นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 1

อ่าน: 2309
ความเห็น: 0

วันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา

ช่างแปลกแท้ ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนแบบนี้
ช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวหลายวัน เริ่มจากวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ 4-5 กค. วันจันทร์ที่ 6 รัฐบาลหยุดให้เพื่อที่คนทำงานไม่ต้องลางาน เนื่องจากวันอังคารที่ 7 กค.เป็นวันอาสาฬหบูชา  วันที่ 8 เป็นวันเข้าพรรษาซึ่งวันอาสาฬหบูชาวันเพ็ญ 15 ค่ำเดือน 8 มีเหตุการณ์สำคัญในทางพระพุทธศาสนาอยู่ 3 ประการคือ
          ๑. เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนา โดยทางแสดงพระปฐมเทศนา คือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พระองค์ตรัสรู้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ สรรพสัตว์ทั้งหลาย
          ๒. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระอริยสงฆ์สาวกขึ้นในโลก คือ พระโกณฑัญญะ เมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนาจบ ได้ดวงตาเห็นธรรม ได้ทูลขออุปสมบท และพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกษุอุปสัมปทา ในวันนั้น
          ๓. เป็นวันแรกที่บังเกิดพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ขึ้นในโลกอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์

          ในวันนี้พุทธศาสนิกชนต่างพากันมาน้อมระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยการไปชุมนุมตามพระอารามต่าง ๆ เพื่อกระทำการบูชาปูชนียวัตถุได้แก่พระธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธปฏิมาที่เป็นพระประธานในพระอุโบสถ อย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยดอกไม้ ธูป เทียน เริ่มด้วยการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียนทักษิณาวัตรรอบอุโบสถ ( ที่มาข้อมูล

www.larnbuddhism.com/puttaprawat/day/alsaha.html )

แต่ที่ผู้เขียนพบเห็นมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในวันที่มีการทำพิธีเวียนเทียน จะปรากฏว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งมาถึงวัดก็ตรงเข้าจุดธูปเทียนแล้วเวียนเทียนรอบอุโบสถโดยที่ไม่ได้ร่วมสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ฟังพระธรรมเทศนาเลย ช่างแปลกแท้ ๆ ที่มีพุทธศาสนิกชนแบบนี้ ไม่ทราบวิธีปฏิบัติหรืออย่างไรก็ไม่ทราบ 

    ตามที่มีผู้ใหญ่เคยได้บอกกล่าวผู้เขียนมาว่า ก่อนเทศกาลเข้าพรรษาจะมีทำพิธีตักบาตรเข้าพรรษาติดต่อกัน 3 วันก่อนจะถึงวันเข้าพรรษา  แต่มาสมัยนี้คนเก่าแก่จะหายไป คนสมัยใหม่ไม่ค่อยจะทราบถึงประเพณีปฏิบัติที่คนรุ่นก่อน ๆ เคยกระทำมา การตักบาตรเข้าพรรษาจึงได้ห่างหายไป แต่คนที่เคยทราบเรื่องเช่นผู้เขียนยังได้ปฏิบัติอยู่ แต่เปลี่ยนจากตักบาตรมาเป็นการถวายอาหารเช้าหรือเพลแทน ถือว่ายังได้ถวายอาหารแก่พระสงฆ์ 3 วันติดต่อกันก่อนวันเข้าพรรษา และในเทศกาลเข้าพรรษานี้ยังมีการนำข้าวตอกไปถวายพระด้วย และในวันแรม 8 ค่ำหลังจากที่พระสงฆ์ได้ปวารณาตนเข้าจำนำพรรษาแล้ว มีพิธีฉลองข้าวตอกที่ชาวบ้านได้นำไปถวายพระอีกด้วย

created: 05 July 2009 21:06 Modified: 05 July 2009 21:08 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.207.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ