นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2345
ความเห็น: 1

เอ็นเนียแกรม...กับการเป็นผู้นำ (ตอน 6)

ช่วงบ่ายของการอบรมวันที่ 2 พูดคุยกันเรื่อง "ผู้นำกับศาสตร์นพลักษณ์" ประกอบบทความที่คุณ อัญชลี อุชชิน เขียนไว้ ว่า เราสามารถเป็นผู้นำที่หลากความสามารถได้ด้วยขั้นตอนง่ายๆคือรู้จักตนเอง พัฒนาจุดแข็ง ฝึกทักษะปิดจุดอ่อนของตัวเอง (ด้วยการฝึกใช้ทักษะที่ไม่คุ้นเคย)

ในแวดวงการศึกษาการบริหารจัดการทุกวันนี้มองว่า"ภาวะผู้นำ" เป็น "ทักษะ" ชนิดหนึ่งที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ และ "ฝึก" ได้ ไม่เหมือนกับภาวะผู้นำแบบเก่าที่มักเน้นเรื่องของ "บารมี" ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่มีอยู่ดั้งเดิม

ถ้าจะใช้ภาษาแบบการจัดการความรู้ (KM.) ความเป็นผู้นำแบบโบราณนั้นเป็น Tacit Knowledge คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล เกิดจากพรสวรรค์เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ แต่วิทยาการสมัยใหม่พยายามที่ใช้กระบวนการต่างๆ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคลในเรื่องของภาวะผู้นำให้สามารถอธิบาย หรือถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรได้เป็นทักษะที่สามารถฝึกได้หรือที่เรียกว่า Explicit Knowledge ความรู้ที่แจ้งชัด 

นพลักษณ์เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์ศักยภาพของปัจเจกบุคคล ว่าในตัวบุคคลนั้นมีภาวะผู้นำแบบใดแฝงอยู่ เช่น

ผู้นำแบบทุกอย่างถูกต้องสมบูรณ์แบบ ไร้ที่ติ แบบลักษณ์ 1

ผู้นำแบบ "พี่มีแต่ให้" งานบริการคืองานของเรา แบบลักษณ์ 2

ผู้นำที่ไร้ข้อจำกัด "ทำได้ทุกกระบวนท่า" แบบลักษณ์ 3

ผู้นำแบบสร้างสรรค์ แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร แบบลักษณ์ 4

ผู้นำแบบสุขุมนุ่มลึก บริหารด้วยข้อมูล แบบลักษณ์ 5

ผู้นำที่เป็นวีรบุรุษรอบคอบข้าพเจ้ารับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว แบบลักษณ์ 6

ผู้นำที่ ลื่นเป็นปลาไหล ไอเดียบรรเจิด ตลอดเวลา อย่างลักษณ์ 7

ผู้นำแบบเจ้านายที่กล้าได้กล้าเสีย ชอบทำงานใหญ่ ลุยลูกเดียว อย่างลักษณ์ 8

ผู้นำแบบนักการเมือง มือประสานรอบทิศ อย่างลักษณ์ 9

ทุกลักษณ์สามารถทำงานในตำแหน่งบริหารได้โดยทำในสไตล์ของตน หรือบางท่านก็มีลักษณะของการผสมผสานทักษะความเป็นผู้นำของลักษณ์อื่นในการทำงานด้วยขึ้นอยู่กับการรู้จักผสมผสานพลังงานทั้ง 3 ศูนย์ คือ หัว ใจ และท้อง (Head Heart and Gut) ของแต่ละคน

ผู้นำท่านใดที่ยังไม่สามารถประสานพลังได้อย่างสมดุล อยู่ระหว่างการเผชิญหน้ากับภาวะอึดอัดประจำลักษณ์ของตนเองอยู่ ได้ศึกษาก็เห็นประเด็นที่จะต้องข้ามพ้นได้ชัดเจนขึ้น คือรู้จุดอ่อนของตัวเองนั่นเอง คนแต่ละลักษณ์สร้างความเคยชินกับวิธีคิดวิธีทำงาน ความเชื่อ ความรู้สึก ที่จำกัดตัวเองไว้อย่างไร

เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเราเคยชินอะไร เราก็ทำอย่างนั้นเป็นประจำ เมื่อผู้บริหารที่ใช้หัว (ความคิด เหตุผล ตรรกะ)บ่อยๆแล้วพบว่า มันแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ ก็เกิดการเรียนรู้ที่จะหันไปใช้วิธีอื่นๆ (แม้ว่าในเบื้องต้นอาจจะไม่ถนัด หรือไม่ชอบก็ตาม)

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการศึกษานพลักษณ์คือ "ส่งเสริมความสุข และลดความขัดแย้ง ของคนในองค์กร" และ "ความสุขของคนทำงาน มีมูลค่ามากกว่า Dollar Asset"

หากท่านเป็นผู้บริหารและท่านรู้ลักษณ์ของลูกน้องแล้ว ก็สามารถวาง SuccessionPlan ให้ลูกน้องได้ โดยเป็นผู้กระตุ้น (Catalyze) ให้เขาค้นพบศักยภาพความเป็นผู้นำในสไตล์ของเขาและพัฒนาขึ้นมา รวมถึงแก้ไขจุดอ่อนของคนลักษณ์นั้นๆ โดยคัดเลือกการมอบหมายงาน ในลักษณะของการส่งเสริมและพัฒนาเขาอย่างเป็นขั้นตอน   งานนี้เราเพียงเป็นตัวประกอบที่ทำหน้าที่ กระตุ้น และมอบหมายงานที่ให้เขา หรือ เธอ เพิ่มทักษะในการปิดจุดอ่อนเท่านั้น

เราก็สามารถทำหน้าที่เป็น นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรอย่างเต็มรูปแบบแล้ว คือทำให้เกิด ID OD และ CD ตามแนวคิดของแนดเล่อร์ เต็มขั้นตอน 
ID = Individual Development พนักงานพัฒนาตนเอง
OD = Organizational Development องค์กรเอื้อต่อการพัฒนาตนเองของพนักงาน
CD = Career Development พนักงานได้พัฒนาสายอาชีพ ความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองในองค์กรได้

หากท่านเป็นผู้บริหารเอง จะค้นพบด้วยตนเองว่าท่านมีเรื่องสนุกๆ ในชีวิตให้ทดลองฝึกข้ามพ้น(Transformation) และเมื่อทดลองแล้วจะค้นพบศักยภาพหลายอย่างที่เคยปฏิเสธมาก่อนว่า "ทำไม่ได้" หรือ "ไม่อยากทำ" และมีความสุขกับเรื่องราวเหล่านั้นได้อย่างน่าอัศจรรย์ จะกลายเป็นผู้นำที่มีความสุขกับชีวิตกับงานกับผู้คนที่แวดล้อมมากขึ้นไปจากเดิม ง่ายๆ แค่เปลี่ยนแว่น หรือ กรอบในการใช้ชีวิตเมื่อท่านเข้าใจชีวิตของตนเอง เท่านั้นเอง

หลังจากนั้นให้แต่ละกลุ่ม เล่าลักษณะเด่นๆ ของลักษณ์ของตน..."แบบไหน...คือใช่เลย"   

เท่านี้ค่ะสำหรับการอบรมในวันที่ 2 วันนี้ดิฉันรู้สึกวิงเวียน กับการอยู่ในห้อง 4 เหลี่ยมนานๆ  มีการดมยาดมเป็นระยะ ๆ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 15 มีนาคม 2551 14:32 แก้ไข: 04 เมษายน 2552 12:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ขอบคุณในการถ่ายทอดความรู้ของบันทึกนี้ครับ

 

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ