นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเลือกสถานที่ จัดอบรม สัมมนา 2928 0
ขอบคุณที่ใส่ใจ 1965 9
สวัสดี ความโกรธ... 1573 4
ระบบแท่ง...ร้อนๆ (เก็บจาก ผอ.มาเล่า) 2020 0
ARR..today 1321 0
ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน 1674 8
เขาส่งดิฉันมา...อบรม 1432 3
Lean thinking 1735 0
ตอบรับ Workshop "การเขียนโครงร่างองค์กร" 2169 5
การแก้ปัญหาคนเข้าอบรมเกิน...กว่าที่วางแผนไว้ 1339 1
Workshop เขียน "โครงร่างองค์กร" 2561 8
อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53 1594 1
เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว 1592 3
หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553 1605 2
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย 1908 6
เล่าจากหน้างาน...ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา... 1630 2
ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA 2399 9
เล่าสู่กันฟังเรื่อง....HR 1392 3
นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน" 1688 2
class นบ.ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี 1794 7
ตอบรับการเข้าอบรม "การบริหารความขัดแย้ง" 1916 4
AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด 1976 9
คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน 1510 2
เตรียมงาน....PMQA 1939 3
เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด 1662 4
ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA 1672 5
หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้" 5606 6
Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2401 3
เปลือยใจเขียน...เมื่อดิฉันอยากจะเปลี่ยนงาน 1912 4
ร่วมทาย...ปัญหา....ลุ้นรางวัล 2026 20
ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร 3400 6
กว่าจะเป็น 1 โครงการฝึกอบรม 2096 1
เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2) 1709 4
เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1) 1545 3
ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog 1512 6
AAR ครบรอบ 2 ปี Share.psu 1300 3
ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี.... 1397 4
ด้วยรัก..และผูกพัน งาน คน และองค์กร 1952 0
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 2012 9
ครบรอบ 2 ปี Share.psu.ac.th 2020 2
ความคืบหน้าการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนา 1924 2
ชวนคุย..."มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" 1592 1
อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ. 1597 3
ความมุ่งมั่นในการทำงาน 3536 1
การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ. 1848 4
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 1547 6
sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ. 1992 2
"การสื่อสารเพื่อการบริหาร" 2422 4
พลังศรัทธา...ขับเคลื่อนชีวิต 1332 2
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1575 6
เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ 1559 6
กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่....เช้านี้.. 1533 1
AAR งาน 19 สิงหาคม 52 1571 2
งานนี้...คลำเป้าคนอื่น... 1509 2
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3) 1390 3
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 2) 1433 1
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. (ตอนที่ 1) 1487 0
ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้ 1798 6
ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th 1586 0
วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี 2787 5
ร่วม Swot ... วง share สีชมพู 2208 9
เรียนทางไกล หลักสูตรหัวหน้างาน 2220 5
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2) 1546 2
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 1) 2312 1
...พิธีกร 2846 9
บริหาร..ความตั้งใจ 1541 0
KM มิใช่เป้าหมาย 1452 3
KM ที่ทำได้ (ตอน 3) 1391 1
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย (ตอน 2) 1576 4
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1 1524 2
เมื่อต้องให้คำปรึกษา กับเธอ...ผู้ไม่ได้ดั่งใจ 1817 12
เสียงของลูกค้า...Share.... 1953 12
เขียนเรื่อง..การสร้างเครือข่าย 1581 2
การเรียน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 1337 3
หลักสูตร..การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของ ม.อ. 2506 0
บริหารวันหยุด-บริหารใจ 1625 2
ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2646 7
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2) 1734 2
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1) 1876 6
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1740 9
อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 1720 2
เตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการ (ตอนที่ 1) 2578 0
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม 2336 12
วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ 4992 7
เมื่อเห็นต่าง...ให้พูดจา 1539 7
เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป 1838 5
สะท้อนจากผู้ดูแล Share.psu.ac.th 1615 11
ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1 1426 4
เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 1626 4
รับการตรวจ ก.พ.ร. 1989 11
วิถี..ที่เลือก 1551 6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้ 2096 9
แจ้งตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดูงาน สำนักงานอธิการบดี 1947 2
บริหารจัดการโครงการ ในที่ ที่เราก็ไม่คุ้น... 1462 0
รอวัน..เธอว่าง 1401 0
เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย 1504 7
เด็กเส้น 1584 0
มีข่าวมาบอกกัน เรื่อง งาน ง้าน งาน 1407 1
ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน" 1793 10
นักฝึกอบรมชวนคุย จ้า! 1982 5