นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

วันสุไลมาน เจะแวมาแจ
Ico64
Mr. Wansulaiman Chewaemachae
Academic Higher Education
Division of Student Affairs at Prince of Songkla University Pattani Campus
Network
Members · Following: 0 · Followed: 3

อ่าน: 1152
ความเห็น: 0

เวลาเท่าเดิม ต่างกันแค่ความเร็ว

เทคโนโลยีทำให้เวลาสั้นลง แต่การออกแบบนั้นใช้เวลาเท่าเดิม

สวัสดีครับ

บ่อยครั้งที่เรามักจะได้ยินคำว่า "ทุกคนมีเวลาเท่ากัน ๒๔ ชั่วโมงต่อวัน" หรือ "สิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น เวลาทำงานลดลง เวลาว่างมากขึ้น" 

ปัจจุบันเราอยู่ในยุคที่มีเครื่องมือต่าง ๆ มากมาย มาเพื่อลดเวลาทำงานหรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง ด้วยเทคโนโลยีที่คิดค้นมา ตั้งแต่ระดับง่าย ๆ ไปจนถึงระดับซับซ้อน ก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องอาศัยความรวดเร็วในเวลาอันจำกัดหรือความสะดวกสบายแก่ชีวิตให้มากที่สุด

เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่คิดค้นมา ถูกนำมาใช้กับชีวิตประจำวัน ถูกนำมาใช้งานในการออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ สามารถผลิตสินค้าในแบบทันทีทันใดหรือตามเวลาที่กำหนด และเป็นเวลาที่รวดเร็วทันต่อความต้องการในชั่วข้ามคืน

เทคโนโลยีได้ทำเวลาให้สั้นลง ตั้งแต่การผลิตเชิงวิศวกรรม การก่อสร้าง การซ่อมแซม สามารถสำเร็จลุล่วงในเวลาอันรวดเร็ว แต่การออกแบบทางความคิด กลับใช้เวลาเท่าเดิม ไม่ได้เร็วเหมือนการผลิตที่ใช้เครื่องมือหรือเทคโนโลยี เพราะการออกแบบต้องอาศัยความคิดที่มีองค์ประกอบจากมันสมอง ประสบการณ์ การตกผลึกอย่างยาวนาน จนได้มาซึ่งต้นแบบก่อนนำไปสู่รูปแบบเป็นชิ้นงานหรือกระบวนการ

ในความเป็นจริงแล้ว ต่อให้เรามีเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทันสมัย สามารถทำเวลาได้อย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ผลงาน แต่เรายังคงต้องอาศัยความคิดในการออกแบบ วิเคราะห์ พิจารณา กับประเด็นต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งจะต้องใช้เวลาในระดับหนึ่ง

ยกตัวอย่างเช่น การประกอบรถยนต์ที่ใช้เวลาในการสร้างรถยนต์หนึ่งคันจนสามารถวิ่งบนถนนได้ทันทีด้วยระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน แต่การออกแบบรถยนต์นั้น ชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นต้องอาศัยเวลาออกแบบ ผลิต ก่อนนำมาประกอบกัน ใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งวัน ซึ่งในอดีตนั้นการประกอบรถยนต์นั้นต้องใช้เวลามากกว่าวันจนได้รถมาหนึ่งคัน

โดยสรุปแล้ว เทคโนโลยีทำให้เวลาสั้นลง แต่การออกแบบนั้นใช้เวลาเท่าเดิม

ขอบคุณครับ

(ภาพประกอบจากเว็บไซต์ Wikipedia)

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 มกราคม 2559 12:09 แก้ไข: 28 มกราคม 2559 12:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.97.64
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ