นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1838
ความเห็น: 2

ชาว ม.อ. ร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้ ระหว่างมหาวิทยาลัย

หลังจากรับหนังสือจากผู้ประสานงานเครือข่าย(มหาวิทยาลัยมหิดล)ว่าเราจะ Share กันเรื่อง การจัดการงานประจำสู่งานวิจัย(routine to research) วันที่ 18-19 เมษายน นี้ ที่รีสอร์ทจังหวัดนครนายก(จำชื่อก็ไม่ได้จนจะไปอยู่แล้ว....สงสัยจะความจำสั้นถาวรซะแล้ว) ดิฉันนำหารือท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร (CKO มหาวิทยาลัย)ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าใครบริหารงานประจำสู่งานวิจัยได้เก่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่โตซะ....ขนาดนี้

ทางที่เราเลือกทำคือร่อนหนังสือไปยังคณะหน่วยงาน "ให้ส่งผู้ที่คณะคิดว่าบริหารงานประจำสู่งานวิจัยได้เก่งๆ และพร้อมที่จะเป็นผู้นำเสนอประสบการณ์ในนามมหาวิทยาลัย หรือหากไม่สนใจนำเสนอในนามมหาวิทยาลัยแต่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในโครงการดังกล่าวให้ส่งชื่อมาให้มหาวิทยาลัย" โดยมหาวิทยาลัยจะดูแลค่าลงทะเบียนในนามมหาวิทยาลัยเองนั้น

จนถึงวันปิดรับสมัครมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการนี้ 20  มีผู้สนใจนำเสนอในนามมหาวิทยาลัย ทั้งหมด 15 ราย  แต่เราต้องลดจำนวนคนเข้าร่วมให้เหลือ 15 ที่นั่ง เลือกผู้นำเสนอ 1 คน (ตามโควต้าที่ได้)  มีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้

1.รศ.นพ.วรัญ  ตันชัยสวัสดิ์        รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
2.ดร.อัครวิทย์  กาญจนโอภาษ   สำนักวิจัยและพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์ 4 ท่าน
3.นางสาวราศรี  แก้วนพรัตน์      พยาบาลเชี่ยวชาญ 
4.นางสาวจงกลณี  แซ่จัง       พยาบาลชำนาญการ  
(เป็นผู้ได้รับเลือกให้นำเสนอประสบการณ์ในนาม ม.อ.)
5. นางอัมพา  อาภรณ์ทิพย์        จ.บริหารงานทั่วไปชำนาญการ   
6. นางอุษณีย์  ธรรมสุวรรณ์       บุคลากรชำนาญการ 
7. นางรัชดา  มงคลสินธุ์            หัวหน้างานวิจัย        ส.วิจัยและพัฒนา
8. นางสาวดาริกา  ธรรมธาดา   จ.บริหารงานทั่วไป    ส.วิจัยและพัฒนา
9. นางนงลักษณ์  ชูพูล              นักกิจการนักศึกษาชำนาญการ  คณะ
                                                  วิทยาการจัดการ
10.นางจรรยา อินทมณี              ครูชำนาญการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์
11.นายบุญเลิศ  จันทร์ไสย        นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  คณะ
                                                    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12.นายหะหรูม  หีมสุหรี            ครูชำนาญการ คณะวิทยาศาาสตร์และ
                                                  เทคโนโลยี
13.นายสิทธิชัย  ลำธารทรัพย์   หอสมุดคุณหญิงหลงฯ 
14.นางชุติมา  มุตตาหารัช        บุคลากรชำนาญการ   กจ.
15.นางเมตตา  ชุมอินทร์           ผู้ประสานงานเครือข่าย

เรานัดหมายกันที่สนามบินดอนเมืองค่ะ 17 เมย.51 หน้าลิฟท์ชั้น 1 เราจะเดินทางพร้อมกันโดยรถตู้เช่าเหมาที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก พี่นันทิยา blogger อีกท่านหนึ่งจากงานประสานงาน ของเรา ดำเนินการให้....ขอขอบคุณพี่นันทิยาผ่านมาทางนี้ด้วยนะคะ

ทุกอย่างเรียบร้อยพร้อมเดินทาง....มีการประสานงานผิดพลาดบ้างเนื่องจากการส่งชื่อส่งกันหลายทิศทาง...กลับมาจะเล่าให้ฟังทั้งความผิดพลาดและบรรยากาศโครงการค่ะ...

เขาจะปิดการใช้เมล ตอน 4 โมงนี้แล้วค่ะ...เราจะ post and ment ไม่ได้ไป 2 วันนะคะ...Bye Bye

บันทึกนี้มาลาชาว Share.psu ไปราชการยาวนานหากมีโอกาสจะแวะเข้ามาค่ะ  

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 11 เมษายน 2551 15:31 แก้ไข: 11 เมษายน 2551 16:00 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

พนักงานขับรถตู้ที่จองไว้ ชื่อคุณสมพงษ์นะคะ

ติดต่อได้ที่เบอร์ 081-4465351 ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ