นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1892
ความเห็น: 1

บริหารโครงการ(พัฒนาบุคลากร)

เริ่มต้นที่สำรวจหาจุดเด่นจุดที่ต้องแก้ไขในการทำงานของพนักงานประเมินความสามารถส่วนขาดเขียนโครงการเพื่อพัฒนาเติมเต็มเสนอของบประมาณ ดำเนินการตามแผน ติดต่อประสานงานดำเนินการจัด ประเมินผล และนำผลทั้งหมดเสนอผู้บริหารในแง่มุมต่างๆ แจ้งข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้อง ทราบพิจารณา ฟังดูง่ายนะคะ

แต่ละโครงการก็มีวงจรชีวิตที่คล้ายๆกันสิ่งที่จะช่วยโครงการให้ประสบผลสำเร็จมีเทคนิคที่แตกต่างที่สำคัญคือทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจเหตุการณ์เฉพาะหน้าซึ่งปัญหาที่ต้องตัดสินใจเฉพาะหน้าที่ว่าไม่ซ้ำกันจำนวนครั้งของการบริหารโครงการช่วยเพิ่มประสบการณ์ให้เรา ระวังอย่าให้เกิดปัญหาซ้ำๆ ระวังล่วงหน้า ว่างั๊น

โครงการใหญ่ๆ ต้องประสานให้มีผู้ร่วมด้วยช่วยหลายฝ่ายหลายความร่วมมือดูอบอุ่นมีคนช่วย แต่ทว่าการทำงานก็ต้องเป็นระบบพอควร...เพื่อรองรับการทำงานต้องประสานหลายคน หลายฝ่าย ต้องระวังในเรื่องของจุดเชื่อมต่อของแต่ละฝ่าย จุดเล็กๆจุดน้อยๆ 

ดิฉันมีตัวอย่างเรื่องการเตรียม"พานสำหรับมอบของที่ระลึก"...ง่ายๆ แต่เชื่อมั้ยคะ ว่างานง่ายๆอย่างนี้หล่ะที่ทำให้ดิฉันต้องวิ่งขาขวิดกันมาแล้ว

ในการคุยกันเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่หยิบมาถามมาพูดกัน

ฝ่ายพิธีการก็คิดว่าผู้ประสานงานโครงการหรือฝ่ายเลขาจะเป็นฝ่ายเตรียมเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่าง

ฝ่ายเลขาฯคิดว่าตัวเองเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงให้แต่ละฝ่ายรวมกันเป็นงานได้หน้าที่เตรียมพานชัดเจนว่าเป็นของฝ่ายพิธีการอยู่แล้ว...ชัดเจน

บ้างก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของพิธีกรที่ดูแลเก็บตกงานทั้งหมดที่ด้านหน้าเวที เข้าใจกันคนละอย่าง ถ้าไม่คุยกันโอกาสหลุดมีมากค่ะ พูดมุมไหนก็ชัดเจนเป็นไปได้ทั้งหมด...แต่วันงานจริงไม่มีพานหรือมีก็ขนาดไม่พอดีกับของที่จะมอบทำให้ดูตลกกับเรื่องเล็กน้อยทั้งที่จริงๆอุดช่องได้เก็บเอาพละกำลังไว้ไปแก้ในจุดที่ นอกเหนือการคาดการณ์ดีกว่า

แต่หากเป็นโครงการปรกติ ก็อาจไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการหลายฝ่ายแต่ทว่าต้องมอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจนและมีการสรุปงานก่อนจัดนัดหมายตามงาน

การบริหารโครงการสิ่งที่ต้องบริหารแบบซื่อๆเลยมีไม่กี่ประเด็น  บริหารกรอบเวลา(time) บริหารต้นทุน(cost)  บริหารผลลัพธ์(วัตถุประสงค์)

นอกจากนั้นต้องมีบทบาทของการควบคุมโครงการมาเกี่ยวข้อง
คือควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ ควบคุมงบประมาณ ควบคุมคุณภาพของงาน ควบคุมการรายงานผลโครงการให้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง

หลายๆ โครงการหลายการสัมมนา มีการเสนอแนะดีๆ มีพูดถึงประเด็นที่นอกเหนือจากที่เรารับผิดชอบ นักจัดโครงการมักละเลยที่จะแจ้งประเด็นอื่นๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ก็ลำพังสรุปเอกสารวิชาการ เอกสารการเงิน สรุปเนื้อหาหลักสูตร ประเด็นสัมมนาที่ตนเองรับผิดชอบก็เอาตัว บ่ รอดอยู่แล้ว ...

สำคัญนะคะ...เพราะงานต่างๆหรือประเด็นต่างๆที่พูดคุยกันในหลายหลายเวทีในมหาวิทยาลัยของเราต่างเชื่อมโยงกัน ..ไม่มีใครที่ไม่ต้องเชื่อมโยงกับใคร..ดิฉันเองมักมีโอกาสได้อยู่ในการสัมมนาหลายเวทีในมหาวิทยาลัย โดนผู้เข้าสัมมนาบ่นว่าประเด็นนี้คิดหลายครั้งแล้ว คิดแล้วคิดอีก เคยพูดไว้แล้วที่เวทีนี้เบื่อจะพูดซ้ำ พูดอีกก็ไม่ดีไปกว่าเดิม ไปค้นเองก็แล้วกัน ทั้งที่ประเด็นนี้ไม่เคย พูดในเวทีที่ดิฉันรับผิดชอบเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมา นี่เกิดจากเราไม่ได้ส่งต่อข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องนั่นเอง

อย่าลืมนะคะการบริหารโครงการที่ดี อย่าคิดว่าประเด็นใดเป็นเรื่องเล็กน้อยต้องถึงขั้นมโนภาพว่าวันงานจริงลำดับรายการจะดำเนินการไปอย่างไรช่วยเติมเต็มจินตนาการให้เหมือนวันทำงานจริงให้มากที่สุด อุดช่องว่างเท่าที่จะทำได้นอกเหนือจากที่กล่าวแล้วเป็นหน้าที่ของความสามารถในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ จินตนาการได้ใกล้ความจริงมากเท่าไรก็จะลดความเครียดได้มากเท่านั้น อย่าลืมต้องบริหารผลการประชุมบริหารประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายอื่นๆให้เขาทราบด้วยค่ะ

มีความสุขกับวันหยุดนะคะ

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 04 พฤษภาคม 2551 21:43 แก้ไข: 04 พฤษภาคม 2551 21:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ