นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การเลือกสถานที่ จัดอบรม สัมมนา 2861 0
ขอบคุณที่ใส่ใจ 1872 9
สวัสดี ความโกรธ... 1493 4
ระบบแท่ง...ร้อนๆ (เก็บจาก ผอ.มาเล่า) 1949 0
ARR..today 1264 0
ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน 1600 8
เขาส่งดิฉันมา...อบรม 1364 3
Lean thinking 1659 0
ตอบรับ Workshop "การเขียนโครงร่างองค์กร" 2093 5
การแก้ปัญหาคนเข้าอบรมเกิน...กว่าที่วางแผนไว้ 1277 1
Workshop เขียน "โครงร่างองค์กร" 2491 8
อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53 1531 1
เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว 1521 3
หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553 1547 2
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย 1827 6
เล่าจากหน้างาน...ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา... 1562 2
ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA 2316 9
เล่าสู่กันฟังเรื่อง....HR 1335 3
นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน" 1606 2
class นบ.ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี 1706 7
ตอบรับการเข้าอบรม "การบริหารความขัดแย้ง" 1836 4
AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด 1892 9
คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน 1448 2
เตรียมงาน....PMQA 1860 3
เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด 1602 4
ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA 1608 5
หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้" 5378 6
Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2323 3
เปลือยใจเขียน...เมื่อดิฉันอยากจะเปลี่ยนงาน 1839 4
ร่วมทาย...ปัญหา....ลุ้นรางวัล 1895 20
ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร 3290 6
กว่าจะเป็น 1 โครงการฝึกอบรม 2005 1
เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2) 1639 4
เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1) 1474 3
ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog 1422 6
AAR ครบรอบ 2 ปี Share.psu 1242 3
ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี.... 1326 4
ด้วยรัก..และผูกพัน งาน คน และองค์กร 1886 0
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 1908 9
ครบรอบ 2 ปี Share.psu.ac.th 1889 2
ความคืบหน้าการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนา 1863 2
ชวนคุย..."มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" 1504 1
อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ. 1486 3
ความมุ่งมั่นในการทำงาน 3458 1
การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ. 1728 4
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 1470 6
sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ. 1910 2
"การสื่อสารเพื่อการบริหาร" 2346 4
พลังศรัทธา...ขับเคลื่อนชีวิต 1294 2
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1520 6
เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ 1495 6
กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่....เช้านี้.. 1466 1
AAR งาน 19 สิงหาคม 52 1488 2
งานนี้...คลำเป้าคนอื่น... 1432 2
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3) 1279 3
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 2) 1333 1
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. (ตอนที่ 1) 1383 0
ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้ 1707 6
ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th 1461 0
วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี 2688 5
ร่วม Swot ... วง share สีชมพู 2101 9
เรียนทางไกล หลักสูตรหัวหน้างาน 2102 5
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2) 1463 2
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 1) 2231 1
...พิธีกร 2742 9
บริหาร..ความตั้งใจ 1482 0
KM มิใช่เป้าหมาย 1380 3
KM ที่ทำได้ (ตอน 3) 1325 1
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย (ตอน 2) 1520 4
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1 1439 2
เมื่อต้องให้คำปรึกษา กับเธอ...ผู้ไม่ได้ดั่งใจ 1749 12
เสียงของลูกค้า...Share.... 1886 12
เขียนเรื่อง..การสร้างเครือข่าย 1531 2
การเรียน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 1285 3
หลักสูตร..การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของ ม.อ. 2423 0
บริหารวันหยุด-บริหารใจ 1550 2
ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2576 7
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2) 1663 2
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1) 1811 6
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1677 9
อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 1645 2
เตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการ (ตอนที่ 1) 2501 0
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม 2250 12
วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ 4746 7
เมื่อเห็นต่าง...ให้พูดจา 1446 7
เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป 1765 5
สะท้อนจากผู้ดูแล Share.psu.ac.th 1540 11
ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1 1367 4
เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 1568 4
รับการตรวจ ก.พ.ร. 1881 11
วิถี..ที่เลือก 1469 6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้ 2036 9
แจ้งตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดูงาน สำนักงานอธิการบดี 1878 2
บริหารจัดการโครงการ ในที่ ที่เราก็ไม่คุ้น... 1386 0
รอวัน..เธอว่าง 1346 0
เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย 1430 7
เด็กเส้น 1517 0
มีข่าวมาบอกกัน เรื่อง งาน ง้าน งาน 1326 1
ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน" 1726 10
นักฝึกอบรมชวนคุย จ้า! 1876 5