นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 6075
ความเห็น: 1

ว่าด้วยเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

เมื่อวานนี้ใน Class หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย นบ.ม.อ. รุ่นที่ 1  มีการเรียนรู้หัวข้อ "จริยธรรมสำหรับนักบริหาร" วิทยากรชวนคุยชั่วโมงแรก ได้เชิญเจ้าข้องห้างสรรพสินค้าชื่อดังในเมืองหาดใหญ่มาชวนคุย...เรื่องผลของการทำดี ท่านเล่าให้ฟังว่าในยุคฟองสบู่แตกเมื่อหลายปีก่อนกิจการห้างสรรพสินค้าพลอยย่ำแย่ อยู่ได้แบบลำบาก...มีความเครียดมาหลอกหลอนทุกคืน....หนทางในการกำจัดความเครียดโดยเร็วคือหาเหตุผลมาประกอบเพื่อการเบี้ยวแหล่งเงินกู้คือธนาคารนั่นเอง....อาจทำเป็นว่าขาดทุน (ทั้งที่ความจริงมีวิธีอื่นที่จะทำก่อน) ขอต่อรองกับธนาคารประนีประนอมหนี้ผลคือดอกเบี้ยจะลดลงทันที. กิจการก็จะอยู่ได้ส่วนขาดทุนจริงหรือไม่เป็นเรื่องของบัญชีที่ทำกันได้

แต่ท่านไม่ทำเพราะเชื่อในผลของกรรม...ผลของความดี ความซื่อสัตย์ ยอมกัดฟันเลือกทางอื่นในการรักษากิจการ "เครียดอยู่ไม่นานทางออกอื่นก็...โผล่หน้ามาทักทาย" ท่านสามารถจัดการความเครียดได้ด้วยผลของการคิดดี ทำดี (ไม่เลือกวิธีผิดสัญญา)

หนึ่งชั่วโมงบ่าย....หลังอาหารกลางวันผ่านพ้นไปได้แบบผู้ฟังไม่กระพริบตา....

หลังจากนั้นมีทีมวิทยากรจากคณะแพทยศาสตร์คุณหมอสายบัว ชี้เจริญและคุณหมอฐิติมา สุนทรสัจ มานำกระบวนการทำกรณีศึกษา เรื่องหมิ่นเหม่ทางจริยธรรม คุณธรรม

ท่านนำเข้าสู่ชั้นเรียนโดยการให้นักเรียนในหลักสูตรให้แนะนำตัวและบอกเล่าว่าปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในที่ทำงานของแต่ละท่านคืออะไรบ้าง  ดิฉันนั่งจดๆ มาโดยเลือกจดเฉพาะที่ไม่ซ้ำกันมีดังนี้ค่ะ

1.ความรับผิดชอบของคนทำงานที่ไม่เท่ากันนำมาสู่ความเหนื่อยในการทำงาน ภาระในงานที่ไม่เท่ากันเกิดเป็นความขัดแย้ง...มีคนทำงานสบายและคนทำงานหนักอยู่ในที่เดียวกัน

2.ความซื่อสัตย์ในการใช้เวลาราชการ ทำงานราชการ จิตสำนึก

3.ความรักองค์กร ความเสียสละทุ่มเท

4.ทัศนคติต่อเพื่อนร่วมงาน

5.การนิ่งดูดายกับสมบัติสาธารณะ...(ของหลวง)

6.การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  ความเห็นแกได้ อยากได้

7.ความเสมอภาค ยุติธรรม

8.ความรักผูกพันกับองค์กร...ไม่ย้ายไปไหนแม้แต่มีค่าจ้างที่สูงกว่า

9.การรู้บุญคุณองค์กร ตอบแทนเป็นการทำงานที่ทุ่มเท

ที่ซ้ำกันมากที่สุดเห็นจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์และความรักและผูกพันกับองค์กร

ในการคุยเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนี้มีคำที่มาเกี่ยวพันกันอยู่หลายคำ เช่น คุณธรรม จริยธรรม ลองแยกแยะดูนะคะ ว่าเป็นอย่างไร โดยปกติเรามักจะคิดว่า "จริยธรรม" "คุณธรรม" เป็นสิ่งเดียวกัน คือเป็นคำรวมๆของคุณลักษณะหรือการแสดงออกของความดีงามหรือสิ่งที่ควรปฏิบัติ สองคำนี้จึงใช้แทนกันเสมอ  

คุณธรรม ในภาษาอังกฤษ ใช้คำว่า "Merit"  
จริยธรรม ใช้คำว่า "Ethics"

ดิฉันขอยกคำอธิบายสองคำนี้ให้เห็นชัด

โดยดิฉันได้คัดลอกจากเอกสารประกอบการสอน คุณธรรม-จริยธรรมสำหรับนักบริหาร เขียนโดย รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์   ท่านเขียนไว้ว่า
คุณธรรม...."เป็นเรื่องที่มันอยู่ภายในตัวตนของเราโดยกำเนิดโดยการขัดเกลาตามพื้นฐานทางจิตใจ โดยจะแสดงผ่านความคำนึงถึงสิ่งที่ถูกและผิด ความรู้สึกผิดชอบ ชั่วดีในแต่ละบุคคล"

จริยธรรม..."เป็นบรรทัดฐานประเภทหนึ่ง ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วมีการนำไปใช้เป็นแนวทางที่คนในสังคมเห็นพ้องว่าเป็นความดี ความงาม
ทั้งนี้ คุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกันในหน้าที่ แต่มีความต่างกันในที่มา 

 สำหรับจรรยาบรรณ..."เป็นข้อปฎิบัติ" สำหรับอาชีพหรือกลุ่มกลุ่มคนยกตัวอย่างจรรยาบรรณของข้าราชการสักข้อ ข้าราชการพึงปฎิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ นักเรียนของเราทำกรณีศึกษากันอย่างสนุกสนานค่ะ...ขอรอตกผลึกอีกนิดนึง แล้วจะมาเล่าให้ฟังค่ะ 

ดิฉันติดใจ...สุดท้ายก่อนจบการเรียนเมื่อวานนี้

ท่านยก กรณี
คุณผู้ชายที่มี 2 บ้าน มีข้อมูลประกอบว่าเขาดูแลทั้ง 2 บ้านอย่างดีเท่าเทียมกันทุกอย่างภาพของครอบครัวนี้มีความสุขเป็นคำตอบที่ตรงกันทั้งสามีภรรยาและลูกทั้งสองบ้าน นักเรียนคิดว่ารายการนี้มีคุณธรรม หรือเกี่ยวข้องกับจริยธรรม อย่างไร?

ผมคิดว่า
เป็นเรื่องที่เขาดูแลได้...ถือว่าไม่ผิดคุณธรรม จริยธรรมตรงไหนมีความสุขกันทุกฝ่าย

ดิฉันคิดว่า
เป็นเรื่องของ การผิดข้อตกลง (ความซื่อสัตย์) เพราะว่าในการที่ 2 คนตกลงใช้ชีวิตร่วมกัน จริยธรรมข้อแรกคือ การไม่ทำผิดขอ้อตกลง...นึกเอาแบบว่า ตอนที่แต่งงานกัน 2 คนนี้คงตกลงกันหรือรับพรว่า...เราจะซื่อสัตย์ต่อกันจะไม่มีคนอื่นอีกนอกจากเธอ..จะรักเธอชั่วฟ้าดินสลาย...ฯลฯ

มีเสียงแซวว่า...."ตอนผมแต่งงานไม่เคยลั่นวาจา..เช่นนั้น"....ฮา!

ผมคิดว่า
ในมุมของจริยธรรมชายคนนั้นอาจเป็นศาสนาอิสลามก็ได้...ถ้าเป็นเช่นนั้น...ยังขาดอีก 3 คนซะด้วยซ้ำไป...

มีวี่แววว่าหากยังพอมีเวลารายการนี้ถกเถียงกันยาวเป็นแน่แท้ แต่ตอนนี้เวลาหมดลงแล้ว....วิทยากรที่ดีต้องรักษาเวลา เลิก...อย่างเคร่งครัด

วิทยากรสรุปว่าคำตอบทางจริยธรรมต้องใช้บริบทหลายอย่างมาใคร่ครวญ พิจรณา เรื่องเดียวกันไม่ใช่มีคำตอบเดียว ความสามารถที่จำเป็นที่สุดที่นักบริหารต้องตระหนักคือความสามารถในการใช้เหตุผลที่จะใคร่ครวญ ยั้งคิด ตรึกตรอง และความสามารถในการใช้เหตุผลในการแก้ปัญหาทางจริยธรรม ทั้งที่เคยเจอมาแล้ว กำลังเจออยู่ หรืออาจจะเจอในอนาคต 
ขอให้ทุกท่านระมัดระวังเรื่องเหล่านี้...รวมถึงการระมัดระวังในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาจริยธรรม ระยะห่างแค่ไหน เรื่องราวเช่นไรที่ความเป็นผู้บังคับบัญชา หรือนักบริหารจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ ระยะห่างแค่ไหนที่เราไม่ควรไป เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว....

เก็บบรรยากาศมาเล่าให้ฟังค่ะ
ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการทำงานในวันนี้นะคะ 

ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
pandajane [IP: 118.173.167.246]
07 September 2008 21:00
#35333

ดีจังเลยค่ะ..จากที่พี่สรุป ปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในที่ทำงานของแต่ละท่านคืออะไรบ้าง   อ่านแล้ว ตรงใจมากเลยค่ะ โดยเฉพาะข้อ 2 เพราะตอนนี้คนไม่ซื่อสัตย์เรื่องเวลาเยอะเหลือเกินค่ะ ^0^

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ