นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โอกาสดีๆ ที่ได้จากงาน 2073 8
ผลของ KM :Social network 2152 6
เมื่อต้องติดต่อกับ....ผู้ใหญ่ 1897 7
วิธีดูแลความเสี่ยง...วิทยากรไม่รักษาเวลา 2824 10
นายว่า...ลูกน้องพลอย เรื่องของประโยชน์ส่วนตน 1991 9
วันสุดท้ายของปี 50 ที่กองการเจ้าหน้าที่ 1651 7
เก็บได้จากการร่วมฟัง...Sharing ที่คณะวิทยาศาสตร์ 1861 11
ความสำคัญของ...กำหนดการกับงานฝึกอบรม 2069 4
งานพัฒนาและฝึกอบรม..ทำอะไร 1708 1
หน้างานวันนี้..."มุมหวานๆ ของเจ้านาย" 2093 6
ความสมดุล...งาน...งาน...ครอบครัว 3144 13
ฉุกคิดจากสวนสายน้ำ....ชีวิตอัตโนมัติ 1728 2
โปรแกรมที่สวนสายน้ำ...เรียนรู้ตนเอง.... 2105 1
รักเธอ...ม.อ. 1885 7
ก่อร่าง...สร้างเครือข่ายทางสังคม 2842 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม (3)...วิทยากรจบการบรรยายก่อนเวลา 2766 0
การมีหลาย Blog 1890 8
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม(2)...วิทยากร 2172 3
รับการประเมินคุณภาพภายใน 1995 8
ทบทวนงานวันนี้...เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในใจ 2014 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม...ลอกโครงการ 2642 1
ความเสี่ยงในงาน 2313 2
คนทำงานที่....ไม่เลือกปฏิบัติ 2738 15
เก็บมาฝากจากการ.."ร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ( 1 ) 2029 4
เดินตามผู้ใหญ่...สุนัขไม่กัด 2207 3
ระหว่างทางไปถึงฝั่งฝัน...ข้อมูล Real Time 2023 5
การใช้งาน Share.psu ของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ม.อ. 2432 5
แนะนำสถานที่สัมมนา:เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง 13387 19
งบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2560 3
เลขาฯ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2982 1
แนะนำสถานที่สัมมนา : เขาปู่เขาย่า จ.พัทลุง 3690 8
ฝึกเป็นพิธีกร 5355 4