นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1999
ความเห็น: 4

ขออนุญาต ชาว Share

มาบอกว่า 2-3 วันนี้ขอใช้พื้นที่ของบันทึกแนะนำเป็นบันทึก "การจัดการความรู้ จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ" นะคะ.
เพราะอยู่ในช่วงเวลารอชี้แจง รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2550

"ชานชาลา"นี้มีส่วนเกี่ยวข้องสนับสนุนตัวชี้วัด ที่ 20 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

สำหรับเกณฑ์การให้คะแนนเป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพแบ่งเป็น 5 ระดับ

1.ทบทวนและจัดทำแผนการจัดการความรู้ประจำปี

2.มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผน
   งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

3.มีการดำเนินการตามแผนและเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของแผน
   งานไม่น้อยกว่าร้อยละ 100

4.มีการติดตามประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน

5.มีการนำผลการประเมินไปปรับใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการ
    ความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการ
    จัดการความรู้


จึงบอกกล่าวมายังสมาชิกให้ทราบค่ะ ว่าไม่ได้ตั้งใจเอาบันทึกตัวเองเป็นบันทึกแนะนำด้วยประการทั้งปวง

ช่วยเป็นแรงใจด้วยนะคะ

หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 26 กุมภาพันธ์ 2551 17:15 แก้ไข: 26 กุมภาพันธ์ 2551 17:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • ช่วยแล้วจ้า 1 แม่แรง

เอา   ช่วยอีกหนึ่งแรงใจครับ

     ร่วมด้วยช่วยกันคับ พี่น้อง...........

     @^_^@  ขอให้โลกสงบสุข

  • พี่ก็เช่นเดี่ยวกันสนับสนุนอยู่แล้วอีก 1 คน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.170.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ