นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเลือกสถานที่ จัดอบรม สัมมนา 2852 0
ขอบคุณที่ใส่ใจ 1861 9
สวัสดี ความโกรธ... 1482 4
ระบบแท่ง...ร้อนๆ (เก็บจาก ผอ.มาเล่า) 1934 0
ARR..today 1254 0
ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน 1587 8
เขาส่งดิฉันมา...อบรม 1344 3
Lean thinking 1649 0
ตอบรับ Workshop "การเขียนโครงร่างองค์กร" 2080 5
การแก้ปัญหาคนเข้าอบรมเกิน...กว่าที่วางแผนไว้ 1265 1
Workshop เขียน "โครงร่างองค์กร" 2478 8
อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53 1518 1
เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว 1515 3
หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553 1539 2
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย 1817 6
เล่าจากหน้างาน...ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา... 1553 2
ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA 2304 9
เล่าสู่กันฟังเรื่อง....HR 1329 3
นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน" 1595 2
class นบ.ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี 1683 7
ตอบรับการเข้าอบรม "การบริหารความขัดแย้ง" 1816 4
AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด 1882 9
คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน 1440 2
เตรียมงาน....PMQA 1848 3
เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด 1595 4
ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA 1596 5
หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้" 5320 6
Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2317 3
เปลือยใจเขียน...เมื่อดิฉันอยากจะเปลี่ยนงาน 1827 4
ร่วมทาย...ปัญหา....ลุ้นรางวัล 1880 20
ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร 3275 6
กว่าจะเป็น 1 โครงการฝึกอบรม 1993 1
เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2) 1627 4
เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1) 1461 3
ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog 1410 6
AAR ครบรอบ 2 ปี Share.psu 1232 3
ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี.... 1314 4
ด้วยรัก..และผูกพัน งาน คน และองค์กร 1879 0
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 1896 9
ครบรอบ 2 ปี Share.psu.ac.th 1875 2
ความคืบหน้าการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนา 1849 2
ชวนคุย..."มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" 1494 1
อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ. 1472 3
ความมุ่งมั่นในการทำงาน 3439 1
การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ. 1710 4
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 1451 6
sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ. 1898 2
"การสื่อสารเพื่อการบริหาร" 2341 4
พลังศรัทธา...ขับเคลื่อนชีวิต 1287 2
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1512 6
เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ 1477 6
กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่....เช้านี้.. 1456 1
AAR งาน 19 สิงหาคม 52 1473 2
งานนี้...คลำเป้าคนอื่น... 1426 2
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3) 1268 3
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 2) 1322 1
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. (ตอนที่ 1) 1370 0
ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้ 1692 6
ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th 1445 0
วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี 2674 5
ร่วม Swot ... วง share สีชมพู 2082 9
เรียนทางไกล หลักสูตรหัวหน้างาน 2073 5
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2) 1452 2
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 1) 2218 1
...พิธีกร 2731 9
บริหาร..ความตั้งใจ 1474 0
KM มิใช่เป้าหมาย 1368 3
KM ที่ทำได้ (ตอน 3) 1313 1
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย (ตอน 2) 1508 4
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1 1429 2
เมื่อต้องให้คำปรึกษา กับเธอ...ผู้ไม่ได้ดั่งใจ 1741 12
เสียงของลูกค้า...Share.... 1873 12
เขียนเรื่อง..การสร้างเครือข่าย 1525 2
การเรียน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 1282 3
หลักสูตร..การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของ ม.อ. 2412 0
บริหารวันหยุด-บริหารใจ 1537 2
ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2564 7
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2) 1653 2
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1) 1802 6
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1668 9
อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 1631 2
เตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการ (ตอนที่ 1) 2488 0
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม 2235 12
วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ 4720 7
เมื่อเห็นต่าง...ให้พูดจา 1436 7
เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป 1752 5
สะท้อนจากผู้ดูแล Share.psu.ac.th 1533 11
ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1 1361 4
เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 1559 4
รับการตรวจ ก.พ.ร. 1870 11
วิถี..ที่เลือก 1459 6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้ 2021 9
แจ้งตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดูงาน สำนักงานอธิการบดี 1869 2
บริหารจัดการโครงการ ในที่ ที่เราก็ไม่คุ้น... 1382 0
รอวัน..เธอว่าง 1337 0
เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย 1424 7
เด็กเส้น 1507 0
มีข่าวมาบอกกัน เรื่อง งาน ง้าน งาน 1310 1
ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน" 1713 10
นักฝึกอบรมชวนคุย จ้า! 1861 5