นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
กองการเจ้าหน้าที่ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 1946 3
เรื่องราวจากการคุยกันในคณะกรรมการ KM 1388 4
ขั้นตอนการทำงาน...ที่ต้องใส่ใจ 1431 2
คิดก่อน...เอาของส่วนตัวมาใช้ในงานหลวง 2259 14
มุมดี ๆ ที่ได้จากการเป็นกรรมการประเมิน 1420 3
บันทึกครบรอบ ปี Share.psu.ac.th 1531 5
รับการประเมินคุณภาพ กจ. 1360 2
Share.psu ครบรอบ 1 ปี 1550 1
มีความสุขดีอยู่มั้ย? 1450 4
กองการเจ้าหน้า รับการประเมินคุณภาพภายใน "ศุกร์นี้" 1428 3
บรรยาศการเรียนหลักสูตร นักบริหาร ชั่วโมงที่ 57 1463 1
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 2) 1288 0
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 1) 1408 1
พิจารณาเข้าร่วม กิจกรรม...ประชุม อบรม สัมมนา...อย่างไร? 1428 3
ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 6049 1
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 2) 3726 9
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 1 ) 2065 2
งาน ช่วงเดือนกันยายน 1445 2
เครือข่าย....กับการทำงาน 1542 1
เขียนเพื่อ.....ตามหาฝัน 1949 4
คุยกันยามเช้า "ปรัชญา ปณิธานของ กจ." 1553 2
ชวนกันคุย..."ทำงานฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ดี" 1364 3
คุยกันยามเช้า "พลังในการทำงาน" 1563 4
คุยกันยามเช้า "การนับ CoP" 1350 0
คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ" 1950 6
ความคืบหน้าการเตรียม UKM13 1315 0
คุยกันยามเช้า "กิจกรรมสัมพันธภาพในที่ทำงาน" 2994 6
คุยกันยามเช้า (15 july) 1501 1
เวทีหัวหน้าภาค...ครั้งที่ 22 1341 2
คุณภาพนี้ คุณภาพนั้น...คุณภาพของใคร 1649 8
คุยกันยามเช้า (10 july) 1539 0
คุยกันยามเช้า 1849 3
จดหมายถึงน้อง...เตรียมการ UKM13 1592 0
ระบบฟื้น 1848 14
แต่ละวัน....ที่แตกต่าง 1612 7
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1) 1698 1
(ร่าง) กำหนดการ UKM13 1721 2
บริหารความเสี่ยงในโครงการ 1845 2
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. 2075 7
เวทีหัวหน้าภาค..:วิชาบริหารคน 1995 2
เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายการ...จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1847 3
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นพิธีกร 2189 5
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้ 1807 1
เก็บตกจากเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน 51 (ตอนที่ 1) 2143 3
ปัญหาในงานจัดโครงการฝึกอบรม 4043 12
ตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ 1 1560 0
เล่าจาก...ขนอม 2375 13
เวทีหัวหน้าภาค "การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" 2055 6
...เชียร์ CoP 1636 2
เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551 2525 8
ถอดบทเรียนจากการเตรียม "สัมมนา" 3032 7
บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร) 1749 1
Training for the trainner 2513 4
เรียนรู้จากการเป็นเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย 1799 2
ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 1709 2
หลักการและเหตผล...ของโครงการ 6991 2
เริ่มที่ พัฒนาตนเอง... 2040 11
เล่าจากหน้างานพัฒนา..... 1507 4
ความคาดหวัง ของลูกค้า 2122 3
ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1958 5
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน 2580 11
เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6) 2227 1
เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5) 2367 1
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" 2368 6
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก... 1896 7
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน 1736 5
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4) 1874 6
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2) 1685 1
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1) 1693 7
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ 2162 9
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง 1790 7
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3) 2910 8
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2) 2166 5
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1) 2319 11
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร 2624 9
KM ในประเทศไทย 4762 1
ขออนุญาต ชาว Share 1811 4
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3405 3
กาวใจ... 1779 3
คำสอนของรุ่นพี่... 1880 1
“KM อยู่ที่ไหนขององค์กร” 1728 2
นัดพบ blogger 2037 21
คุณอัศวินที่ขี่ม้าขาวมาช่วย...ทุกครั้ง 2007 6
เริ่มต้นเขียนบันทึก....ได้ยังไง.... 3530 7
ฤดูกาล การประเมิน 1572 1
code of conduct 1913 2
เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว 2825 4
บันทึกที่ อ่านแล้วมีพลัง 1859 4
การได้ทำงานที่รัก...เป็นลาภอันประเสริฐ 1907 4
เครื่องมือ KM : story telling 4783 4
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ. 1662 4
กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2) 1936 3
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 1) 1808 2
โครงการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี 2158 5
แม่ผี...อย่าบัง 2287 8
การได้ทำงาน ที่รัก... 1990 3
user จริงๆ 1946 6
แง่มุมของความรัก...ผ่าน share.psu.ac.th 2208 15
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 2) 1533 3
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 1) 1883 3