นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(11) รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน

กาละครั้งหนึ่งนานมา..กลับจากราชการงานหนึ่งได้รับการบอกเล่าว่าในวันที่ดิฉันไม่อยู่ในการประชุมหัวหน้างานครั้งนั้นเขาได้มอบหมายให้ดิฉันเป็น QMR กจ.ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบข่าวใจหนึ่งก็ภูมิใจมากๆ ที่ได้รับความไว้วางใจให้ทำงานสำคัญ ขับเคลื่อนคุณภาพของ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 18 มีนาคม 2551 23:45 แก้ไข: 19 มีนาคม 2551 00:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6)

ช่วงบ่ายของการอบรมวันที่ 2พูดคุยกันเรื่อง "ผู้นำกับศาสตร์นพลักษณ์"ประกอบบทความที่คุณ อัญชลี อุชชินเขียนไว้ว่าเราสามารถเป็นผู้นำที่หลากความสามารถได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆคือรู้จักตนเองพัฒนาจุดแข็ง ฝึกทักษะปิดจุดอ่อนของตัวเอง (ด้วยการฝึกใช้ทักษะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 15 มีนาคม 2551 14:32 แก้ไข: 04 เมษายน 2552 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5)

ยังไม่จบนะคะ วันนี้มาดูว่ากิจกรรมวันที่ 2 เราทำอะไรกันเช้าวันนี้มีความชานาญขึ้นในการเดินทางโดยรถไฟฟ้า..แหะ..แหะ...กะเวลาถูกวันนี้ได้กินข้าวก่อนออกเดินทาง ให้แว๊บคิดว่า...พฤติกรรมคนนี่ช่างต่าง .ยกตัวอย่างชัดๆเลย ดิฉันมักไม่สนใจความหิวของตัวเองหากจะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 15 มีนาคม 2551 14:18 แก้ไข: 04 เมษายน 2552 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน"

มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะเชิญชวนบุคคลกรสายผู้สอน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ"พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน" (โครงการความร่วมมือ ของมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน(ฟูลไบร์ท))ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Profe... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 14 มีนาคม 2551 16:01 แก้ไข: 18 มีนาคม 2551 15:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก...

เมื่อวานนี้ทั้งวัน...ชีวิตดิฉันวนเวียนอยู่กับการติดต่อประสานงานจนเลิกงานหาสถานที่สัมมนาระดับบริหารรายการหนึ่งที่ต้องละเอียดรอบครอบทุกกระบวนการ ทั้งเนื้อหาวิชาการที่ต้องได้ตามต้องการ สถานที่ลงตัวเพื่อการพักผ่อนไปในตัวคนร่วมโครงการมีความสุขได้สนนราค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 13 มีนาคม 2551 09:47 แก้ไข: 13 มีนาคม 2551 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน

มหาวิทยาลัยกำหนดจัด "วันแลกนำเสนอโครงการพัฒนางาน" ประจำปี 2551 ในระดับมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม นี้( 21 พฤษภาคม 2551) สำหรับห้องประชุมที่ใช้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะโดยในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยขอเรียนเชิญให้คณะ หน่วยงาน ส่ง "โครงการพั... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 10 มีนาคม 2551 18:17 แก้ไข: 10 มีนาคม 2551 18:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(6) เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4)

ตอนที่ 1 ตอนที่ 2 ตอนที่ 3 สำหรับดิฉันแล้ว การเรียนรู้ นพลักษณ์เพื่อยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นเพื่อที่จะก้าวข้ามในสิ่งที่ไม่ดี ที่มีปัญหาไปได้ วันนี้จะเล่าว่าวิทยากรนำกระบวนการอย่างไร ในวันแรก หลังจากวิทยากรอธิบายคนลักษณ์ต่างๆ ผ่านทางกิจกรรมที่มากร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 09 มีนาคม 2551 23:20 แก้ไข: 04 เมษายน 2552 12:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2)

ความเดิม ตอนที่ 1ที่ว่าเป็น Soft side เพราะว่าคนศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์มีหลากหลายวิชาชีพส่วนใหญ่มีภาระงานประจำมากเช้ามาก็เข้าช่องของตัวเอง ง่วนอยู่กับการทดสอบสิ่งตรวจ ทุกคนมีพื้นที่หน้างานของตน ต้องมีการจัดบรรยากาศช่วยปฏิสัมพันธ์ซึ่งทำได้น้อยใน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 07 มีนาคม 2551 13:14 แก้ไข: 07 มีนาคม 2551 13:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1)

วันนี้อยู่ได้ร่วมนั่งในการประชุมผู้บริหาร..ในโอกาสของการที่เชิญ หน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการนำการจัดการความรู้ไปใช้ในหน่วยงานมาเล่าสู่กันฟังในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยคุณคนธรรมดาได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ตามบันทึกนี้เช้านี้เรา"... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 06 มีนาคม 2551 16:59 แก้ไข: 06 มีนาคม 2551 17:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์

"ความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติเดียวที่อยากได้ในตัวพนักงาน" หากถามดิฉันในวันนี้..เพราะความรับผิดชอบสอนกันไม่ได้แต่ความรู้ ความเข้าใจในงานนี่สอนกันได้ หากมีความรับผิดชอบในงานแล้วเขาจะสามารถฟันผ่าอุปสรรคในงานได้ด้วยวิธีการต่างๆ นานาด้วยเป้าหมา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ทำงาน  อุดมการณ์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย เมตตา   สร้าง: 06 มีนาคม 2551 13:31 แก้ไข: 06 มีนาคม 2551 13:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]