นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1645
ความเห็น: 0

ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย...การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการความรู้อาจารย์ใหม่(พนักงานมหาวิทยาลัย) ภาควิชาวาริชศาสตร์

ดร.ยุทธพงษ์ สังข์น้อย 

1.      ประวัติการศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน

ประวัติการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) สาขาวิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระดับปริญญาเอก (ปร.ด.) สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประสบการณ์ฝึกอบรม/ดูงาน

การประชุมวิชาการต่างๆ

2.      ประสบการณ์ทำงาน/วิทยากร

ประสบการณ์ทำงาน หลังจากจบปริญญาเอกได้เป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นระยะเวลา 1 ปี จากนั้นจึงเข้ามาสมัครงานในภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเข้าทำงานในภาควิชาวาริชศาสตร์ ตั้งแต่มกราคม 2553 เป็นต้นมา

ประสบการณ์เป็นวิทยากร เป็นอาจารย์พิเศษให้กับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในหัวข้อเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล

3.      สาขา/ความเชี่ยวชาญ/ความสนใจ

ความสนใจ – ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้จุลินทรีย์ในระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

งานวิจัยที่กำลังศึกษา – การแยกและคัดเลือกเชื้อเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรีย  ทนเค็มสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้ง (Screening and isolation of salt-tolerant heterotrophic nitrifying bacteria for shrimp aquaculture) โดยทำการศึกษาร่วมกับ ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

ทุนวิจัย – ได้ทุนสนับสนุนการวิจัยจาก

  • Ø สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปี 2554

- งานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของแบคทีเรียไกลดิงในแหล่งน้ำทางภาคใต้ของประเทศไทย บริเวณเขื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และบริเวณทะเลสาบสงขลา (Diversity of aquatic gliding bacteria in the Southern of Thailand; Rajjaprabha Dam (Suratthani province) and Songkhla Lake area) (กำลังจะปิดโครงการ)

  • Ø ทุนรายได้ของมหาวิทยาลัยปี 2557

- งานวิจัยเรื่อง การแยกและคัดเลือกเชื้อเฮทเทอโรโทรฟิคไนตริไฟอิงแบคทีเรียทนเค็มสำหรับการ พาะเลี้ยงกุ้ง (Screening and isolation of salt-tolerant heterotrophic nitrifying bacteria for shrimp aquaculture)
(กำลังดำเนินการ)

4.      เครื่องมือที่เชี่ยวชาญ

เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางด้าน Molecular เช่น เครื่อง PCR

5.      ผลงาน/รางวัล

Sangnoi, Y., Plubrukarn, A., Arunpairojana, V. and Kanjana-Opas, A. 2013. A new antibacterial amino phenyl pyrrolidone derivative from a novel marine gliding bacterium Rapidithrix thailandica. World. J. Microbiol. Biotechnol. 1-5.

บทความวิชาการเรื่อง Antibacterial activity of aquatic gliding bacteria isolated from Southern Thailand กำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของวารสาร SpringerPlus

6.      การนำเสนอผลงาน

เข้าร่วมประชุมวิชาการ "การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2”  โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Antibacterial activity of new aquatic gliding bacteria isolated from Southern Thailand

และมีการวางแผนจะไปต่างประเทศเพื่อพัฒนางานของตนเองทางด้านจุลินทรีย์ ณ ประเทศญี่ปุ่น (Japan Collection of Microorganisms: JCM) และจะไปในระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 3 เดือน

7.      เหตุผลที่เข้ามาเป็นอาจารย์

มีความใฝ่ฝันจะเป็นอาจารย์ตั้งแต่เรียนอยู่ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 (วาริชศาสตร์) ตอนแรกอยากเรียนต่อทางด้านอนุกรมวิธานของปลา แต่ รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้แนะนำให้ไปเรียนต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร ก็ได้ไปเรียนเข้าหลักสูตร โท-เอก และตั้งใจจะเป็นอาจารย์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 มิถุนายน 2558 14:25 แก้ไข: 25 มิถุนายน 2558 16:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ