึกษาเข้าใจในสิ่งที่ได้สอนไปหรือไม่  แม้ว่าจะถามเนื้อหาที่เรียนมาแล้วนักศึกษาก็จะไม่ค่อยตอบ มักจะนั่งเงียบและยิ้ม ไม่กล้ามองสบตากับอาจารย์เพราะกลัวจะโดนให้ตอบคำถาม แต่ผู้เขียนมักจะเรียกชื่อตามรายชื่อนักศึกษาที่มี ซึ่งนอกจากจะต้องการทราบว่านักศึกษาเข้าใจในเรื่องที่เรียนมาแล้วหรือไม่แล้วยังทำให้อาจารย์ผู้สอนสามารถจดจำรายชื่อและหน้าตาของนักศึกษาในชั้นเรียนได้ด้วย และเป็นการดีที่อาจารย์ควรจำชื่อของนักศึกษาที่สอนได้ ทำให้นักศึกษาเกิดความประทับใจในตัวอาจารย์ มีความศรัทธาและทึ่งในความสามารถที่จำนักศึกษาที่มีจำนวนมากในชั้นเรียนได้

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 14 มกราคม 2551 21:09 แก้ไข: 14 มกราคม 2551 21:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ปีนี้มาตรการเข้าเรียนไม่ถึง 80% ไม่มีสิทธิ์สอบ...สงสัยจะมีหลายคนแน่ ๆ เลยค่ะ....

ต้องประกาศตามหากันหน่อย... 

Ico48
Eid [IP: 124.120.5.252]
16 กุมภาพันธ์ 2551 00:26
#20657

เหอๆ โหดจังเรยยย...

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.77.252
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ