นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1710
ความเห็น: 1

รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ กจ. (1)

วันนี้ดิฉันวนเวียนอยู่กับการประกันคุณภาพ เช้ามีประชุมทีมของกอง
เพื่อจะรายงาน สิ่งที่เกี่ยวข้องให้กับมหาวิทยาลัย จะเป็นตัว Common Data Set  ตัวรายงานประจำปีของกอง และตัวภารกิจต่างๆที่ กองขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัย เราใช้วิธีการ ทำความเข้าใจร่วมกันอย่างนี้ค่ะ

เริ่มต้น....จูน จู้น จูน กันในทีมงานว่า

"...ที่เราทำงานกันมาทั้งปีนั้น โอเคหล่ะพวกเราทุกคนตระหนักว่า ต้องทำดี ทำเร็ว ประหยัด ถูกต้องรวมๆคือมีคุณภาพ.....แต่พอถึงรอบจองการรายงานเราจะนำสิ่งที่เราทำทุกวันที่เรา เคลมว่า มีคุณภาพแล้วนั้นให้คนอื่น สามารถมองดู อ่านรู้และเข้าใจว่าคุณภาพยังไง  ช่วยสะท้อนมุมที่คนที่ไม่ใช่มองอยู่ในมุมเดียวกัน ว่า คุณภาพเราอยู่ที่ไหนปรับปรุงกระบวนการตรงไหนได้อีก"

ดิฉันเริ่มต้น (ในฐานะ QMR ของกอง) 

ส่วน A (Common data set) ซึ่งเป็นพื้นฐาน สำหรับการประเมินที่กองการเจ้าหน้าที่ทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลกลาง  (ที่ต้องขึ้นให้คณะหน่วยงานนำไปใช้ต่อ ภายในวันนี้ (จำนวน 15 ตัว)) ส่วนใหญ่จะเป็นตัว สถิติข้อมูลจำนวนอาจารย์ จำนวนนักวิจัย สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ ฯลฯ

ส่วน B  ภารกิจร่วมของหน่วยงาน  15 รายการ  หน้า 12  (40 %) ซึ่งเราต้องประเมินตนเอง วันนี้ก็แบ่งปันกัน ยกร่างพร้อมประเมินวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งกันมาให้เรียบร้อย

ส่วน C  ภารกิจเฉพาะของกองร่วม 15 รายการ (60%) ที่เราทำงานกันอยู่ทุกวัน ว่ามีคุณภาพอย่างไรแบบไหน ต้องปรับปรุงอย่างไรแบ่งปันกันตามงาน  ค้นหาจากผลการดำเนินงานว่าคุณภาพของเราอยู่ระดับไหน   ตามที่เราเคยเขียนกันทุกปีแต่ปีนี้ดีหน่อยมีการแยกบางส่วนเป็นภารกิจร่วมไปเรียบร้อยแล้ว  แต่ตรงนี้ยากนะคะ(ดิฉันว่ายากเพราะเราต้องใช้สมาธิและเวลามากำหนดเกณฑ์เอง....ซึ่งเดิมกองการเจ้าหน้าที่ ใช้มาตรฐานงานที่เราทำมากำหนดตัวคุณภาพ เราประยุกต์มาตรฐานงานนั่นหล่ะมาเป็นเกณฑ์ของเราและ....ในวงเล็บตรงนี้เราแอบชำเลืองดูเพื่อน กองกลาง อิ...อิ...

ส่วน D  ภารกิจในฐานะผู้ขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยโดยกองการเจ้าหน้าที่ 5 ตัวคือ
1.กระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์
2.ภาวะผู้นำของผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
3.มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
4.มีระบบกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาบุคลากรไว้
5.กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรมคุณภาพอื่น

ซึ่งทั้งหมดดิฉันพยายามเล่าให้ฟังว่า กองการเจ้าหน้าที่ทำยังไง ถึงได้เล่มรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพภายใน ของกองออกมา(จะพยายาม...จะพยายามเขียนเล่าไปเรื่อยๆ ไม่เขียนตอนจบทีเดียว...เพราะสาระ อรรถรสจะตกหล่นและหายไป...)

ช่วงบ่าย มีไปฟังบรรยายที่สำนักงานประกันคุณภาพ เชิญ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มาเป็นวิทยากร เก็บตกมาได้หลายประเด็น..จากการฟัง

หมด 1 วันกลับมานั่งทำงานเก็บตกต่องาน QMR ว่าจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมอุดมการณ์ได้อย่างไร รวมถึง ตัวบ่งชี้ที่ตัวเองดูแล... ปีนี้จะตกอับเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่า


เขียนมาเล่าสู่กันฟังค่ะ  สู้   สู้   ซู่!..

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 23 มิถุนายน 2551 17:38 แก้ไข: 24 มิถุนายน 2551 11:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ฮ่าๆ...สู้ต่อไป อุโยะจะเอาใจช่วยคร้าฟฟฟ ^^v

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ