นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 7 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
โอกาสดีๆ ที่ได้จากงาน 2049 8
ผลของ KM :Social network 2117 6
เมื่อต้องติดต่อกับ....ผู้ใหญ่ 1869 7
วิธีดูแลความเสี่ยง...วิทยากรไม่รักษาเวลา 2797 10
นายว่า...ลูกน้องพลอย เรื่องของประโยชน์ส่วนตน 1972 9
วันสุดท้ายของปี 50 ที่กองการเจ้าหน้าที่ 1632 7
เก็บได้จากการร่วมฟัง...Sharing ที่คณะวิทยาศาสตร์ 1843 11
ความสำคัญของ...กำหนดการกับงานฝึกอบรม 2049 4
งานพัฒนาและฝึกอบรม..ทำอะไร 1686 1
หน้างานวันนี้..."มุมหวานๆ ของเจ้านาย" 2060 6
ความสมดุล...งาน...งาน...ครอบครัว 3116 13
ฉุกคิดจากสวนสายน้ำ....ชีวิตอัตโนมัติ 1710 2
โปรแกรมที่สวนสายน้ำ...เรียนรู้ตนเอง.... 2075 1
รักเธอ...ม.อ. 1852 7
ก่อร่าง...สร้างเครือข่ายทางสังคม 2816 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม (3)...วิทยากรจบการบรรยายก่อนเวลา 2745 0
การมีหลาย Blog 1865 8
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม(2)...วิทยากร 2141 3
รับการประเมินคุณภาพภายใน 1963 8
ทบทวนงานวันนี้...เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในใจ 1978 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม...ลอกโครงการ 2602 1
ความเสี่ยงในงาน 2273 2
คนทำงานที่....ไม่เลือกปฏิบัติ 2685 15
เก็บมาฝากจากการ.."ร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ( 1 ) 2000 4
เดินตามผู้ใหญ่...สุนัขไม่กัด 2161 3
ระหว่างทางไปถึงฝั่งฝัน...ข้อมูล Real Time 1992 5
การใช้งาน Share.psu ของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ม.อ. 2397 5
แนะนำสถานที่สัมมนา:เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง 13323 19
งบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2488 3
เลขาฯ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2908 1
แนะนำสถานที่สัมมนา : เขาปู่เขาย่า จ.พัทลุง 3611 8
ฝึกเป็นพิธีกร 5236 4