นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กองการเจ้าหน้าที่ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 1862 3
เรื่องราวจากการคุยกันในคณะกรรมการ KM 1328 4
ขั้นตอนการทำงาน...ที่ต้องใส่ใจ 1363 2
คิดก่อน...เอาของส่วนตัวมาใช้ในงานหลวง 2193 14
มุมดี ๆ ที่ได้จากการเป็นกรรมการประเมิน 1343 3
บันทึกครบรอบ ปี Share.psu.ac.th 1471 5
รับการประเมินคุณภาพ กจ. 1298 2
Share.psu ครบรอบ 1 ปี 1474 1
มีความสุขดีอยู่มั้ย? 1390 4
กองการเจ้าหน้า รับการประเมินคุณภาพภายใน "ศุกร์นี้" 1367 3
บรรยาศการเรียนหลักสูตร นักบริหาร ชั่วโมงที่ 57 1392 1
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 2) 1228 0
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 1) 1353 1
พิจารณาเข้าร่วม กิจกรรม...ประชุม อบรม สัมมนา...อย่างไร? 1376 3
ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 5895 1
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 2) 3642 9
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 1 ) 2003 2
งาน ช่วงเดือนกันยายน 1383 2
เครือข่าย....กับการทำงาน 1490 1
เขียนเพื่อ.....ตามหาฝัน 1904 4
คุยกันยามเช้า "ปรัชญา ปณิธานของ กจ." 1497 2
ชวนกันคุย..."ทำงานฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ดี" 1298 3
คุยกันยามเช้า "พลังในการทำงาน" 1489 4
คุยกันยามเช้า "การนับ CoP" 1275 0
คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ" 1877 6
ความคืบหน้าการเตรียม UKM13 1259 0
คุยกันยามเช้า "กิจกรรมสัมพันธภาพในที่ทำงาน" 2926 6
คุยกันยามเช้า (15 july) 1445 1
เวทีหัวหน้าภาค...ครั้งที่ 22 1282 2
คุณภาพนี้ คุณภาพนั้น...คุณภาพของใคร 1591 8
คุยกันยามเช้า (10 july) 1462 0
คุยกันยามเช้า 1772 3
จดหมายถึงน้อง...เตรียมการ UKM13 1511 0
ระบบฟื้น 1795 14
แต่ละวัน....ที่แตกต่าง 1552 7
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1) 1634 1
(ร่าง) กำหนดการ UKM13 1659 2
บริหารความเสี่ยงในโครงการ 1782 2
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. 1984 7
เวทีหัวหน้าภาค..:วิชาบริหารคน 1930 2
เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายการ...จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1771 3
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นพิธีกร 2104 5
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้ 1738 1
เก็บตกจากเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน 51 (ตอนที่ 1) 2069 3
ปัญหาในงานจัดโครงการฝึกอบรม 3951 12
ตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ 1 1494 0
เล่าจาก...ขนอม 2315 13
เวทีหัวหน้าภาค "การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" 1999 6
...เชียร์ CoP 1574 2
เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551 2461 8
ถอดบทเรียนจากการเตรียม "สัมมนา" 2938 7
บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร) 1680 1
Training for the trainner 2408 4
เรียนรู้จากการเป็นเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย 1726 2
ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 1649 2
หลักการและเหตผล...ของโครงการ 6919 2
เริ่มที่ พัฒนาตนเอง... 1969 11
เล่าจากหน้างานพัฒนา..... 1450 4
ความคาดหวัง ของลูกค้า 2058 3
ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1876 5
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน 2448 11
เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6) 2154 1
เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5) 2293 1
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" 2285 6
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก... 1788 7
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน 1666 5
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4) 1806 6
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2) 1617 1
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1) 1620 7
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ 2103 9
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง 1733 7
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3) 2847 8
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2) 2101 5
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1) 2229 11
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร 2565 9
KM ในประเทศไทย 4637 1
ขออนุญาต ชาว Share 1744 4
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3290 3
กาวใจ... 1699 3
คำสอนของรุ่นพี่... 1798 1
“KM อยู่ที่ไหนขององค์กร” 1661 2
นัดพบ blogger 1952 21
คุณอัศวินที่ขี่ม้าขาวมาช่วย...ทุกครั้ง 1946 6
เริ่มต้นเขียนบันทึก....ได้ยังไง.... 3474 7
ฤดูกาล การประเมิน 1510 1
code of conduct 1835 2
เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว 2712 4
บันทึกที่ อ่านแล้วมีพลัง 1803 4
การได้ทำงานที่รัก...เป็นลาภอันประเสริฐ 1843 4
เครื่องมือ KM : story telling 4711 4
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ. 1576 4
กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2) 1872 3
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 1) 1733 2
โครงการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี 2046 5
แม่ผี...อย่าบัง 2204 8
การได้ทำงาน ที่รัก... 1910 3
user จริงๆ 1853 6
แง่มุมของความรัก...ผ่าน share.psu.ac.th 2153 15
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 2) 1473 3
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 1) 1799 3