นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 7 : 32 post

Post Title Page Visits comment
โอกาสดีๆ ที่ได้จากงาน 2111 8
ผลของ KM :Social network 2198 6
เมื่อต้องติดต่อกับ....ผู้ใหญ่ 1945 7
วิธีดูแลความเสี่ยง...วิทยากรไม่รักษาเวลา 2890 10
นายว่า...ลูกน้องพลอย เรื่องของประโยชน์ส่วนตน 2027 9
วันสุดท้ายของปี 50 ที่กองการเจ้าหน้าที่ 1682 7
เก็บได้จากการร่วมฟัง...Sharing ที่คณะวิทยาศาสตร์ 1894 11
ความสำคัญของ...กำหนดการกับงานฝึกอบรม 2119 4
งานพัฒนาและฝึกอบรม..ทำอะไร 1738 1
หน้างานวันนี้..."มุมหวานๆ ของเจ้านาย" 2160 6
ความสมดุล...งาน...งาน...ครอบครัว 3191 13
ฉุกคิดจากสวนสายน้ำ....ชีวิตอัตโนมัติ 1764 2
โปรแกรมที่สวนสายน้ำ...เรียนรู้ตนเอง.... 2150 1
รักเธอ...ม.อ. 1937 7
ก่อร่าง...สร้างเครือข่ายทางสังคม 2903 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม (3)...วิทยากรจบการบรรยายก่อนเวลา 2804 0
การมีหลาย Blog 1957 8
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม(2)...วิทยากร 2216 3
รับการประเมินคุณภาพภายใน 2044 8
ทบทวนงานวันนี้...เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในใจ 2072 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม...ลอกโครงการ 2691 1
ความเสี่ยงในงาน 2375 2
คนทำงานที่....ไม่เลือกปฏิบัติ 2789 15
เก็บมาฝากจากการ.."ร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ( 1 ) 2071 4
เดินตามผู้ใหญ่...สุนัขไม่กัด 2260 3
ระหว่างทางไปถึงฝั่งฝัน...ข้อมูล Real Time 2071 5
การใช้งาน Share.psu ของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ม.อ. 2487 5
แนะนำสถานที่สัมมนา:เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง 13463 19
งบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2655 3
เลขาฯ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 3088 1
แนะนำสถานที่สัมมนา : เขาปู่เขาย่า จ.พัทลุง 3788 8
ฝึกเป็นพิธีกร 5473 4