นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 6 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
กองการเจ้าหน้าที่ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 1893 3
เรื่องราวจากการคุยกันในคณะกรรมการ KM 1344 4
ขั้นตอนการทำงาน...ที่ต้องใส่ใจ 1383 2
คิดก่อน...เอาของส่วนตัวมาใช้ในงานหลวง 2215 14
มุมดี ๆ ที่ได้จากการเป็นกรรมการประเมิน 1367 3
บันทึกครบรอบ ปี Share.psu.ac.th 1489 5
รับการประเมินคุณภาพ กจ. 1318 2
Share.psu ครบรอบ 1 ปี 1496 1
มีความสุขดีอยู่มั้ย? 1411 4
กองการเจ้าหน้า รับการประเมินคุณภาพภายใน "ศุกร์นี้" 1383 3
บรรยาศการเรียนหลักสูตร นักบริหาร ชั่วโมงที่ 57 1417 1
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 2) 1247 0
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 1) 1370 1
พิจารณาเข้าร่วม กิจกรรม...ประชุม อบรม สัมมนา...อย่างไร? 1391 3
ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 5960 1
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 2) 3680 9
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 1 ) 2023 2
งาน ช่วงเดือนกันยายน 1401 2
เครือข่าย....กับการทำงาน 1507 1
เขียนเพื่อ.....ตามหาฝัน 1918 4
คุยกันยามเช้า "ปรัชญา ปณิธานของ กจ." 1516 2
ชวนกันคุย..."ทำงานฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ดี" 1324 3
คุยกันยามเช้า "พลังในการทำงาน" 1516 4
คุยกันยามเช้า "การนับ CoP" 1298 0
คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ" 1907 6
ความคืบหน้าการเตรียม UKM13 1273 0
คุยกันยามเช้า "กิจกรรมสัมพันธภาพในที่ทำงาน" 2959 6
คุยกันยามเช้า (15 july) 1468 1
เวทีหัวหน้าภาค...ครั้งที่ 22 1305 2
คุณภาพนี้ คุณภาพนั้น...คุณภาพของใคร 1614 8
คุยกันยามเช้า (10 july) 1492 0
คุยกันยามเช้า 1803 3
จดหมายถึงน้อง...เตรียมการ UKM13 1539 0
ระบบฟื้น 1814 14
แต่ละวัน....ที่แตกต่าง 1572 7
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1) 1652 1
(ร่าง) กำหนดการ UKM13 1681 2
บริหารความเสี่ยงในโครงการ 1810 2
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. 2010 7
เวทีหัวหน้าภาค..:วิชาบริหารคน 1953 2
เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายการ...จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1799 3
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นพิธีกร 2133 5
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้ 1759 1
เก็บตกจากเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน 51 (ตอนที่ 1) 2091 3
ปัญหาในงานจัดโครงการฝึกอบรม 3989 12
ตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ 1 1516 0
เล่าจาก...ขนอม 2334 13
เวทีหัวหน้าภาค "การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" 2018 6
...เชียร์ CoP 1594 2
เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551 2481 8
ถอดบทเรียนจากการเตรียม "สัมมนา" 2970 7
บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร) 1702 1
Training for the trainner 2435 4
เรียนรู้จากการเป็นเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย 1746 2
ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 1672 2
หลักการและเหตผล...ของโครงการ 6946 2
เริ่มที่ พัฒนาตนเอง... 1991 11
เล่าจากหน้างานพัฒนา..... 1466 4
ความคาดหวัง ของลูกค้า 2081 3
ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1909 5
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน 2477 11
เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6) 2181 1
เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5) 2320 1
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" 2311 6
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก... 1825 7
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน 1691 5
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4) 1835 6
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2) 1647 1
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1) 1643 7
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ 2125 9
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง 1750 7
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3) 2868 8
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2) 2118 5
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1) 2259 11
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร 2582 9
KM ในประเทศไทย 4677 1
ขออนุญาต ชาว Share 1769 4
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3328 3
กาวใจ... 1725 3
คำสอนของรุ่นพี่... 1828 1
“KM อยู่ที่ไหนขององค์กร” 1686 2
นัดพบ blogger 1980 21
คุณอัศวินที่ขี่ม้าขาวมาช่วย...ทุกครั้ง 1968 6
เริ่มต้นเขียนบันทึก....ได้ยังไง.... 3489 7
ฤดูกาล การประเมิน 1530 1
code of conduct 1855 2
เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว 2748 4
บันทึกที่ อ่านแล้วมีพลัง 1823 4
การได้ทำงานที่รัก...เป็นลาภอันประเสริฐ 1867 4
เครื่องมือ KM : story telling 4742 4
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ. 1599 4
กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2) 1901 3
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 1) 1756 2
โครงการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี 2076 5
แม่ผี...อย่าบัง 2239 8
การได้ทำงาน ที่รัก... 1945 3
user จริงๆ 1883 6
แง่มุมของความรัก...ผ่าน share.psu.ac.th 2169 15
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 2) 1494 3
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 1) 1829 3