นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 7 : 32 post

Post Title Page Visits comment
โอกาสดีๆ ที่ได้จากงาน 2067 8
ผลของ KM :Social network 2143 6
เมื่อต้องติดต่อกับ....ผู้ใหญ่ 1892 7
วิธีดูแลความเสี่ยง...วิทยากรไม่รักษาเวลา 2820 10
นายว่า...ลูกน้องพลอย เรื่องของประโยชน์ส่วนตน 1989 9
วันสุดท้ายของปี 50 ที่กองการเจ้าหน้าที่ 1649 7
เก็บได้จากการร่วมฟัง...Sharing ที่คณะวิทยาศาสตร์ 1860 11
ความสำคัญของ...กำหนดการกับงานฝึกอบรม 2066 4
งานพัฒนาและฝึกอบรม..ทำอะไร 1706 1
หน้างานวันนี้..."มุมหวานๆ ของเจ้านาย" 2084 6
ความสมดุล...งาน...งาน...ครอบครัว 3140 13
ฉุกคิดจากสวนสายน้ำ....ชีวิตอัตโนมัติ 1726 2
โปรแกรมที่สวนสายน้ำ...เรียนรู้ตนเอง.... 2099 1
รักเธอ...ม.อ. 1883 7
ก่อร่าง...สร้างเครือข่ายทางสังคม 2837 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม (3)...วิทยากรจบการบรรยายก่อนเวลา 2762 0
การมีหลาย Blog 1886 8
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม(2)...วิทยากร 2162 3
รับการประเมินคุณภาพภายใน 1988 8
ทบทวนงานวันนี้...เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในใจ 2002 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม...ลอกโครงการ 2632 1
ความเสี่ยงในงาน 2300 2
คนทำงานที่....ไม่เลือกปฏิบัติ 2717 15
เก็บมาฝากจากการ.."ร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ( 1 ) 2019 4
เดินตามผู้ใหญ่...สุนัขไม่กัด 2196 3
ระหว่างทางไปถึงฝั่งฝัน...ข้อมูล Real Time 2019 5
การใช้งาน Share.psu ของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ม.อ. 2426 5
แนะนำสถานที่สัมมนา:เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง 13371 19
งบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2540 3
เลขาฯ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2957 1
แนะนำสถานที่สัมมนา : เขาปู่เขาย่า จ.พัทลุง 3670 8
ฝึกเป็นพิธีกร 5338 4