นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1944
ความเห็น: 3

กองการเจ้าหน้ที่สัญจร วข.สุราษฎร์ (ตอนที่ 2)

บันทึกนี้ดิฉันทำหน้าที่ คุณลิขิต ในขณะฟังคุณสิทธิศักดิ์ สมบัติยานุชิด (หัวหน้างานวินัยและนิติการ) ต้นเล่าเรื่องวินัยให้ฟัง

"ยินดีที่ได้พบนะครับทุกท่าน....ในโอกาสของการสัญจรมาพบจากกองการเจ้าหน้าที่ในวันนี้  แต่ผมจะไม่ยินดีอย่างยิ่งที่จะได้พบท่านในโอกาสของกระบวนการทางวินัยอื่นๆ......."

เรื่องของวินัย
ผมเรียนว่าเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกวิทยาเขตนะครับมาตรฐานเดียวกันทั้งข้าราชการและพนักงาน ขณะเดียวกันมีมาตรฐานและความโปร่งใสทุกคน หากไม่เช่นนั้นแล้วคนที่จะถูกออกไปก่อนคือ หัวหน้างานวินัยนั่นเอง วางใจได้ครับ หากโดนเรื่องวินัยแล้วกระบวนการหรือเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นไปตามความจริง ผิดก็ผิด...ไม่ผิดก็คือไม่ผิด

ก่อนจะมาถึงกระบวนการวินัย

มีมูลเหตทำให้เกิดการร้องเรียนก่อน คือ

1.ความขัดแย้งของเจ้าหน้าที่
2.การให้บริการที่ไม่ดี
3.ความไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
4.ต้องการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ

หน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในมุมของวินัย คือ เสริมสร้างพัฒนา / ป้องกันผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย และดำเนินการทางวินัยเมื่อรู้ว่ามีการทำผิดวินัย

สาเหตของการกระทำผิดวินัยที่พบ
1.ความจำเป็นในการครองชีพ
2.อบายมุข(หนทางที่นำไปสู่ความเสื่อม)
3.ตัวอย่างที่ไม่ดี (เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ไม่มีการลงโทษ)
4.โอกาสเปิดช่องล่อใจ
5.ความขัดแย้งระหว่างบุคคล

หลักพื้นฐานการลงโทษ
1.แก้ไขความประพฤติ ที่ผิดไป
2.รักษาวินัยและขวัญกำลังใจ ของคนดีคนที่อยู่ในระบบ เช่นมีคนทำ
    ผิดแต่ไม่มีการรักษาทางวินัยคนที่ดีก็จะไม่มีขวัญกำลังใจกลาย
    เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กล่าวขานกันในองค์กร
4.ขจัดคนไม่ดีออกจากราชการ

ข้อบังคับว่าด้วยสถานโทษ

โทษทางวินัย 5 สถาน
กรณีไม่ร้ายแรง 
ภาคทัณฑ์ / ตัดเงินเดือน / ลดขั้นเงินเดือน  
กรณีร้ายแรง ปลดออก ไล่ออก

โทษทางจรรยาบรรณ มี 6 สถาน
ตักเตือน / ภาคทัณฑ์ / ประณาม / บันทึกในทะเบียนประวัติ / ของดพระราชทานเครื่องราชในเวลากำหนดไม่เกิน 3 ปี / ห้ามขอตำแหน่ง
ทางวิชาการภายในเวลากำหนดไม่เกิน 3 ปี

และท้ายที่สุดก็มีเรื่องการอุทธรณ์ร้องและร้องทุกข์ หากผู้ถูกกระบวนการวินัยรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม  อีกชั้นหนึ่งที่จะดูแลท่านค่ะ

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 01 กุมภาพันธ์ 2551 11:51 แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2551 11:51 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ปาก  :     วันที่ 22 ก.พ. เค๊าก็จะสัญจรมาภูเก็ตคะ เรื่องราวเป็นแบบนี่น๊ะเอง....วินัย....วินัย ...

สมอง :   กฎมีไว้แหก...

ใจ  :    อ๊ะ...ล้อ...เล่ะ...น

  • ขอบคุณพี่ ๆ ทีม กจ.สัญจรทุกท่านมากเลยค่ะ
  • ได้ความรู้มาเพียบ เป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิด และี่เกี่ยวข้องกับทุกคนเลย
  • ชอบเครื่องแบบของพนักงานมหาวิทยาลัยมาก
  • ตอนนี้ส่งใบสมัครเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพแล้วค่ะ แต่ช่องผู้รับผลประโยชนยังว่างอยู่ 1 ช่อง หุหุ (เป็นประชากรในส่วนสีน้ำเงิน)ตามบันทึกของคุณพี ่mbunsong
ยินดีที่ได้พบกัน...วันนี้ค่ะ...โครงการนี้เป็นความตั้งใจจากพี่ๆ ชาว กจ....ที่ตั้งใจมอบให้บุคลากรค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.233.111.242
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ