นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1563
ความเห็น: 3

ถอดบทเรียน สำนักงานแห่งความสุข PSU. (3)

จากบันทึกนี้ ถอดบทเรียนสำนักงานแห่งความสุข PSU (2)  วันนี้มาถอดกันอีกสัก 2 ข้อนะคะ

2 ข้อถัดมา  ข้อ 2. ท่านมีความเข้าใจโครงการนี้ว่าอย่างไร และข้อ 3. นสอ.คิดว่าเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร ในที่สุดแล้วจะได้อะไร เมื่อจบโครงการ  โจทย์ 2 ข้อนี้ ให้กลุ่มคิดและนำเสนอในภาพของกลุ่ม 
 
โจทย์ข้อ 2 ความเข้าใจในโครงการนี้ ของกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ

- มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจาก สสส. มาทำโครงการนำร่องให้บุคลากร สำนักงานอธิการบดีมีความสุขในการทำงาน
- เราได้งบประมาณมาสนับสนุนทำกิจกรรม HAPPY 8
- เราจะเลือกทำ HAPPY 8 ตัวไหนก็ได้ตามที่เราถนัด
- มีการวัดประเมินความสุขของหน่วยงานก่อนแล้วค่อยทำโครงการในตัว HAPPY ที่เรามีความสุขน้อย
- ไม่ทราบอะไรเลยเกี่ยวกับโครงการ คอยฟังจากกลุ่มตัวแทนจากหน่วยงานว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง หากสะดวกจึงไปเข้าร่วมโครงการ (จำนวน 2 กลุ่มเสนอข้อมูลนี้จาก 4 กลุ่ม)
- โครงการมีระยะเวลา มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีกิจกรรม มีการขอความร่วมมือให้เข้าร่วมโครงการ
- โครงการจัดทำให้บุคลากรมีความสุข 8 ประการ


สำหรับโจทย์ข้อ 3 นสอ.คิดว่าเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร ในที่สุดแล้วจะได้อะไร เมื่อจบโครงการ

- ไม่อินกับโครงการเนื่องจากได้รับการสื่อสารน้อย จึงไม่ทราบว่าเป้าหมายสุดท้ายของโครงการจะได้อะไร
- การสื่อสารภายในยังไม่ได้ทำหรือทำน้อย มีคนจำนวนมากจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าใจเรื่องนี้น้อย
- เป้าหมายน่าจะคือความสุขที่เพิ่มขึ้น มีการมองประเด็นความสุขของบุคลากรเพิ่มขึ้น มากกว่าการหวังจะได้แต่ผลงาน
- ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการทำงานที่ไม่เครียด มีการสมดุลระหว่างงานและชีวิตด้านอื่นๆ
- หากหมดทรัพยากรสนับสนุนแล้วน่าจะเหมือนเดิมเพราะไม่มีเงินทำโครงการสร้างสุของค์กร
- การเห็นความสำคัญของผู้บริหารที่จะกำหนดเป็นนโยบาย สร้างสุขให้บุคลากร
- บุคลากรมีชีวิตที่สมดุล ทุกด้าน พักผ่อน ผลงาน ครอบครัว สังคม
- นโยบายความสุขที่ต้องสร้างอย่างยั่งยืน

จาก 2 ข้อที่กลุ่มเป้าหมายพูดออกมาแสดงออกมาให้เราทราบ ให้ผลอะไรกับการถอดบทเรียนครั้งนี้

นำเอาคำสำคัญ ประเด็นที่เก็บได้มาแยกหมวดหมู่ ไหนเป็นจุดแข็งไหนเป็นจุดอ่อน และไหนเป็นข้อเสนอแนะที่เราต้องทำตามเพื่อให้เกิดการร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายในการถอดบทเรียน วันนี้ เป็นกลุ่มนักสร้างสุของค์กรที่จะขับเคลื่อนงานภายใน หน่วยงานย่อยๆ ที่อยู่ภายใต้งานของเราอีกที เท่านี้เราก็จะได้แนวทางทำงานที่เข้าใจตรงกันและสร้างความร่วมมือได้ดียิ่งขึ้น ค่ะ

จบตอนที่ 3 ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ

หลับฝันดีค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 เมษายน 2557 22:44 แก้ไข: 07 เมษายน 2557 22:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ท้าวมาทีละท่อน ทีละตอน บันทึกสั้นๆ อ่านง่าย แต่คุณภาพแน่น

 

รออย่างเดียว รอ นสอ. ทำกิจกรรมที่คณะเราสักที

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

ช่วยให้เห็นวิธีคิด วิธีทำ และผลที่เกิดค่ะ เป็นการประเมินผลแล้วก้าวเดินต่อช ที่ช่วยให้คนเดินที่หลังเห็นร่องรอยก่อนตัดสินใจร่วมทาง

ขอบคุณสำหรับบทเรียนดีๆๆ

ยาดมเอง

ผู้จัดการโครงการทำงานหนัก เพื่อสร้างโครงการแห่งความสุข ให้แก่พวกเรา ชาว สนอ.

ชื่นชม นับถือ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 52.3.228.47
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ