นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

อ่าน: 868
ความเห็น: 0

พายเรือไปพร้อมกัน

ต้นทาง คือ ออกจากฝั่ง ปลายทาง คือ ไปถึงฝั่ง

สังคมการทำงานในมหาวิทยาลัย มีความหลากหลายตามบริบทหรือความรับผิดชอบของตัวเองหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หากต่างคน ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มความสามารถ ก็สามารถขับเคลื่อนองค์กรหรือนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เปรียบเสมือนทุกคนกำลังพายเรือไปให้ถึงฝั่ง

ขณะเดียวกัน ทุกคนก็ต้องมองเห็นภาพรวมขององค์กรที่ตนเองดำรงอยู่ ว่ากำลังเน้นหรือกำหนดทิศทางองค์กรไปในทิศทางใดเป็นหลัก หากทำตามหน้าที่ของตนเองเพียงอย่างเดียว จนลืมไปว่าเนื้อแท้ของการให้บริการ การพัฒนา นั้นมีเป้าหมาย คือ พัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ สามารถพัฒนาตนเองโดยไม่ต้องมีมหาวิทยาลัยคอยกำกับดูแลต่อไป และออกไปพัฒนาสังคมภายใต้องค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยได้มอบแนวทางหรือวิธีการหาความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหา ก็จะทำให้เกิดความสมดุลในการทำงานแบบภาพรวมได้ แต่ถ้าต่างฝ่าย ต่างทำงานในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ แต่อีกฝ่ายมีข้อขัดข้องบางประการ อาจทำให้เกิดการขัดจังหวะได้ หรือบางฝ่ายทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพพอ ก็อาจจะทำให้เกิดการขาดช่วงไปในที่สุด เปรียบเสมือนการพายเรือ ที่เราควรพายเรือพร้อมกันอย่างเป็นจังหวะ โดยพยายามมองฝีพายที่อยู่ข้างหน้า ข้างหลัง และข้าง ๆ ว่าได้ออกแรงลงไปอย่างไรบ้าง พร้อมกันกับเราหรือไม่ หรือเหมาะกับจังหวะที่จะนำไปสู่เป้าหมายเพียงใด

ดังนั้น การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบองค์รวม ควรสร้างความเข้าใจในความต้องการที่แท้จริงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ ตั้งแต่การค้นหาผู้มาสมัครเรียนไปจนถึงการมอบสถานะบัณฑิตให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

คนทำงานระดับล่าง ระดับบน ถ้าเข้าใจตรงกัน ปัญหาของความไม่เข้าใจบริบทของการพัฒนานักศึกษาไปสู่บัณฑิตก็จะลดลงตามลำดับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 เมษายน 2562 12:05 แก้ไข: 05 เมษายน 2562 19:57 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.36.32
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ