นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
กองการเจ้าหน้าที่ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 1885 3
เรื่องราวจากการคุยกันในคณะกรรมการ KM 1338 4
ขั้นตอนการทำงาน...ที่ต้องใส่ใจ 1376 2
คิดก่อน...เอาของส่วนตัวมาใช้ในงานหลวง 2207 14
มุมดี ๆ ที่ได้จากการเป็นกรรมการประเมิน 1360 3
บันทึกครบรอบ ปี Share.psu.ac.th 1484 5
รับการประเมินคุณภาพ กจ. 1311 2
Share.psu ครบรอบ 1 ปี 1491 1
มีความสุขดีอยู่มั้ย? 1406 4
กองการเจ้าหน้า รับการประเมินคุณภาพภายใน "ศุกร์นี้" 1378 3
บรรยาศการเรียนหลักสูตร นักบริหาร ชั่วโมงที่ 57 1407 1
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 2) 1240 0
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 1) 1365 1
พิจารณาเข้าร่วม กิจกรรม...ประชุม อบรม สัมมนา...อย่างไร? 1387 3
ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 5945 1
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 2) 3670 9
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 1 ) 2015 2
งาน ช่วงเดือนกันยายน 1395 2
เครือข่าย....กับการทำงาน 1501 1
เขียนเพื่อ.....ตามหาฝัน 1913 4
คุยกันยามเช้า "ปรัชญา ปณิธานของ กจ." 1510 2
ชวนกันคุย..."ทำงานฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ดี" 1314 3
คุยกันยามเช้า "พลังในการทำงาน" 1506 4
คุยกันยามเช้า "การนับ CoP" 1292 0
คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ" 1900 6
ความคืบหน้าการเตรียม UKM13 1268 0
คุยกันยามเช้า "กิจกรรมสัมพันธภาพในที่ทำงาน" 2954 6
คุยกันยามเช้า (15 july) 1458 1
เวทีหัวหน้าภาค...ครั้งที่ 22 1298 2
คุณภาพนี้ คุณภาพนั้น...คุณภาพของใคร 1608 8
คุยกันยามเช้า (10 july) 1484 0
คุยกันยามเช้า 1790 3
จดหมายถึงน้อง...เตรียมการ UKM13 1532 0
ระบบฟื้น 1808 14
แต่ละวัน....ที่แตกต่าง 1565 7
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1) 1646 1
(ร่าง) กำหนดการ UKM13 1674 2
บริหารความเสี่ยงในโครงการ 1803 2
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. 2001 7
เวทีหัวหน้าภาค..:วิชาบริหารคน 1940 2
เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายการ...จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1793 3
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นพิธีกร 2125 5
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้ 1752 1
เก็บตกจากเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน 51 (ตอนที่ 1) 2086 3
ปัญหาในงานจัดโครงการฝึกอบรม 3982 12
ตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ 1 1509 0
เล่าจาก...ขนอม 2327 13
เวทีหัวหน้าภาค "การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" 2014 6
...เชียร์ CoP 1588 2
เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551 2473 8
ถอดบทเรียนจากการเตรียม "สัมมนา" 2959 7
บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร) 1696 1
Training for the trainner 2431 4
เรียนรู้จากการเป็นเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย 1740 2
ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 1661 2
หลักการและเหตผล...ของโครงการ 6940 2
เริ่มที่ พัฒนาตนเอง... 1983 11
เล่าจากหน้างานพัฒนา..... 1462 4
ความคาดหวัง ของลูกค้า 2076 3
ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1902 5
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน 2469 11
เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6) 2174 1
เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5) 2312 1
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" 2306 6
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก... 1813 7
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน 1679 5
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4) 1828 6
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2) 1642 1
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1) 1634 7
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ 2117 9
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง 1745 7
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3) 2863 8
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2) 2113 5
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1) 2255 11
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร 2579 9
KM ในประเทศไทย 4666 1
ขออนุญาต ชาว Share 1764 4
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3316 3
กาวใจ... 1720 3
คำสอนของรุ่นพี่... 1819 1
“KM อยู่ที่ไหนขององค์กร” 1677 2
นัดพบ blogger 1973 21
คุณอัศวินที่ขี่ม้าขาวมาช่วย...ทุกครั้ง 1961 6
เริ่มต้นเขียนบันทึก....ได้ยังไง.... 3485 7
ฤดูกาล การประเมิน 1524 1
code of conduct 1849 2
เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว 2740 4
บันทึกที่ อ่านแล้วมีพลัง 1816 4
การได้ทำงานที่รัก...เป็นลาภอันประเสริฐ 1861 4
เครื่องมือ KM : story telling 4734 4
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ. 1594 4
กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2) 1894 3
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 1) 1750 2
โครงการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี 2070 5
แม่ผี...อย่าบัง 2230 8
การได้ทำงาน ที่รัก... 1937 3
user จริงๆ 1876 6
แง่มุมของความรัก...ผ่าน share.psu.ac.th 2165 15
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 2) 1488 3
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 1) 1822 3