นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 7 : 32 post

Post Title Page Visits comment
โอกาสดีๆ ที่ได้จากงาน 2054 8
ผลของ KM :Social network 2126 6
เมื่อต้องติดต่อกับ....ผู้ใหญ่ 1872 7
วิธีดูแลความเสี่ยง...วิทยากรไม่รักษาเวลา 2803 10
นายว่า...ลูกน้องพลอย เรื่องของประโยชน์ส่วนตน 1973 9
วันสุดท้ายของปี 50 ที่กองการเจ้าหน้าที่ 1639 7
เก็บได้จากการร่วมฟัง...Sharing ที่คณะวิทยาศาสตร์ 1847 11
ความสำคัญของ...กำหนดการกับงานฝึกอบรม 2053 4
งานพัฒนาและฝึกอบรม..ทำอะไร 1690 1
หน้างานวันนี้..."มุมหวานๆ ของเจ้านาย" 2065 6
ความสมดุล...งาน...งาน...ครอบครัว 3126 13
ฉุกคิดจากสวนสายน้ำ....ชีวิตอัตโนมัติ 1714 2
โปรแกรมที่สวนสายน้ำ...เรียนรู้ตนเอง.... 2082 1
รักเธอ...ม.อ. 1856 7
ก่อร่าง...สร้างเครือข่ายทางสังคม 2824 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม (3)...วิทยากรจบการบรรยายก่อนเวลา 2750 0
การมีหลาย Blog 1871 8
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม(2)...วิทยากร 2145 3
รับการประเมินคุณภาพภายใน 1970 8
ทบทวนงานวันนี้...เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ในใจ 1985 3
ความเสี่ยงในงานฝึกอบรม...ลอกโครงการ 2607 1
ความเสี่ยงในงาน 2280 2
คนทำงานที่....ไม่เลือกปฏิบัติ 2694 15
เก็บมาฝากจากการ.."ร่วมเรียนรู้กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ( 1 ) 2004 4
เดินตามผู้ใหญ่...สุนัขไม่กัด 2168 3
ระหว่างทางไปถึงฝั่งฝัน...ข้อมูล Real Time 1998 5
การใช้งาน Share.psu ของฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาล ม.อ. 2403 5
แนะนำสถานที่สัมมนา:เขาชันรีสอร์ท จ.พัทลุง 13340 19
งบพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 2507 3
เลขาฯ การประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2921 1
แนะนำสถานที่สัมมนา : เขาปู่เขาย่า จ.พัทลุง 3627 8
ฝึกเป็นพิธีกร 5252 4