นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1125
ความเห็น: 2

ปัญหาที่ท้าทาย Top Three

ช่วงนี้ดูเหมือนนอนเท่าไรก็ไม่พอ  แก่หรือขี้เกียจกันนี่  

เมื่อ 15 กค.58 นี้มีการเปิดหลักสูตรฝึกอบรม "From Good to Great" ซึ่งเราแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน รวม 3 รุ่น 122 คน วิทยากรคือคุณ ฉันทลักษณ์ มงคล จากสถาบันเพิ่มผลผลิต  

วันที่ 15 เป็นกลุ่มผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา

วันที่ 16 เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานอธิการบดี

วันที่ 17 เป็นกลุ่มผู้ปฏิบัติงานทั่วไป ทั้งมหาวิทยาลัย  

ก่อนเข้าสู่บทเรียนในทุกวันท่านวิทยากรได้ให้
โหวด 3 ลำดับปัญหาที่ท้าทายที่ผู้เข้าอบรมพบเจอ ในองค์กรนี้

ทั้ง 3 กลุ่มผู้เรียนเห็นตรงกันเป็นลำดับที่ 1 ว่า "เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการแก้ปัญหาหน้างาน" 

ลำดับที่ 2 ผู้บริหาร มีความเห็นว่า  "การติดตามผล ประเมินผลงานไม่ได้คุณภาพ ไม่เป็นระบบ"

ลำดับที่ 3 ผู้บริหาร มีความเห็นว่า "บุคลากรไม่พัฒนาตนเอง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง กลัวปัญหา"

 

กลุ่มบุคลากรระดับปฏิบัติงาน ในสำนักงานอธิการบดี  
ลำดับที่ 2 ไม่มีเวลาในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
ลำดับที่ 3 บุคลากรไม่พัฒนาตนเอง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง กลัวปัญหา 

 

บุคลากรระดับปฏิบัติงาน ที่มาจากทุกวิทยาเขต 

ลำดับที่ 2 บุคลากรไม่พัฒนาตนเอง ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงกลัวปัญหา

ลำดับที่ 3 หัวหน้างานมอบหมายงานได้เฉพาะในบริบทของตนเอง ไม่สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กร หรือบูรณาการกับสิ่งเกี่ยวข้องอื่นๆ ได้เช่น ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย ปัจจัยนำเข้า กระบวการ ผลผลิตปละความต้องการของผู้รับบริการได้ 

อาการสาหัสอยู่นะคะ กับการเปลี่ยนแปลงที่คืบคลานเข้ามาทุกวัน ถ้าเรายังใช้เวลากับการแก้ปัญหาในแต่ละวัน ไม่มีเวลาไปคิดข้างหน้า สร้างสรรค์สิ่งอื่นๆ 

"ท้าว" อยู่อบรมได้เพียงวันเดียว ข้อมูลที่นำมาเขียนเล่านี้ได้จากน้องทีมงานที่รับผิดชอบหลักสูตร เก็บมาฝาก และเล่าสู่กันฟัง ขอบคุณคุณวราวุฒิ โประเทพ มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 18 July 2015 23:52 Modified: 19 July 2015 00:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Zenki, Ico24 anni, and 5 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

รับรู้ปัญหาแล้วต้องกำหนดกลยุทธืในการแก้ปัญหาให้ตรงจุดครับ

ไม่ใช่ไม่มีเวลาพัฒนาครับ

 

แต่พอพัฒนาแล้วมันเดือดร้อนทุกที 555 ต้องเสียสละเวลา ต้องเสียสละสมอง และเสียสละ comfort zone ที่เคยมี

 

หรืออาจจะคิดไม่ออกก็ได้ ถ้าเรื่องคิดไม่ออกต้องโทษหัวหน้า หรือ ลูกพี่ครับ ที่ต้องสอนรุ่นน้อง/ลูกน้องด้วย ว่าการทำงานพัฒนา เค้าทำกันอย่างไร...ระบบพี่เลี้ยงต้องมาครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.237.71.23
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ