นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1959
ความเห็น: 1

เทคนิคการใส่ภาพในระบบ Share PSU โดยฝากเว็บไซต์อื่น

"ขอแนะนำให้นำภาพไปฝากไว้ที่เว็บไซต์อื่นในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านบันทึก และแก้ปัญหาในการแสดงตนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อมีการอ่านบันทึกทุกครั้ง (กรณีที่นำเสนอด้วยภาพ)"
 


 
          ช่วงนี้ทุกท่านคงประสบปัญหา "การนำภาพใส่ในระบบ share psu" ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการกับภาพของตนเอง  และกว่าภาพจะปรากฏให้เห็น  รอเกือบชั่วโมง  โดยภาพจะหมุนติว ๆ ๆ  ให้เห็น  ดังอาการที่แสดงต่อไปนี้

ปัญหาที่พบ

     
          หลังจากที่นำภาพใส่ระบบแล้ว ภาพจะหมุนติว ๆ ๆ  ทำให้เสียเวลาในขณะที่กำลังจะบันทึกข้อมูล ดังภาพที่ 1 และ ภาพที่ 2

ภาพที่ 1

 

ภาพที่ 2


 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

        เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งาน  นอกจากกระบวนการใส่ภาพในระบบ Share PSU  ที่ต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่ง  ซึ่งมีทางเลือกอีกวิธีหนึ่งที่ผ่านการทดสอบแล้ว สามารถใช้งานได้ และแก้ปัญหาต่อการใช้งานในช่วงนี้   
 
          "ขอแนะนำให้นำภาพไปฝากไว้ที่เว็บไซต์อื่นในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ผู้อ่านบันทึก และแก้ปัญหาในการแสดงตนต่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อมีการอ่านบันทึกทุกครั้ง (กรณีที่นำเสนอด้วยภาพ)"
 
 
           กรณีตัวอย่าง การเขียนบันทึกของบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ  จัดกระบวนการโดยการนำภาพฝากไว้ที่เว็บไซต์ "การจัดการความรู้คณะทรัพยากรธรรมชาติ"    เพื่อเป็นทางเลือกให้กับบุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีขั้นตอนดังนี้
 

 ขั้นตอนที่ 1  

           (1) ให้คัดเลือกภาพกิจกรรม จำนวนไม่เกิน 5 ภาพ/ครั้ง  (หากดำเนินการด้วยโปรแกรม Photoscape จะได้หลายภาพ  โดยปรับขยายภาพให้เห็นชัดเจน)
           (2) ดำเนินการ Resize ภาพให้เรียบร้อยก่อนนำภาพใส่ในระบบ File Server FNR-temp  คณะทรัพยากรธรรมชาติ ดังภาพ 
 

 ขั้นตอนที่ 2  

 

 ขั้นตอนที่ 3  

 

 ขั้นตอนที่ 4 

 
 

ขั้นตอนที่ 5 

 

ขั้นตอนที่ 6 

          - หลังจากใส่ภาพในระบบ File Server FNR คณะฯ เรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการ แจ้งคุณยุวภา  โฆสกิตติกุล (น้องยุ) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ    โดย โทรศัพท์แจ้ง หรือ E-mail แจ้ง  เพื่อรับทราบการนำภาพใส่ระบบ
          - จากนั้นคุณยุวภา  โฆสกิตติกุล (น้องยุ) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ  จะดำเนินการนำภาพใส่ในเว็บไซต์ KM ของคณะฯ  หลังจากที่ดำเนินการเสร็จแล้ว จะโทร.แจ้งกลับ หรือ E-mail ตอบกลับ เพื่อแจ้งผลการดำเนินการ   หรือ
          - ให้เจ้าของภาพตรวจสอบภาพกิจกรรมตนเองที่เว็บไซต์ KM  ดังภาพ
          ( วิธีนี้ ผู้บันทึกอาจจะเสียเวลาสักนิด โดยต้องวางแผนแต่เนิ่น ๆ   แต่ก็ไม่ติดขัดในขณะที่นำภาพใส่ระบบ Share PSU   สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ ที่นำภาพใส่ระบบ ตรวจสอบแล้วไม่เสียเวลาจนเกินไป  และสามารถช่วยให้ผู้บันทึกไม่ผิดหวังต่อการใช้งานแต่ละครั้ง )
 
 

ขั้นตอนที่ 7 

 

ขั้นตอนที่ 8 

 

ขั้นตอนที่ 9 

 

ขั้นตอนที่ 10

 

 

ขั้นตอนที่ 11

 
 

ขั้นตอนที่ 12

 

ขั้นตอนที่ 13

 
          ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับท่าน (บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ)  หากไม่สะดวกต่อการนำภาพใส่ในระบบ Share PSU โดยตรง   วิธีนี้อาจจะช่วยให้การทำงานของท่านสะดวกมากขึ้น  และท่านอื่นที่อยู่ภายนอกคณะอาจจะนำไปปรับใช้ได้นะค่ะ  
          "ระบบมิใช่ปัญหา  เพียงแต่เรารู้วิธีการที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น และเพื่อมิให้สูญเสียผู้บันทึกที่บอกเล่าด้วยภาพกิจกรรม"
 
          
 
 
 
    
 
 
สร้าง: 01 พฤษภาคม 2555 11:34 แก้ไข: 14 มีนาคม 2556 10:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 บิวตี้, Ico24 มิกกี้, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ลองทำแล้งค่ะ รวดเร็วทันใจดี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.214.224.224
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ