นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 5 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การเลือกสถานที่ จัดอบรม สัมมนา 2864 0
ขอบคุณที่ใส่ใจ 1878 9
สวัสดี ความโกรธ... 1500 4
ระบบแท่ง...ร้อนๆ (เก็บจาก ผอ.มาเล่า) 1958 0
ARR..today 1270 0
ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน 1605 8
เขาส่งดิฉันมา...อบรม 1367 3
Lean thinking 1663 0
ตอบรับ Workshop "การเขียนโครงร่างองค์กร" 2101 5
การแก้ปัญหาคนเข้าอบรมเกิน...กว่าที่วางแผนไว้ 1280 1
Workshop เขียน "โครงร่างองค์กร" 2494 8
อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53 1537 1
เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว 1524 3
หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553 1551 2
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย 1832 6
เล่าจากหน้างาน...ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา... 1563 2
ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA 2322 9
เล่าสู่กันฟังเรื่อง....HR 1340 3
นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน" 1613 2
class นบ.ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี 1715 7
ตอบรับการเข้าอบรม "การบริหารความขัดแย้ง" 1846 4
AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด 1900 9
คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน 1456 2
เตรียมงาน....PMQA 1870 3
เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด 1609 4
ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA 1615 5
หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้" 5394 6
Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2328 3
เปลือยใจเขียน...เมื่อดิฉันอยากจะเปลี่ยนงาน 1842 4
ร่วมทาย...ปัญหา....ลุ้นรางวัล 1900 20
ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร 3298 6
กว่าจะเป็น 1 โครงการฝึกอบรม 2011 1
เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2) 1642 4
เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1) 1477 3
ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog 1428 6
AAR ครบรอบ 2 ปี Share.psu 1251 3
ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี.... 1328 4
ด้วยรัก..และผูกพัน งาน คน และองค์กร 1887 0
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 1909 9
ครบรอบ 2 ปี Share.psu.ac.th 1899 2
ความคืบหน้าการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนา 1865 2
ชวนคุย..."มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" 1509 1
อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ. 1489 3
ความมุ่งมั่นในการทำงาน 3467 1
การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ. 1737 4
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 1479 6
sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ. 1918 2
"การสื่อสารเพื่อการบริหาร" 2350 4
พลังศรัทธา...ขับเคลื่อนชีวิต 1295 2
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1525 6
เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ 1497 6
กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่....เช้านี้.. 1469 1
AAR งาน 19 สิงหาคม 52 1490 2
งานนี้...คลำเป้าคนอื่น... 1436 2
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3) 1287 3
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 2) 1337 1
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. (ตอนที่ 1) 1387 0
ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้ 1712 6
ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th 1469 0
วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี 2692 5
ร่วม Swot ... วง share สีชมพู 2107 9
เรียนทางไกล หลักสูตรหัวหน้างาน 2109 5
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2) 1468 2
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 1) 2237 1
...พิธีกร 2748 9
บริหาร..ความตั้งใจ 1484 0
KM มิใช่เป้าหมาย 1382 3
KM ที่ทำได้ (ตอน 3) 1331 1
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย (ตอน 2) 1526 4
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1 1452 2
เมื่อต้องให้คำปรึกษา กับเธอ...ผู้ไม่ได้ดั่งใจ 1756 12
เสียงของลูกค้า...Share.... 1888 12
เขียนเรื่อง..การสร้างเครือข่าย 1536 2
การเรียน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 1290 3
หลักสูตร..การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของ ม.อ. 2428 0
บริหารวันหยุด-บริหารใจ 1556 2
ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2581 7
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2) 1670 2
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1) 1821 6
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1686 9
อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 1648 2
เตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการ (ตอนที่ 1) 2509 0
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม 2258 12
วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ 4762 7
เมื่อเห็นต่าง...ให้พูดจา 1451 7
เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป 1772 5
สะท้อนจากผู้ดูแล Share.psu.ac.th 1543 11
ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1 1369 4
เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 1571 4
รับการตรวจ ก.พ.ร. 1889 11
วิถี..ที่เลือก 1472 6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้ 2038 9
แจ้งตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดูงาน สำนักงานอธิการบดี 1883 2
บริหารจัดการโครงการ ในที่ ที่เราก็ไม่คุ้น... 1389 0
รอวัน..เธอว่าง 1349 0
เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย 1436 7
เด็กเส้น 1522 0
มีข่าวมาบอกกัน เรื่อง งาน ง้าน งาน 1335 1
ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน" 1728 10
นักฝึกอบรมชวนคุย จ้า! 1885 5