นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1144
ความเห็น: 3

วันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2557ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่างไร ล้วนแต่มีความสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น
ทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ และระมัดระวังให้การทุกอย่าง ในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรง  ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานของตน มีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุข ทุกข์ของประชาชน ตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติ  

                                             วังไกลกังวล  25 มีนาคม 2557 
                                              พระราชทานพระบรมราโชวาท 
                      เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2557


นำมาฝากกันค่ะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 01 April 2014 11:26 Modified: 01 April 2014 11:26 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Our Shangri-La, and 7 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ขอบคุณครับ

Ico48
ยาดม (Recent Activities)
01 April 2014 16:37
#97171

ด้วยพ่อเป็นข้าราชการทหาร ช่วยให้มีโอกาสเติบโตถึงชั้นอุดมศึกษา ด้วยการขยายโอกาสการศึกษาของระบบราชการ ช่วยให้ได้พัฒนาความสามารถแห่งตน ทำหน้าที่ข้าราชการในรั้วสงขลานครินทร์ หนุนนำให้เข้าถึงความจริง ความดี ความงาม เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์

บทสรุป 36 ปี ในสงขลานครินทร์

ฉันเยาว์ ฉันเขลา ฉันพุ่ง

ฉันมุ่ง มาหา ความหมาย

ฉันหวังเป็น พยาบาล ทั้งใจกาย

สิ่งที่ได้ คือความหมาย "คุณค่าคน"และบุญคุณธรรมชาติและบรรพชน

ขอบคุณท้าว Share PSU. ที่เป็นสะพานสื่อสารให้ได้ทบทวนตนในวันข้าราชการพลเมือง

เจริญสุข เจริญธรรม เจริญศักดิ์และศรี

ยาดมเอง

Ico48
ทดแทน (Recent Activities)
01 April 2014 20:48
#97184

ขอเขียนบันทึกซ้ำตามท้าว ฮิ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.228.11.9
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ