นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 2 : 100 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
บุญเก่า ต้องมีอยู่บ้างแหล่ะ! 1123 4
เพราะเราคือลมหายใจ...ของกันและกัน 1040 3
Interpersonal ของนักพัฒนาบุคลากร : การเจรจาต่อรอง 1005 2
เล่าด้วยภาพ ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 56 1048 4
หัวหน้า อยู่ตรงไหนขององค์กร 1401 5
หลายๆหน้าที่ ทำไปพร้อมๆ กัน 1594 6
เก็บมาฝาก จากเมืองเลย... 1373 2
บันทึกจากเมืองเลย (2) 1000 4
บันทึกการเดินทาง มาเลย 925 5
Refund ตั๋วเดินทาง 1313 7
การจัดกระบวนการกลุ่ม 1035 1
ขอเลื่อน...โครงการเวทีหัวหน้าภาคฯ ประจำเดือนสิงหาคม 987 0
บริการเหนือความคาดหมาย 1224 7
คุณภาพกองการเจ้าหน้าที่ จร้า! 1225 4
Finger Scan กับเกียรติยศการทำงาน 1409 8
เมื่อ "เท้า" ต้องไปพบหมอ 1308 6
เร่ง Theme บันทึกที่ชอบ 1111 7
Interpersonal Competency ของนักพัฒนาบุคลากร 1265 4
วันของการ BAR : Before Action Review 1097 4
ตามท้าวเข้าครัว..แกงคั่วกระท้อน 1683 6
ความสุขรอบๆ ตัวเอง 1609 6
กองอาคารสถานที่ .... กับบริการเหนือความคาดหมาย 1393 13
คุณค่าของ...เวลา 1131 6
อีก 1 ความใส่ใจ..การดูแลนักศึกษาของเรา 1142 1
โครงการ "แก้บน" 979 5
มุมมองจาก...สุภาพบุรุษจุฑาเทพ 1229 4
งานของนักพัฒนาบุคลากร 2175 5
โครงการพัฒนาบุคลากร...ช่วงนี้ 1271 5
เรื่องนี้...แทงใจสีชมพู 1499 12
ทำไมนาย...ใช้แต่หนู 1046 5
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด (ตอนที่ 7) 929 6
พิษณุโลกที่...ไม่เคยลืม 927 6
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด(ตอนที่ 6) 856 2
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด (ตอนที่ 5) 768 1
เรื่องดีๆ กับหมอน... 1165 7
ทำไมต้อง Share 1059 8
ภาษา...พาที 1357 3
ความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร "ใครมีอิทธิพล" 893 7
ความสำเร็จของโครงการ..พัฒนาบุคลากร 850 4
แค่มีใจก็ทำได้ทุกเรื่อง 1096 7
การงานวันนี้ 4 มิถุนายน 2556 800 2
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด (ตอนที่ 4) 823 2
สร้างทีมงาน...นักสร้างสุของค์กร... 1133 1
มหัศจรรย์ การเดินทาง 1148 3
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด (ตอนที่ 3) 841 2
ความรับผิดชอบของ "หัวหน้า" 1676 2
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด (ตอนที่ 2) 1032 2
มองญี่ปุ่นด้วยหัวใจ By นิฟาริด (ตอนที่ 1) 985 4
เขียน เขียน เขียน ยังไงคืนนี้ต้องเขียน 1036 5
ตามท่านรองฯ นิฟาริด ไปสิงค์โปร์ (ตอนจบ) 966 1
1 วัน ที่กองการเจ้าหน้าที่ ม.อ. 971 1
ตามท่านรองฯ นิฟาริดไปสิงค์โปร์ (ตอน 3) 1188 1
ตามท่านรองฯ นิฟาริด ไปสิงค์โปร(ตอน 2) 1129 3
ตาม ท่านรองฯ นิฟาริด ไปสิงค์โปร์ (ตอน 1) 1022 0
นกฮูก "อิน Work" 941 3
การพัฒนาที่ทำงานน่าอยู่ 1600 0
เปิดระบบ ประเมินสมรรถนะ รอบ 2/2556 1037 0
ภารกิจประชุม 22 เม.ย.56 1106 2
ถ้าเวลาฉันมี 28 ชั่วโมง 1077 3
นัดหมาย "สายฟ้าแลบ" 1077 7
งานการของ "คุณท้าว" 850 4
ด้วยความรู้สึก "ขอบคุณ" 1224 9
พื้นที่ที่ "เลือก" 850 3
เปิดธีม "เรื่องเล่าของความสุข" 1854 7
คนโบราณ:ภาษาโบราณ 1339 5
การงาน วันอาทิตย์ 24 มี.ค.56 938 4
"ท้าวแชร์" ทำอะไร 1175 5
ใครๆก็เรียกดิฉันว่า "ท้าว" 997 5
ระบบประเมิน PSU. 1058 0
มาช่วยกันเขียนไว้ให้ ม.อ. 995 5
มาภูเก็ต ทำไม? 752 2
พื้นที่แห่งความสุข 1151 1
กี่ "kgig" ถึงจะพอ 1330 7
มาเรียนเป็นนักสร้างสุของค์กร 1049 3
กจ. ประเมินกันอย่างไร? 1453 3
ปลง (ได้เป็น ที ที) 973 2
บริการฝึกอบรมในเดือน "มีนาคม" 2556 991 3
เรียนรู้จาก "ทาก" 1208 9
Workshop Share ณ ทะเลบัน (ตอนที่ 1) 1132 5
จะเขียน Blog ทำไมกัน(คะ) 1106 4
"ท้าวแชร์" พลังงานที่เหลือเฟือ 1034 9
จัดดอกไม้ จัดใจ 1600 5
ข้าราชการไทย "กลัวเหนื่อย" 917 2
สัปดาห์ "วาไรตี้" 1126 6
ชวน "เพื่อน" กลับมาเขียน 1076 2
ชวนเข้า Workshop "พัฒนาความคิดเชิงบวก" 1732 9
เรื่องของ Mind set 1006 2
ทำไมเขียนบันทึกไม่ได้ทุกวัน 961 2
สติ สติ๊ สติ (แตก) 1096 4
ได้เวลา "ตามเพื่อน" มาเขียน 1333 9
คิดถึงความดีของทีม 834 2
คิดถึงวาร เมื่อเยาว์วัย (ฉบับท้าวแชร์) 985 0
ท้าวแชร์..เปิดใจ 1175 5
ชีวิตอย่างไร ที่สมดุล 877 0
บันทึกที่ชอบ...ในรอบปี 1210 11
จากภูเก็ต ถึง กรุงเทพ 779 1
Human Resources กับการเตรียมพร้อมสู่ ASEAN 1404 0
เวลาคือของขวัญ 1005 2
ผู้บริหารต้องพร้อมเสมอ 1042 2
ชวนรู้เรื่อง"เตียง" 1150 0