นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การเลือกสถานที่ จัดอบรม สัมมนา 2854 0
ขอบคุณที่ใส่ใจ 1863 9
สวัสดี ความโกรธ... 1483 4
ระบบแท่ง...ร้อนๆ (เก็บจาก ผอ.มาเล่า) 1938 0
ARR..today 1255 0
ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน 1592 8
เขาส่งดิฉันมา...อบรม 1348 3
Lean thinking 1654 0
ตอบรับ Workshop "การเขียนโครงร่างองค์กร" 2081 5
การแก้ปัญหาคนเข้าอบรมเกิน...กว่าที่วางแผนไว้ 1267 1
Workshop เขียน "โครงร่างองค์กร" 2480 8
อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53 1520 1
เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว 1516 3
หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553 1542 2
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย 1820 6
เล่าจากหน้างาน...ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา... 1554 2
ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA 2306 9
เล่าสู่กันฟังเรื่อง....HR 1331 3
นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน" 1596 2
class นบ.ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี 1689 7
ตอบรับการเข้าอบรม "การบริหารความขัดแย้ง" 1821 4
AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด 1886 9
คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน 1443 2
เตรียมงาน....PMQA 1850 3
เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด 1597 4
ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA 1600 5
หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้" 5331 6
Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2321 3
เปลือยใจเขียน...เมื่อดิฉันอยากจะเปลี่ยนงาน 1829 4
ร่วมทาย...ปัญหา....ลุ้นรางวัล 1886 20
ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร 3278 6
กว่าจะเป็น 1 โครงการฝึกอบรม 1998 1
เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2) 1629 4
เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1) 1463 3
ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog 1415 6
AAR ครบรอบ 2 ปี Share.psu 1236 3
ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี.... 1318 4
ด้วยรัก..และผูกพัน งาน คน และองค์กร 1881 0
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 1898 9
ครบรอบ 2 ปี Share.psu.ac.th 1881 2
ความคืบหน้าการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนา 1855 2
ชวนคุย..."มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" 1498 1
อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ. 1477 3
ความมุ่งมั่นในการทำงาน 3445 1
การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ. 1716 4
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 1458 6
sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ. 1902 2
"การสื่อสารเพื่อการบริหาร" 2341 4
พลังศรัทธา...ขับเคลื่อนชีวิต 1287 2
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1515 6
เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ 1482 6
กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่....เช้านี้.. 1459 1
AAR งาน 19 สิงหาคม 52 1474 2
งานนี้...คลำเป้าคนอื่น... 1428 2
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3) 1270 3
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 2) 1323 1
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. (ตอนที่ 1) 1372 0
ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้ 1695 6
ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th 1448 0
วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี 2679 5
ร่วม Swot ... วง share สีชมพู 2088 9
เรียนทางไกล หลักสูตรหัวหน้างาน 2083 5
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2) 1457 2
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 1) 2221 1
...พิธีกร 2736 9
บริหาร..ความตั้งใจ 1475 0
KM มิใช่เป้าหมาย 1370 3
KM ที่ทำได้ (ตอน 3) 1317 1
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย (ตอน 2) 1513 4
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1 1430 2
เมื่อต้องให้คำปรึกษา กับเธอ...ผู้ไม่ได้ดั่งใจ 1743 12
เสียงของลูกค้า...Share.... 1875 12
เขียนเรื่อง..การสร้างเครือข่าย 1526 2
การเรียน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 1282 3
หลักสูตร..การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของ ม.อ. 2416 0
บริหารวันหยุด-บริหารใจ 1540 2
ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2568 7
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2) 1656 2
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1) 1803 6
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1669 9
อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 1633 2
เตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการ (ตอนที่ 1) 2493 0
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม 2243 12
วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ 4728 7
เมื่อเห็นต่าง...ให้พูดจา 1438 7
เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป 1757 5
สะท้อนจากผู้ดูแล Share.psu.ac.th 1533 11
ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1 1362 4
เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 1561 4
รับการตรวจ ก.พ.ร. 1873 11
วิถี..ที่เลือก 1461 6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้ 2029 9
แจ้งตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดูงาน สำนักงานอธิการบดี 1873 2
บริหารจัดการโครงการ ในที่ ที่เราก็ไม่คุ้น... 1383 0
รอวัน..เธอว่าง 1344 0
เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย 1425 7
เด็กเส้น 1509 0
มีข่าวมาบอกกัน เรื่อง งาน ง้าน งาน 1314 1
ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน" 1717 10
นักฝึกอบรมชวนคุย จ้า! 1865 5