นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1712
ความเห็น: 0

Lean thinking

lean แปลว่า "เพรียว"

วันนี้ชาว สนอ.ได้มีโอกาสได้ฟัง รศ.นพ.กิตติ ลิ่มอภิชาติ ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาตร์  เป็นวิทยากรนำการเรียนรู้เรื่อง "Lean"  สำนักงาน เพื่อเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ หลักการ หลักคิด เกี่ยวกับ "Lean"  ซึ่งท่านเป็นผู้บริหารที่นำเข้ามาใช้ปรับกระบวนการบริการ ของคณะแพทยศาสตร์ 

ดิฉันเองเป็นเด็กหาดใหญ่ รู้จัก รพ.ม.อ. มาแต่เล็กแต่น้อย  บรรพบุรุษรวมถึงคุณ พ่อ ก็ใช้บริการจากโรงพยาบาล ม.อ.จนไปสวรรค์มาแล้วหลายราย อิ..อิ...มิได้หมายความว่า ม.อ.ทำให้ไปสวรรค์ แต่ท่านไปเองตามอายุขัย  ดิฉันเห็นความเปลี่ยนแปลงของการให้บริการของโรงพยาบาล ม.อ. ที่ชัดเจน"ในเรื่องความเร็ว" "ความไม่วกวนกับขั้นตอนต่างๆ"  "การจบการบริการที่จุดเดียวมากขึ้น" "สีหน้าการให้บริการของพนักงาน พยาบาลดูดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องชื่นขึ้นผิดหูผิดตาจากเมื่อดิฉันเป็นเด็กๆ" นี่เพราะเห็นลูกค้าเป็นสำคัญโดยแท้ จึงเปลี่ยนการรูปโฉมการบริการได้

หลักคิดเราคือ "การเร่งทำงานขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ที่เราให้รวดเร็วขึ้นเพื่อส่งให้ขั้นตอนถัดไป" (ขจัดความสูญเสีย) หากเป็นงานที่ต้องส่งมอบหลายๆ ผู้รับผิดชอบก็จัดการของตัวเองและมาคุยร่วมกันตั้งแต่ขั้นต้นจนจบกระบวนงาน อีกครั้ง


คำสำคัญที่เกี่ยวข้องคือ
การเพิ่มคุณค่า  (Value)
ความสูญเปล่า (Waste) ค้นหาและขจัดความสูญเปล่า
ทำให้กระบวนการทำงานไหล (Flow)
โดย "คุณค่า" มาจากผู้รับบริการ หรือลูกค้า

ท่านวิทยากร มีประสบการณ์ในเรื่องนี้จากประสบการณ์การทำจริง
ท่านย้ำบ่อยๆ ตลอดการพูดว่า....การกำหนดลูกค้าที่ถูกต้อง แล้วใช้ความต้องการของลูกค้าตัดสินว่าแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานขั้นตอนใดมีคุณค่าหรือไม่มีคุณค่า ...(คุณค่าที่เกิดขึ้นกับลูกค้า)

ที่ยากสำหรับสำนักงานอธิการบดี
การที่คุณค่าของผู้ปฏิบัติงานกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ จูนไม่ตรงกันหรืออีกทีก็ยังไม่มีการจูนกันเลย มันเลยกลายเป็นคนละตัวกัน...

แล้ว Lean วิ่งมาเฉี่ยวๆ อะไรกับสำนักงานอธิการบดีในวันนี้ เข้าเรื่องว่า สำนักงานอธิการบดีทำโครงการพัฒนามาใช้เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติและตระหนักรู้ว่า ... เราทุกคนต้องพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง...
สำนักงานอธิการบดี จัดทำโครงการพัฒนางานมาแล้ว 4 ปี เป็นปีที่ 5 แล้ว ผู้บริหารจึงมุ่งยกระดับโครงการพัฒนางาน ในปีนี้โดยเอาหลักการ lean มาจับอีกตัว เรียกว่า Lean office เพื่อ
- ลดต้นทุน
- ลดระยะเวลางานที่ต้องไปอยู่ที่จุดรอ ในสำนักงาน
- พัฒนาคุณภาพงานสำนักงาน
- สร้างทีมและการมีส่วนร่วมของบุคลากร

เล่าไว้เท่านี้ก่อนนะคะ...วันนี้..เป็นอีกวันที่ดีๆ ของดิฉันค่ะ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 22 มกราคม 2553 11:22 แก้ไข: 22 มกราคม 2553 15:43 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.236.126.101
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ