นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1730
ความเห็น: 2

(ร่าง) กำหนดการ UKM13

กำหนดการ UKM 13  ฉบับร่างคลอดแล้วค่ะ หลังจากที่ทีการประชุมกันในทีม ม.อ.แล้ว 2 ครั้ง ท่าน CKO (รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์) บริหารกระบวนการให้เจ้าของ Content  (สำนักวิจัยและพัฒนา) เป็นผู้จัดดำเนินการ มีทีมงานผู้ประสานเครือข่ายทำงานด้าน โลจิตติกส์ เป็นความท้าทายไปอีกแบบที่ดิฉันต้องไปทำงานประสานกับคนเก่งๆ จาก สำนักวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย หลังจากที่เราประชุมร่วมกันไปแล้ว 2 ครั้ง ก็ตกลงสถานที่จัด ที่ จ.กระบี่ ค่ะ 

ต้องกราบขออภัยมายังสมาชิกที่ไม่ได้จัดที่ จ.สุราษฎร์ธานีตามที่ตกลง  เนื่องจากเป็นฤดูฝน และการเดินทางเขือนรัชชประภาเป็นเขาสูง อาจไม่ปลอดภัยประกอบกับจำนวนเที่ยวบิน ที่นี่จะมีจำนวนมากกว่า

(ร่าง) กำหนดการเสวนาสมาชิก
เครือข่ายจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 (2/2551)
เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์"
วันศุกร์ที่    1 - วันเสาร์ที่ 2  สิงหาคม 2551
ณ มาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท
------------------------

วันศุกร์ที่ 1  สิงหาคม  2551

08.30 – 09.00  ลงทะเบียน และชมวิดีทัศน์ สารคดีงานวิจัย ของ ม.อ.         
                      "40 ปี แห่งเกียรติภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”

09.00 – 09.20   พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ  
                       โดย   ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช 

09.20 – 10.00    เรื่อง การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
                        โดย  อยู่ระหว่างการทาบทามวิทยากร(ยังเป็นทางเลือกว่าจะมีหรือไม่)

10.00 – 10.15    พักอาหารว่าง

นำเสนอ 14 เรื่อง  2.30 ชม.(โดยประมาณ)
10.15 – 12.30    ผู้แทนจากสถาบัน  เล่าเรื่อง               
                           (story telling)
 
มหาวิทยาลัยละ 20  นาที ( เลือกส่งนำเสนอในเวที 1-2 ด้าน)
                  “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย”                  
        1. ด้านการปฏิบัติงานประจำ
        2. ด้านการเรียนการสอน รวมได้ทั้ง อาจารย์ และ สายสนับสนุน 
        3. ด้านชุมชน
        4. ด้านเชิงพาณิชย์

**  เวลา เร่งรัด **  ขอประเด็นความเห็น....อาจขยายเป็นช่วงบ่าย

12.00 – 13.00  พัก รับประทานอาหารกลางวัน

13.09 น.      ลงนามความร่วมมือสมาชิกเครือข่าย
                   โดย  อธิการบดีของแต่ละสถาบัน
(เสวนาครั้งที่ 13  และตัวเลข นาทีที่ 9 มีความหมาย ถึงความก้าวหน้าของ UKM)                   
                    

13.30 - 14.30   ฟังการนำเสนอต่อ **  (ยังเป็นทางเลือก)

( 2.30  ชม.)
14.30-17.00  แบ่งกลุ่มโดยคละผู้เข้าร่วมจากสถาบันจำนวน 4  กลุ่ม  
 กลุ่มละประมาณ 30  คน (แยกห้องประชุม) ตามลักษณะการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ (ด้านต่างๆ 4 ด้าน)
 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่อไปนี้
            - ปัจจัยแห่งความสำเร็จ    - ตัวอย่างงานที่สำเร็จ   - หลักการ
            - ปัญหา/อุปสรรค   - วิธีการแก้ไขปัญหา              
            การส่งเสริมให้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ อื่นๆ  

มหาวิทยาลัยเจ้าภาพจะจัด facilitator และ note taker เพื่อการดำเนินกิจกรรมประจำกลุ่ม  การใช้เทคนิค "ทะเลแห่งความรู้ หรือทะเลแห่งการเรียนรู้"    
 
              16.00 – 17.30     Business meeting  

              18.00 – 20.00           อาหารค่ำ


วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2551

08.30 – 11.00  ผู้แทนแต่ละกลุ่มนำเสนอผลจากกิจกรรมแลกเปลี่ยน
                          เรียนรู้

                      พัก รับประทานอาหารว่างตามความเหมาะสม

11.00 – 11.45  สรุปประเด็นจาก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
                            เรื่อง “การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์"
 
11.45 -  12.00       ปิดการเสวนา
                               โดย    รศ.ดร.บุญสม  ศิริบำรุงสุข
                                         อธิการบดี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

12.00 – 13.00  รับประทานอาหารกลางวัน 
...........................................
                      
ขอความคิดเห็นในดร๊าฟ รอบแรกค่ะ   ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2551  หากไม่มีความเห็นเพิ่มเติม ทาง ม.อ. จะตัดสินใจประเด็นที่ยังเป็นทางเลือกและเรื่องเวลา และส่งกำหนดการให้ทาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ประสานงานหลักดำเนินการส่งหนังสือเรียนเชิญไปยังสถาบันสมาชิก ต่อไป

ขอนัดหมาย ใส่คำสำคัญ UKM13  สำหรับบันทึกที่เกี่ยวข้องกับ การเสวนาครั้งที่ 13 นี้นะคะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ukm13  กำหนดการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 มิถุนายน 2551 10:58 แก้ไข: 20 มิถุนายน 2551 11:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โหว...ตารางแน่นเอี๊ยดเรย

แน่นเอี๊ยดจริงๆ ค่ะ วันนี้ทุกอย่างเพิ่งจะเบาลงลงตัว...
เบากว่าเดิมนิดนึง...ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ