นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1522
ความเห็น: 2

ถอดบทเรียน "สำนักงานความสุข PSU." (1)

5 เดือนผ่านไปกับ "โครงการพัฒนาคุณภาพการทำงานภาครัฐ" ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสส.

หน้าที่กำกับติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน...ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด รับงานกันมาโดย "ท้าว" และทีมในขณะที่ต้องมาคุยต่อกับกรรมการบริหารโครงการอีกร่วม 20 ท่าน....

ทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานครั้งนี้คือ

1.ทักษะการฟัง
2.ทักษะการสื่อสาร
3.ทักษะการสรุปความ
4.ทักษะการโน้มน้าวใจคน
5.ทักษะการกำกับดูแลงาน....ตามแผน
6.การบริหารความเสี่ยง.......
7.ความซื่อสัตย์ ต่อวัตถุประสงค์โครงการ(ตามข้อตกลง)

การทำงานครั้งนี้มิสามารถสำเร็จได้โดย กองการเจ้าหน้าที่เพียงเดียวลำพัง

มีการวางตัว "นักสร้างสุของค์กร" (นสอ.) ไว้ทุกหน่วยงานย่อยที่ละ 2 คนเพื่อไว้ดูแลความสุขของคนในกอง ตลอดโปรเจคนำร่อง 20 เดือน

11 ธันวาคม 56 นี้จะเป็นการ "ถอดบทเรียน" ครั้งที่ 1 โดยเราจะถอดบทเรียนจาก นสอ.และหัวหน้ากองทุก กองฯ ในสำนักงานอธิการบดี

เพื่อบริหารความเสี่ยงว่า "เรา" เข้าใจตรงกันหรือเปล่า

กระบวนการถูกออกแบบอย่างเนียนๆ  เป้าหมายมิได้คาดหวังว่าจะมีแต่ความสำเร็จ เป็นการเรียนรู้ของกรรมการจัดโครงการด้วย "เป็นการเช็คกระบวนการ" ว่าเราส่งผ่านความเข้าใจที่ตรงกันหรือไม่
จะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างไร .... หากส่งผ่านที่ไม่ตรงกัน...

ในเวลา 6 ชั่วโมงที่มีอยู่ ออกแบบอย่างนี้ค่ะ 

15 นาทีแรก สร้างแรงบันดาลใจจากเจ้าของโปรเจคใหญ่ มาเปิดมาเล่าเรื่องราวความสุขและความสุขของคนทำงานที่อยากจะเห็น .... เรียกน้ำย่อย...ประเด็นความสุข

45 นาที...เรียนรู้เพิ่มเติมจากกันและกันเป็นสถานีความรู้  "HAPPY 8"

3 ชั่วโมงเป็นการถอดบทเรียน...จากการร่วมเป็น 1 ความสำเร็จ ของโครงการ ของการสร้างสุขให้คนรอบข้าง จาก นสอ.ทั้งหลาย

อีก 2 ชั่วโมงเป็นการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งความสำเร็จความไม่สำเร็จของการเป็น นักสร้างสุของค์กร

คำถามที่ตกแต่งให้เข้ากับเนื้อหาการถอดบทเรียน....

แปลงมาจากวัตถุประสงค์ที่เรารับมาจากหน่วยงานสนับสนุนโครงการ และวัตถุประสงค์การทำงานของเราเอง ของผู้สนับสนุนทุนรอน และของ สำนักงานอธิการบดี ม.อ.ที่เข้านำร่อง ทั้งนี้แปลงเป็นคำถามที่สามารถ ... นำสู่การสรุปความได้ไม่ยาก...(คิดไว้ว่าไม่ยาก..แต่อาจยากก็ได้ อิ...อิ.)

ให้วงคุยกันในประเด็นเหล่านี้ค่ะ

** ทำไมต้องสร้างสุขให้คนทำงาน
** มีความเข้าใจโครงการนี้ว่าอย่างไร

** นสอ.คิดว่าเป้าหมายของโครงการนี้คืออะไร ในที่สุดแล้วจะได้อะไร
** นสอ.แต่ละคนทำอะไรไปแล้วบ้าง
** ประสงค์จะทำอะไรเพิ่ม
** มีปัญหา อุปสรรค ความขัดข้องใดระหว่างทำโครงการบ้าง
** แก้ไขปัญหาอุปสรรคนั้นอย่างไร ...
** ข้อเสนอแนะในภาพรวม
** คิดเห็นอย่างไรกับแผนงานโครงการในภาพรวม


ในการถอดบทเรียน 3 ชั่วโมงกับ 9 คำถาม ซึ่งมีทั้ง นสอ.ที่เข้าใจโครงการและรับรู้โครงการที่แตกต่างกันไป ....

แต่ก็ไม่หวั่นเพราะ...เราพร้อม..ที่จะเรียนรู้ทั้งความสำเร็จและที่ยังไม่สำเร็จ ... เพื่อการปรับปรุงงานส่วนที่เหลืออีก 15 เดือน

ในโครงการ "ผู้จัดต้องเตรียม Facilitator" และเตรียม คุณลิขิต..จดบันทึกการเรียนรู้ให้สำหรับทุกกลุ่ม

บรรยากาศถูกออกแบบให้เป็นกันเอง สบายๆ ไม่บีบเค้น ไม่บังคับให้เป็นไปในแนวทางที่ผู้จัดต้องการ .... ขอบทเรียนที่เป็นธรรมชาติจริงๆ เพื่อการปรับปรุง

เขียนเล่าไว้ในขั้นการเตรียมการ สำหรับเหตุการณ์จริงจะเกิดในวันที่ 11 ธันวาคม นี้ ...
จะนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป คร้า!

นกฮูก...กลับมาประจำการ....


 

created: 01 December 2013 20:48 Modified: 07 April 2014 01:00 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Monly, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

นกฮูก...กลับมาประจำการ....

 

กลับมาจากไหนอ่ะครับ

 

เอิ้ก เอิ้ก

 

"ใจสั่งมา"

 

Ico48
เมตตา (Recent Activities)
03 December 2013 08:29
#94678

กลับจาก 7 จังหวัดคร้า!

อิ...อิ...

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ