นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1391
ความเห็น: 1

งานพัฒนาหรือพัฒนางาน

ทำงานเหมือนกัน แต่ต่างตรงที่พัฒนาหรือไม่พัฒนา

สวัสดีครับ 

หลายๆ ท่านคงเห็นความเคลื่อนไหวหรือความก้าวหน้าของเพื่อนร่วมงาน ร่วมอาชีพ หรือต่างอาชีพ ต่างสังคม ว่ามีการเติบโตเจริญหน้าไปทำตามลำดับ เป็นขั้นเป็นตอน บางทีก็ก้าวกระโดดตามความสามารถหรือขีดจำกัดของตัวเอง

บุคคลเหล่านี้ เขาใช้อะไรในการพัฒนาตัวเอง พัฒนางาน หรือพัฒนาอาชีพให้มีการเติบโต โดดเด่น และสามารถสร้างประโยชน์สู่สังคมได้ 

เขาเหล่านี้ เขาเน้นการพัฒนา การปรับปรุง การแก้ไข การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือพัฒนาสิ่งที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบ ทันสมัย คล่องตัว ไม่ยึดติดกับตัวบุคคลหรือกฎระเบียบที่มาขัดจังหวะแต่ยังอยู่ภายใต้ความถูกต้องเป็นหลัก 

เขาเหล่านี้ อยู่ในสายพัฒนาหรือไม่ ทำให้สามารถพัฒนากิจกรรม/โครงการ หรือภารกิจในงานประจำได้ดีและโดดเด่น แทบจะไม่เลยด้วยซ้ำ 

การพัฒนางานถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลต่อการพัฒนาตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า เติบโต และสร้างความภาคภูมิใจ เสริมแรงให้มีแรงผลักดันในการดำรงชีวิตอย่างมีความหมาย สร้างความสุขต่อสภาพแวดล้อมรอบกาย

บางท่านอาจจะยังติดกรอบแนวคิดของการทำงานประจำหรือการทำงานนอกสายงานพัฒนา ยังคิดว่าเราไม่ได้อยู่ในสายพัฒนา สายออกแบบ มองว่าตนเองยังอยู่สายซ่อมบำรุง สายสนับสนุน ไม่ใช่ฝ่ายส่งเสริม ฝ่ายสอน มองว่าอยู่ฝ่ายควบคุม ฝ่ายกำกับ ทำให้ติดอยู่กับงานประจำได้ง่าย ไม่ต้องริเริ่มจนกว่าจะมีระเบียบหรือกติกาใหม่ หรือจะมีกติกาโลกมากดทับทำให้ปรับตัวจนตามไม่ทัน

ข้อสังเกตหนึ่่งสำหรับคนทำงานที่ต้องมามองดู คือ คนที่ประสบความสำเร็จหรือโดดเด่นนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีแนวคิดใหม่ๆ ออกแบบพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า โดยไม่ได้ยึดติดกับงานประจำ และไม่จำเป็นต้องคนที่มีการศึกษาสูงหรืออัจฉริยะ แค่รู้จักดัดแปลงในสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติในการทำงานให้มีความราบรื่น

มาถึงจุดนี้ อาจจะเน้นย้ำไว้เลยว่า คนส่วนใหญ่หรือคนนอกวงการเรา เขามักจะไม่ได้สนใจในกระบวนการทำงานของเรา เขาสนใจเพียงแค่ผลลัพธ์หรือผลผลิตของเราเท่านั้น เขาจะสนใจในสิ่งที่เขาต้องการเป็นหลักหรือสิ่งที่เขาต้องได้รับ ณ ตอนนั้นหรือในอนาคต 

เฉพาะนั้น การทำงานประจำตามแบบหรือตามกรอบการทำงานปกติ เช่น นำเข้า วิเคราะห์/ตรวจสอบ ส่งออก หรือส่งออก แปรผล ประเมิน  มักจะไม่ได้อยู่ในความสนใจจนกว่าสิ่งนั้นจะมีข้อผิดพลาดถึงจะถูกตรวจสอบถึงกระบวนการทุกขั้นตอน

ดังนั้น การทำสิ่งใหม่ การพัฒนางาน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น ให้เห็นหรือสัมผัสได้ถึงความใหม่หรือทางออกใหม่ที่ช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้ ถือเป็นแนวทางการทำงานที่ดี ดีต่อผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ เสริมสร้างความสุข ความสะดวกสบายแก่ทั้งสองฝ่ายและเป็นการต่อยอดการทำงานที่ดีในอนาคต

ตอนนี้เราเริ่มมองเห็นข้อแตกต่างระหว่างคนทำงานเหมือนกันแต่ทำไมโดดเด่นหรือสำเร็จต่างกันแล้ว แม้เราจะไม่ได้อยู่ในสายงานพัฒนาที่จะมีผลงานใหม่ๆให้เห็นอยู่ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาส และทุกปี แต่ก็สามารถพัฒนางานที่ทำอยู่ให้ดีกว่าเดิมได้ โดยเริ่มจะสิ่งเล็กๆ สิ่งที่อยู่ตรงหน้า เน้นอะไรที่หยิบจับได้ก่อน อะไรที่เป็นตัวถ่วงของเวลา อะไรที่เป็นจุดดึง จุดรั้ง ให้การดำเนินการอย่างไม่ราบรื่น แค่นี้เราก็สามารถเป็นหนึ่งในนักพัฒนา โดยพัฒนาจากจุดเล็กๆที่เรารับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกสบาย หากจุดเล็กๆ เหล่านี้เกิดขัดจังหวะ แค่เพียง ๑ วินาที หากรวมกันไปเรื่อยๆ ก็จะเป็น ๑ นาที หากรวมกันหลายคนก็จะกลายเป็น ๑ ชั่วโมง ถ้าต้องใช้เวลา ๑ วันในการดำเนินงานเวลา ๑ ชั่วโมงนั้น ก็จะสูญเปล่า

การพัฒนางาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญ ควรได้รับการดูแลอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ไม่ติดกรอบว่าตนเองอยู่นอกสายงานพัฒนาหรือไม่เน้นว่าสายงานพัฒนาเท่านั้นที่จะต้องพัฒนางานหรือสิ่งใหม่ สายอื่นที่ไม่ได้มีบทบาทในการพัฒนาเป็นหลักก็สามารถปรับปรุงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้ดีกว่าเดิมได้ ยังมีอะไรให้ทำอีกมากมายรอเราอยู่ 

เชื่อว่าทุกท่านสามารถพัฒนางานในหน้าที่ให้ดีกว่าเดิมได้ ทำได้ดี ทำได้ถูกต้อง และเป็นธรรม เชื่อว่าผู้ใช้บริการจะประทับใจและเห็นคุณค่าในงานที่เราทำ แม้จะเป็นงานเล็กๆ ในสายตาของคนนอกวงการ แต่ถือเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำหรับเรา เพราะเราเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่จะเกื้อหนุนให้จุดหมุนใหญ่ๆ เดินต่อไปได้

ขอบคุณครับ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 21 พฤษภาคม 2561 07:22 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2561 07:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 โอ๋-อโณ และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณครับ คุณมะยม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.237.124.210
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ