นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2958
ความเห็น: 10

เรื่องเล่าจาก "เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551"

การใช้เวลาหนึ่งวันหมดไปกับการฟังการเล่าเรื่องราวของคนอื่น มองผิวเผินอาจจะเหมือนกับเป็นเรื่องเสียเวลา แต่ในความเป็นจริงแล้ว เราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากการเล่าเรื่องของคนอื่นมากมายอย่างไม่น่าเชื่อครับ

ผมต้องไปนั่งฟังการเล่าเรื่องใน "เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551" ที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากรจัดขึ้น เข้าใจว่า ปีนี้เป็นปีที่ 3 แล้วครับ และผมก็ได้รับเกียรติอย่างสูงที่ผู้จัดกรุณาเชิญให้มาเป็นกรรมการตัดสิน (ซึ่งบางครั้งก็เป็นเรื่องค่อนข้างหนักใจ เพราะหากคิดลึกๆ แล้ว ก็เหมือนกับการเข้าไปตัดสินให้บางคนดีใจ และอีกหลายคนอาจจะรู้สึกเสียใจ หรือแม้แต่น้อยใจ .......)

หลังจากที่ได้ฟังอาจารย์พิชิต ท่านรองอธิการบดี บรรยายเกี่ยวกับการพัฒนางานว่า ดีอย่างไร ทำได้อย่างไร แล้ว เราก็ได้ฟังการเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงของพี่แอ๋ว(จงกลณี แซ่จัง) วิสัญญีพยาบาลของโรงพยาบาล ม.อ. นี้เอง เรื่องราวที่พี่แอ๋วเล่าให้ฟังได้แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณหลายลักษณะ เริ่มจากจิตวิญญาณที่ต้องการทำงานให้ดีที่สุดสำหรับองค์กร (ไม่ใช่สำหรับตัวเอง)  จิตวิญญาณที่ต้องการให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่ดีที่สุด และจิตวิญญาณที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานด้วยความสะดวกสบาย

ด้วยจิตวิญญาณดังกล่าว ทำให้เกิดแรงขับเคลื่อนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้การทำงานประจำที่ต้องเผชิญทุกวัน ทุกเวลาได้รับการพัฒนา

อยากให้พี่แอ๋วนำเรื่องราวดังกล่าวมาเขียนให้อ่านเหมือนกัน เพราะผมคงนำมาบรรยายไม่ได้ดีเท่ากับเจ้าของเรื่องครับ จึงขอสรุปเป็นความประทับใจเท่านั้น

ต่อจากนั้น ก็เป็นการนำเสนอผลงานจำนวนทั้งหมด 11 ชิ้นจากหลายคณะด้วยกันครับ ต้องขออภัยที่ไม่อาจลงรายละเอียดได้ทั้งหมดนะครับ ขอลงรายละเอียดบางเรื่องที่(ผมคิดเองว่า)น่าจะเล่าสู่กันฟังนะครับ

1. โครงการประดิษฐ์หุ่นช่วยน้อง

ครั้งแรกที่อ่านเรื่องนี้ ต้องบอกว่า จินตนาการแทบไม่ออกว่า มันคืออะไร แต่เมือได้ฟังแล้ว ถึงบางอ้อครับว่า สิ่งประดิษฐ์ที่ว่า คืออุปกรณ์สำหรับจับยึดเด็กเล็กที่เป็นผู้ป่วย หากไม่มีอุปกรณ์นี้ก็ต้องใช้คน 3.4 คนในการช่วยจับแขนจับขาของเด็กเมื่อต้องการปฏิบัติงานบางอย่าง เช่น การสวนปัสสาวะ การใช้คนจับนอกจากมีข้อเสียที่ต้องเสียกำลังคนแล้ว ยังมีปัญหาว่า คนบางคนจับแรงไปจนสร้างความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นไปอีก สิ่งประดิษฐ์นี้ จึงเป็นประโยชน์มากสำหรับการปฏิบัติงานครับ และเป็นผลงานของหอผู้ป่วยพิเศษเด็ก รพ. คณะแพทยศาสตร์ครับ

2. การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดห้องประชุมฯ

เรื่องนี้เป็นการนำไอทีมาประยุกต์เพื่อปรับปรุงงานประจำให้เกิดความสะดวกสบายทั้งผู้ให้บริการ และผู้รับบริการครับ จากเดิมที่ผู้รับบริการต้องกรอกแบบฟอร์ม โทรถามสถานะของห้อง ส่งแบบฟอร์ม ... ทำให้ผู้ให้บริการต้องเสียเวลาในการรับโทรศัพท์ ส่งผลกระทบต่องานประจำอื่นๆ เลยปรับปรุงการให้บริการดังกล่าวด้วยการพัฒนาโปรแกรมให้บริการบน web โดยผู้รับบริการสามารถตรวจสอบสถานะของห้องประชุม และจองห้องประชุมได้โดยตรงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นอกจากเป็นการลดภาระในการโทรศัพท์ (บางครั้งเกิดความหงุดหงิดเมื่อปลายสายไม่ว่าง) และการรับโทรศัพท์แล้ว ยังเกิดความรวดเร็วในการให้บริการด้วย ผู้ให้บริการก็มีเวลา และสมาธิไปจัดการกับงานประจำอื่นๆ ผลงานนี้เป็นของหน่วยอาคาร และฝ่ายคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ครับ

3. โครงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างฝ่าย/สถานีบริการวิชาการชุมชนกับเครือข่ายชุมชน

ต้องเรียนตรงๆ ว่า  เรื่องนี้เป็นการนำเสนอบทบาทของหน่วยงานต่อชุมชนที่กินความกว้างมากจนทำให้มองไม่เห็นประเด็นการพัฒนางาน (ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีการพัฒนาครับ แต่การนำเสนอลักษณะนั้น ทำให้มองไม่เห็นประเด็นครับ) ต้องขออภัยที่ต้องเรียนตรงๆ เช่นนี้ครับ

4. วิธีการเก็บหัวกรอที่ปราศจากเชื้อไม่ให้เกิดสนิม

เป็นผลงานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ครับ โดยได้พยายามแก้ปัญหาการเป็นสนิมของหัวกรอ (หัวกรอที่ว่านี้ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการกรอฟัน เช่น ในการอุดฟัน อาจจะมีการใช้อุปกรณ์ตัวนี้กรอแต่งฟันก่อนทำการอุด เป็นต้น) โดยได้ศึกษาเปรียบเทียบวิธีการเก็บ 3 รูปแบบ คือ เก็บใส่ลิ้นชักธรรมดา เก็บในถุงบรรจุสูญญากาศ และเก็บในถุงบรรจุที่มีสารดูดความชื้นด้วย ผลสรุปออกมาว่า เก็บในถุงบรรจุที่มีสารดูดความชื้นป้องกันการเกิดสนิมได้ดีกว่า

5. รูปแบบการฝึกปฏิบัติงานเชิงวิชาชีพการแพทย์แผนไทย

โครงการนำเสนอวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งแบบแผนของการฝึกงานของวิชาชีพการแพทย์แผนไทย เป็นผลงานจากคณะการแผนแผนไทยครับ โดยได้นำเสนอว่า การได้มาซึ่งแบบแผนดังกล่าวทำอย่างไร และแต่ละขั้นตอนได้แก้ปัญหาอย่างไร แสดงให้เห็นถึงความมานะพยายามของผู้ปฏิบัติงานได้ดีครับ

6.  Easy Understanding : Caring for Patients with Cardiovascular Problem using Karaoke

การตั้งชื่อของโครงงานนี้ อาจจะสื่องานที่ทำไม่ค่อยตรงประเด็นนัก แต่เป็นผลงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากครับ กล่าวสรุปสั้นๆ ก็คือ เป็นการใช้เนื้อเพลง และ Karaoke ในช่วยทบทวน หรือส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานด้านงานพยาบาลผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือดครับ วิธีการก็คือ นำเนื้อหาที่เกี่ยวกับโรค และการพยาบาลผู้ป่วยมาแต่งเป็นเนื้อเพลง ใส่ทำนอง รูปภาพ และทำเป็น  Karaoke บันทึกเป็น VCD เป็นผลงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ครับ

7. การดูแลสมองโดยไม่ปวดหมอง

ผลงานจากภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเรื่องของการปรับปรุงวิธีการเก็บชื้นส่วนสมองของมนุษย์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ  เดิมจะต้องแช่ในน้ำยาฟอร์มาลิน 10% ซึ่งมีกลิ่นไม่ค่อยน่าพิศมัย และเป็นอันตรายต่อผิวหนังด้วย จึงต้องนำสมองออกมาล้างน้ำเป็นเวลา 40 ชั่วโมงก่อนนำไปใช้ในห้องปฏิบัติการ (จากการฟังครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า ในอดีต ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คือ หน่วยงานที่ใช้นำ้รายใหญ่ใน ม.อ.ครับ) ต่อมา ได้พัฒนาวิธีการเก็บรักษาในกรีเซอรีน ทำให้ไม่ต้องนำมาล้างน้ำเป็นเวลานานเช่นนั้นทุกครั้งที่จะมีปฏิบัติการ ทำให้ประหยัดทั้งเวลา และทรัพยากรน้ำ รวมทั้งยังลดปัญหากลิ่น และการกัดจากน้ำยาฟอร์มาลินด้วย ที่สำคัญอายุการใช้งานของสมองก็นานกว่าวิธีการแบบเดิม

8. จัดทำรถเก็บขยะขนาดเล็กเอนกประสงค์

เป็นผลงานพัฒนางานจากกองอาคารสถานที่ครับ โดยได้ปรับปรุงวิธีทำงานจากเดิมที่ใช้ถุงกระสอบในการรวบรวมขยะขณะเก็บกวาดพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งทำให้มีปัญหา เช่น ไม่สะดวกในการเคลื่อนย้าย สิ้นเปลืองกระสอบ เพราะมักจะเสียหายเนื่องจากการลากถูไประหว่างการเคลื่อนที่ และทำให้ผู้ปฏิบัติงานเหนื่อยเร็ว  จึงได้ประดิษฐ์รถเก็บรวบรวมขยะขนาดเล็กติดล้อที่สามารถเข็นได้สะดวก มีที่ยึดหรือแขวนไม้กวาด แขวนถุงสำหรับเก็บวัสดุรีไซเคิล ทำให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และประหยัดกระสอบ

9. VDO Streaming (การพัฒนาการดูวิดีทัศน์ผ่านระบบเครือข่าย)

เป็นผลงานการพัฒนางานของคณะแพทยศาสตร์ โดยได้มีการปรับปรุงงานเป็นลำดับจากเดิมด้วยการถ่ายวิดีโอการสอนของแต่ละรายวิชาในห้องเรียน นำมาบันทึกเป็นม้วนเทป (ต่อมาเปลี่ยนเป็น CD) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์นำไปดูซ้ำเพื่อทบทวนบทเรียน ต่อมา เปลี่ยนจากการแจก CD มาเป็นการให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่ง โดยยังต้องอาศัยเจ้าหน้าที่หน่วยโสตไปถ่ายทำจากห้องเรียน  และล่าสุดได้ปรับเปลี่ยนโดยยกเลิกการถ่ายทำด้วยเจ้าหน้าที่ แต่ปรับเปลี่ยนเป็นการบันทึก Slide ด้วยการ capture screen และบันทึกเสียง โดยกำหนดให้นักศึกษาเป็นผู้กดปุ่มบันทึก และหยุดการบันทึก ผลที่ได้คือ ประหยัดเจัาหน้าที่บันทึกภาพ และทำให้สามารถนำไฟล์ที่บันทึกไว้ไปให้บริการได้รวดเร็วขึ้น

10. การประดิษฐ์ Mounting Ring Plastic ทดแทน

โครงงานนี้เป็นการประดิษฐ์ชิ้นส่วนทดแทนชิ้นส่วนในเครื่องมือแสดงการสบฟันซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีราคาค่อนข้างสูง และมีชิ้นส่วนบางชิ้นที่เสียหายง่าย หาซื้อทดแทนไม่ได้ จากการทดลองประดิษฐ์ชิ้นส่วนทดแทน ทำให้สามารถนำเครื่องมือเก่าๆ กลับมาใช้งานใหม่ได้อีก ช่วยประหยัดงบประมาณ และเวลาในการจัดซื้ออุปกรณ์อย่างมาก เป็นผลงานพัฒนางานจากคณะทันตแพทยศาสตร์ครับ

11.  นวัตกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของห้องปฏิบัติการ NML 401

เป็นการพัฒนางานที่แสนน่ารักในคณะวิทยาศาสตร์ครับ แสดงถึงความตั้งใจในการทำงานให้กับหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงานได้อย่างดีครับ โดรงงานนี้ ได้นำเอาวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ให้ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา เช่น การสร้าง patitions ในลิ้นชักโดยใช้ PP board (future board) เหลือใช้ การสร้างแท่นล้อเลื่อนใช้งานเอง การใช้ขวดแก้วเล็กๆ เช่น ขวดซุปไก่เป็นภาชนะเอนกประสงค์โดยไม่ต้องซื้อขวดแก้วราคาแพง เป็นต้น

ขอเล่าให้ฟังคร่าวๆ แต่ก็ยาวมากครับ ไม่ทราบมีกี่คนที่ช่วยกันอ่านจนจบครับ ส่วนผลการตัดสิน ไม่ทราบว่า คุณเมตตาได้รายงานหรือยังครับ ถ้ายังช่วยรายงานด้วยนะครับ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 29 พฤษภาคม 2551 10:04 แก้ไข: 29 พฤษภาคม 2551 11:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ดีค่ะ อาจารย์ อย่างน้อยคนที่ไม่ได้เข้าไปฟัง สามารถรู้ได้ เพื่อจะได้เกิดแนวคิดในการพัฒนางานต่อไปค่ะ :)

ด้วยความขอบคุณค่ะอาจารย์...ที่ช่วยออกบันทึกนี้ออกมา ดิฉัน list ไว้ว่าจะเขียน....แต่มิสามารถบริหารจัดการตัวเอง.....เอาเป็นว่าจะมาประกาศผลรางวัล....ต่อจากบันทึกนี้ค่ะ....

ได้มีโอกาสเข้าไปฟังในวันนั้นด้วยค่ะ

รู้สึกชื่นชมบุคลากรทุกท่านที่เอาใจใส่ในงานและเห็นคุณค่าของตน และทึ่งกับนวัตกรรมหลายๆชิ้นที่นำมาเสนอในวันนั้นค่ะ

 

ได้เข้าร่วมรับฟังการเสนอผลงาน ปีนี้เป็นปีแรกคะ รู้สึกได้แนวคิดแนวทางการทำงานอีกทางหนึ่งคะ     ขอขอบคุณ กองการ จนท. ม.อ.ที่จัดงานนี้คะ

ขอบคุณค่ะอาจารย์สำหรับข้อความให้กำลังใจ"การพัฒนางานที่แสนน่ารัก "    ที่จริงทางกลุ่มมีงานอีกหลายชิ้นทั้งในแบบรูปธรรมและนามธรรมที่ทำให้อมยิ้มอย่างทึ่ง    ^_____^ 

อ่านจนจบแล้วค่ะ

ตามมาอีกบันทึกที่นี่ค่ะ http://share.psu.ac.th/blog/metta-psu/7005 

ขอบคุณอาจารย์อย่างมากเลยค่ะ ที่ย่อยมาฝากได้จนครบทุกชิ้น น่าชื่นชมเจ้าของงาน และคนเก็บมาเล่าจริงๆค่ะ
ได้ยินพี่ที่ไปกลับมาคุยให้ฟังครับ รู้สึกว่าดีจัง แต่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเลยไม่ได้ไปครับ

อ่านจบแล้วค่ะ ขอบคุณอาจารย์ที่สรุปสาระดี ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานเป็นอย่างมาก และตัวเองก็มีโอกาส ได้รู้ถึง ส6 คือ สร้างสรรค์/นวัตกรรม ในตอนที่ได้ไปมหกรรม 7ส ที่คณะแพทย์ และได้ชื่นชมกับผลงานการประดิษฐ์หุ่นช่วยน้อง และการประดิษฐ์ที่เก็บเสมหะผู้ป่วยจากขวดพลาสติกที่หาซื้อได้ง่าย โดยไม่ต้องสั่งซื้อราคาแพง เป็นการลดต้นทุนค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.205.176.100
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ