นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กองการเจ้าหน้าที่ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 1970 3
เรื่องราวจากการคุยกันในคณะกรรมการ KM 1408 4
ขั้นตอนการทำงาน...ที่ต้องใส่ใจ 1444 2
คิดก่อน...เอาของส่วนตัวมาใช้ในงานหลวง 2285 14
มุมดี ๆ ที่ได้จากการเป็นกรรมการประเมิน 1448 3
บันทึกครบรอบ ปี Share.psu.ac.th 1558 5
รับการประเมินคุณภาพ กจ. 1382 2
Share.psu ครบรอบ 1 ปี 1575 1
มีความสุขดีอยู่มั้ย? 1464 4
กองการเจ้าหน้า รับการประเมินคุณภาพภายใน "ศุกร์นี้" 1447 3
บรรยาศการเรียนหลักสูตร นักบริหาร ชั่วโมงที่ 57 1485 1
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 2) 1301 0
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 1) 1427 1
พิจารณาเข้าร่วม กิจกรรม...ประชุม อบรม สัมมนา...อย่างไร? 1442 3
ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 6106 1
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 2) 3749 9
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 1 ) 2087 2
งาน ช่วงเดือนกันยายน 1466 2
เครือข่าย....กับการทำงาน 1560 1
เขียนเพื่อ.....ตามหาฝัน 1968 4
คุยกันยามเช้า "ปรัชญา ปณิธานของ กจ." 1577 2
ชวนกันคุย..."ทำงานฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ดี" 1382 3
คุยกันยามเช้า "พลังในการทำงาน" 1587 4
คุยกันยามเช้า "การนับ CoP" 1373 0
คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ" 1979 6
ความคืบหน้าการเตรียม UKM13 1333 0
คุยกันยามเช้า "กิจกรรมสัมพันธภาพในที่ทำงาน" 3009 6
คุยกันยามเช้า (15 july) 1528 1
เวทีหัวหน้าภาค...ครั้งที่ 22 1361 2
คุณภาพนี้ คุณภาพนั้น...คุณภาพของใคร 1668 8
คุยกันยามเช้า (10 july) 1561 0
คุยกันยามเช้า 1878 3
จดหมายถึงน้อง...เตรียมการ UKM13 1615 0
ระบบฟื้น 1867 14
แต่ละวัน....ที่แตกต่าง 1625 7
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1) 1723 1
(ร่าง) กำหนดการ UKM13 1739 2
บริหารความเสี่ยงในโครงการ 1868 2
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. 2099 7
เวทีหัวหน้าภาค..:วิชาบริหารคน 2013 2
เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายการ...จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1887 3
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นพิธีกร 2204 5
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้ 1833 1
เก็บตกจากเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน 51 (ตอนที่ 1) 2176 3
ปัญหาในงานจัดโครงการฝึกอบรม 4069 12
ตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ 1 1582 0
เล่าจาก...ขนอม 2400 13
เวทีหัวหน้าภาค "การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" 2073 6
...เชียร์ CoP 1656 2
เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551 2542 8
ถอดบทเรียนจากการเตรียม "สัมมนา" 3069 7
บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร) 1770 1
Training for the trainner 2531 4
เรียนรู้จากการเป็นเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย 1817 2
ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 1729 2
หลักการและเหตผล...ของโครงการ 7014 2
เริ่มที่ พัฒนาตนเอง... 2064 11
เล่าจากหน้างานพัฒนา..... 1530 4
ความคาดหวัง ของลูกค้า 2140 3
ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1990 5
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน 2611 11
เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6) 2252 1
เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5) 2392 1
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" 2392 6
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก... 1930 7
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน 1771 5
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4) 1900 6
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2) 1715 1
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1) 1710 7
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ 2181 9
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง 1804 7
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3) 2936 8
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2) 2199 5
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1) 2352 11
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร 2643 9
KM ในประเทศไทย 4801 1
ขออนุญาต ชาว Share 1836 4
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3432 3
กาวใจ... 1811 3
คำสอนของรุ่นพี่... 1907 1
“KM อยู่ที่ไหนขององค์กร” 1755 2
นัดพบ blogger 2066 21
คุณอัศวินที่ขี่ม้าขาวมาช่วย...ทุกครั้ง 2041 6
เริ่มต้นเขียนบันทึก....ได้ยังไง.... 3548 7
ฤดูกาล การประเมิน 1598 1
code of conduct 1938 2
เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว 2844 4
บันทึกที่ อ่านแล้วมีพลัง 1876 4
การได้ทำงานที่รัก...เป็นลาภอันประเสริฐ 1921 4
เครื่องมือ KM : story telling 4804 4
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ. 1686 4
กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2) 1955 3
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 1) 1845 2
โครงการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี 2183 5
แม่ผี...อย่าบัง 2321 8
การได้ทำงาน ที่รัก... 2022 3
user จริงๆ 1964 6
แง่มุมของความรัก...ผ่าน share.psu.ac.th 2228 15
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 2) 1553 3
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 1) 1924 3