นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 6 : 100 post

Post Title Page Visits comment
กองการเจ้าหน้าที่ กับการประกันคุณภาพการศึกษา 1870 3
เรื่องราวจากการคุยกันในคณะกรรมการ KM 1331 4
ขั้นตอนการทำงาน...ที่ต้องใส่ใจ 1366 2
คิดก่อน...เอาของส่วนตัวมาใช้ในงานหลวง 2200 14
มุมดี ๆ ที่ได้จากการเป็นกรรมการประเมิน 1351 3
บันทึกครบรอบ ปี Share.psu.ac.th 1475 5
รับการประเมินคุณภาพ กจ. 1301 2
Share.psu ครบรอบ 1 ปี 1478 1
มีความสุขดีอยู่มั้ย? 1395 4
กองการเจ้าหน้า รับการประเมินคุณภาพภายใน "ศุกร์นี้" 1370 3
บรรยาศการเรียนหลักสูตร นักบริหาร ชั่วโมงที่ 57 1397 1
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 2) 1233 0
ประชุมประสานงานการเจ้าหน้าที่ (ตอนที่ 1) 1357 1
พิจารณาเข้าร่วม กิจกรรม...ประชุม อบรม สัมมนา...อย่างไร? 1379 3
ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม 5911 1
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 2) 3656 9
ลูกน้องแบบไหนถึงจะ “ได้ใจ” (ตอนที่ 1 ) 2008 2
งาน ช่วงเดือนกันยายน 1386 2
เครือข่าย....กับการทำงาน 1493 1
เขียนเพื่อ.....ตามหาฝัน 1906 4
คุยกันยามเช้า "ปรัชญา ปณิธานของ กจ." 1498 2
ชวนกันคุย..."ทำงานฝึกอบรมอย่างไรให้ได้ดี" 1301 3
คุยกันยามเช้า "พลังในการทำงาน" 1494 4
คุยกันยามเช้า "การนับ CoP" 1280 0
คุยกันยามเช้า "ชุมชนนักปฎิบัติ" 1880 6
ความคืบหน้าการเตรียม UKM13 1261 0
คุยกันยามเช้า "กิจกรรมสัมพันธภาพในที่ทำงาน" 2933 6
คุยกันยามเช้า (15 july) 1449 1
เวทีหัวหน้าภาค...ครั้งที่ 22 1289 2
คุณภาพนี้ คุณภาพนั้น...คุณภาพของใคร 1594 8
คุยกันยามเช้า (10 july) 1466 0
คุยกันยามเช้า 1779 3
จดหมายถึงน้อง...เตรียมการ UKM13 1517 0
ระบบฟื้น 1799 14
แต่ละวัน....ที่แตกต่าง 1556 7
รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1) 1638 1
(ร่าง) กำหนดการ UKM13 1663 2
บริหารความเสี่ยงในโครงการ 1791 2
หลักสูตรนักบริหาร ม.อ. 1990 7
เวทีหัวหน้าภาค..:วิชาบริหารคน 1933 2
เตรียมจัดเสวนาเครือข่ายการ...จัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1773 3
โอกาสในการพัฒนาตนเอง เป็นพิธีกร 2111 5
พี่คนนี้..นี้มีแต่ให้ 1740 1
เก็บตกจากเวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน 51 (ตอนที่ 1) 2072 3
ปัญหาในงานจัดโครงการฝึกอบรม 3964 12
ตอบรับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารรุ่นที่ 1 1497 0
เล่าจาก...ขนอม 2317 13
เวทีหัวหน้าภาค "การดูแลนักศึกษาเรียนอ่อน" 2004 6
...เชียร์ CoP 1579 2
เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน ปี 2551 2464 8
ถอดบทเรียนจากการเตรียม "สัมมนา" 2943 7
บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร) 1683 1
Training for the trainner 2418 4
เรียนรู้จากการเป็นเลขานุการผู้ประสานงานเครือข่าย ระหว่างมหาวิทยาลัย 1730 2
ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย 1653 2
หลักการและเหตผล...ของโครงการ 6924 2
เริ่มที่ พัฒนาตนเอง... 1974 11
เล่าจากหน้างานพัฒนา..... 1450 4
ความคาดหวัง ของลูกค้า 2061 3
ม.อ. กับการเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 1888 5
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ...หน่วยงานสนับสนุน 2454 11
เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6) 2162 1
เอ็นเนียแกรม : ลักษณะคนลักษณ์ 3 (ตอน 5) 2301 1
โครงการ "พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน" 2293 6
เมื่อต้องประสาน....เป็นงานหลัก... 1801 7
เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้...โครงการพัฒนางาน 1671 5
เอ็นเนียแกรม....(ตอน 4) 1813 6
เก็บประเด็นจาก คนธรรมดา ( ตอน 2) 1626 1
เก็บประเด็นจาก "คนธรรมดา" (1) 1625 7
ทำงานอย่าเอาตัวเองเป็นเกณฑ์ 2107 9
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร มายังเขตการศึกษาตรัง 1736 7
คน 9 แบบ.....(เอ็นเนียแกรม ตอน 3) 2852 8
เอ็นเนียแกรม...(ตอน 2) 2105 5
เอ็นเนียแกรม...ศาสตร์เพื่อการเข้าใจตนเอง(ตอนที่ 1) 2234 11
เมื่อต้องไปเป็นวิทยากร 2570 9
KM ในประเทศไทย 4647 1
ขออนุญาต ชาว Share 1748 4
การจัดการความรู้ ม.อ. จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 3297 3
กาวใจ... 1706 3
คำสอนของรุ่นพี่... 1804 1
“KM อยู่ที่ไหนขององค์กร” 1669 2
นัดพบ blogger 1954 21
คุณอัศวินที่ขี่ม้าขาวมาช่วย...ทุกครั้ง 1951 6
เริ่มต้นเขียนบันทึก....ได้ยังไง.... 3477 7
ฤดูกาล การประเมิน 1514 1
code of conduct 1843 2
เด็ดดอกหญ้า...สะเทือนถึงดวงดาว 2726 4
บันทึกที่ อ่านแล้วมีพลัง 1805 4
การได้ทำงานที่รัก...เป็นลาภอันประเสริฐ 1849 4
เครื่องมือ KM : story telling 4717 4
ตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับ กจ. 1579 4
กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2) 1880 3
กองการเจ้าหน้าที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 1) 1740 2
โครงการพัฒนางาน สำนักงานอธิการบดี 2050 5
แม่ผี...อย่าบัง 2215 8
การได้ทำงาน ที่รัก... 1918 3
user จริงๆ 1857 6
แง่มุมของความรัก...ผ่าน share.psu.ac.th 2155 15
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 2) 1477 3
เล่าเรื่อง...กองการเจ้าหน้าที่ไปดูงาน (ตอนที่ 1) 1805 3