นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Table of Contentspage 5 : 100 post

Post Title Page Visits comment
การเลือกสถานที่ จัดอบรม สัมมนา 2891 0
ขอบคุณที่ใส่ใจ 1915 9
สวัสดี ความโกรธ... 1527 4
ระบบแท่ง...ร้อนๆ (เก็บจาก ผอ.มาเล่า) 1982 0
ARR..today 1291 0
ส่วนเกี่ยวข้องที่สำคัญ...ในการทำงาน 1631 8
เขาส่งดิฉันมา...อบรม 1402 3
Lean thinking 1693 0
ตอบรับ Workshop "การเขียนโครงร่างองค์กร" 2131 5
การแก้ปัญหาคนเข้าอบรมเกิน...กว่าที่วางแผนไว้ 1309 1
Workshop เขียน "โครงร่างองค์กร" 2527 8
อย่างน้อยก็เป็นความตั้งใจ...ปี 53 1560 1
เรื่องที่ต้องฝึก.....เผชิญหน้ากับเรื่องราว 1551 3
หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553 1576 2
หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย 1855 6
เล่าจากหน้างาน...ทุกอย่างเปลี่ยนไปตามเวลา... 1589 2
ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA 2348 9
เล่าสู่กันฟังเรื่อง....HR 1355 3
นบ.ม.อ.2 หัวข้อ "การนำเสนอสำหรับหัวหน้างาน" 1644 2
class นบ.ม.อ. ที่วิทยาเขตปัตตานี 1742 7
ตอบรับการเข้าอบรม "การบริหารความขัดแย้ง" 1878 4
AAR งานอบรม PMQA ในมุมผู้จัด 1946 9
คิดเรื่อง...blog ก่อนนอน 1478 2
เตรียมงาน....PMQA 1900 3
เมื่อต้องเป็น...กวี...สีปาด 1629 4
ปิดรับสมัครการเข้าอบรม Introduction to PMQA 1642 5
หัวหน้างานกับการคิดแบบ..."ทำได้" 5459 6
Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน 2366 3
เปลือยใจเขียน...เมื่อดิฉันอยากจะเปลี่ยนงาน 1874 4
ร่วมทาย...ปัญหา....ลุ้นรางวัล 1968 20
ว่าด้วยความขัดแย้ง...ในองค์กร 3330 6
กว่าจะเป็น 1 โครงการฝึกอบรม 2038 1
เล่าเรื่อง "สััมมนา ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (2) 1666 4
เล่าเรื่อง สัมมนา "ม.อ.2565" ในมุมของดิฉัน (1) 1513 3
ว่าด้วยเรื่องเขียน......Blog 1459 6
AAR ครบรอบ 2 ปี Share.psu 1275 3
ลิขิต...จากท่าน อธิการบดี.... 1365 4
ด้วยรัก..และผูกพัน งาน คน และองค์กร 1909 0
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2552 - มกราคม 2553 1937 9
ครบรอบ 2 ปี Share.psu.ac.th 1939 2
ความคืบหน้าการประเมิน Competency เพื่อการพัฒนา 1884 2
ชวนคุย..."มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ" 1540 1
อีกรอบความสำเร็จ ผลผลิตของ ม.อ. 1537 3
ความมุ่งมั่นในการทำงาน 3495 1
การจัดการความรู้ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ..ม.อ. 1791 4
ในเดือนกันยายน-ตุลาคม 2552 1503 6
sharing ครูสอนคณิตศาสตร์ ที่ ม.อ. 1958 2
"การสื่อสารเพื่อการบริหาร" 2391 4
พลังศรัทธา...ขับเคลื่อนชีวิต 1315 2
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1547 6
เทศกาลประเมินผลการปฏิบัติงาน....กับเป้าหมายของกองฯ 1522 6
กิจกรรม กองการเจ้าหน้าที่....เช้านี้.. 1493 1
AAR งาน 19 สิงหาคม 52 1515 2
งานนี้...คลำเป้าคนอื่น... 1458 2
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 3) 1322 3
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. ( ตอนที่ 2) 1362 1
เรื่องราว share.psu กับ ม.อ. (ตอนที่ 1) 1413 0
ซ้อมติด...งานเกษตรภาคใต้ 1729 6
ข้อมูลการใช้งาน Share.psu.ac.th 1500 0
วันนี้ของดิฉัน...กับ Class การเงินและบัญชี 2717 5
ร่วม Swot ... วง share สีชมพู 2137 9
เรียนทางไกล หลักสูตรหัวหน้างาน 2146 5
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 2) 1493 2
อันเนื่องมาจาก ตัวชี้วัดที่ 15 ก.พ.ร. (ตอน 1) 2262 1
...พิธีกร 2792 9
บริหาร..ความตั้งใจ 1506 0
KM มิใช่เป้าหมาย 1410 3
KM ที่ทำได้ (ตอน 3) 1360 1
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย (ตอน 2) 1550 4
KM ที่ทำได้ ณ เชียงราย 1 1483 2
เมื่อต้องให้คำปรึกษา กับเธอ...ผู้ไม่ได้ดั่งใจ 1784 12
เสียงของลูกค้า...Share.... 1920 12
เขียนเรื่อง..การสร้างเครือข่าย 1558 2
การเรียน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัยรุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 1308 3
หลักสูตร..การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ของ ม.อ. 2462 0
บริหารวันหยุด-บริหารใจ 1588 2
ชวนฟังเรื่องเล่า...เส้นทางสู่รางวัล TQC ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 2610 7
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 2) 1699 2
Trip เมืองจีนกับ นบ.ม.อ. รุ่น 1 (ตอน 1) 1850 6
โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่" 1713 9
อาจารย์ใหม่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านการเรียนการสอน 1686 2
เตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการ (ตอนที่ 1) 2536 0
จรรยาบรรณของนักฝึกอบรม 2288 12
วิทยากร...กับ....วิทยากรกระบวนการ 4840 7
เมื่อเห็นต่าง...ให้พูดจา 1479 7
เมื่อต้องทาบทาม...วิทยากรคนถัดไป 1802 5
สะท้อนจากผู้ดูแล Share.psu.ac.th 1569 11
ปิดหลักสูตรนักบริหาร รุ่นที่ 1 1392 4
เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 1590 4
รับการตรวจ ก.พ.ร. 1914 11
วิถี..ที่เลือก 1502 6
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์...พัฒนาการเรียนรู้ 2061 9
แจ้งตอบรับ การเข้าร่วมโครงการดูงาน สำนักงานอธิการบดี 1907 2
บริหารจัดการโครงการ ในที่ ที่เราก็ไม่คุ้น... 1410 0
รอวัน..เธอว่าง 1369 0
เลื่อนวันปิดหลักสูตร นักบริหารมหาวิทยาลัย 1461 7
เด็กเส้น 1547 0
มีข่าวมาบอกกัน เรื่อง งาน ง้าน งาน 1362 1
ว่าด้วย "การดูงานเมืองจีน" 1752 10
นักฝึกอบรมชวนคุย จ้า! 1919 5