นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1677
ความเห็น: 2

หลักสูตรฝึกอบรม ธันวาคม 2552 - มีนาคม 2553


โครงการพัฒนาบุคลากรย้อนหลัง  และ
โครงการพัฒนาบุคลากรที่ลงตัวแล้ว..ช่วงใกล้ๆ นี้ค่ะ

1.ปิดส่งท้ายปีเก่าด้วยโครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ วันที่  24-25 ธันวาคม 2552   ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดีและวิทยาเขตตรัง (ผู้ประสานงาน คุณสัมฤทธิ์ แก้วน้อย)

2. "Sharing อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ" วันที่ 25 ธันวาคม 2552
(ผู้ประสานงาน คุณรัตติยา  เขียวแป้น)


3.โครงการศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี 10-16 มกราคม 2553  ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 1/2553ตามรายละเอียดบันทึกนี้ค่ะ
(ผู้ประสานงานโครงการ คุณรัตติยา เขียวแป้น)

4.โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น  12-17 มกราคม 2553 
(ผู้ประสานงานโครงการคุณสัมฤทธิ์  แก้วน้อย)

5.โครงการ จัดทำ "Organization Profile" ระดับคณะหน่วยงานเทียบเท่า  วันที่ 19-20 มกราคม 2553 
เอกสารหมายเลข 1  คำถาม 15 ข้อ
เอกสารหมายเลข 2  การพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(ก.พ.ร.)

(ผู้ประสานงานโครงการ คุณอชิดา เรืองเนียม)

6. "Workshop Function Competency"   (2 รุ่น 30 ลักษณะงาน)
วันที่ 20 มกราคม 2553  (ครึ่งวันเช้า) 
วันที่ 21-22 มกราคม 53  สำหรับ 15 ลักษณะงาน
วันที่ 22-23 สำหรับอีก 15 ลักษณะงาน
(ผู้ประสานงานโครงการคุณรัตติยา เขียวแป้น)

7. โครงการศึกษาดูงานสำนักงานอธิการบดี  24-30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 2/2553
(ผู้ประสานงานโครงการ คุณเมตตา ชุมอินทร์)

8.โครงการเวทีหัวหน้าภาควิชาครั้งที่ 25  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี
(ผู้ประสานงานโครงการคุณขจรศักดิ์ จารุพันธ์)

9. โครงการ "ทักษะการเขียนหนังสือราชการ"
รุ่นที่ 3  วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2553  
รุ่นที่ 4  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2553
(ผู้ประสานงานโครงการคุณสัมฤทธิ์ แก้วน้อย)

10. เปิดหลักสูตรนักบริหารมหาวิทยาลัย รุ่นที่  3
วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2553 
(ผู้ประสานงานโครงการ คุณเมตตา ชุมอินทร์)  

11. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางานสำนักงานอธิการบดี
วันที่ 2 กุมภาพันธ์  2553
(ผู้ประสานงานโครงการ คุณขจรศักดิ์ จารุพันธ์)

12. หลักสูตร "ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล"
วันที่ 8-12 มีนาคม 2553 
(ผู้ประสานงานโครงการ คุณสัมฤทธิ์ แก้วน้อย)

13. เวทีนำเสนอโครงการพัฒนางาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ 16 มีนาคม 2553
(ผู้ประสานงานโครงการ คุณอชิดา เรืองเนียม)

แจ้งมาเพื่อทราบกำหนด Inhouse Trianing

มีความสุขกับวันหยุดนะคะ

 

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 20 ธันวาคม 2552 15:50 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2552 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

  • รับทราบค่ะ  ปีหน้ามีกิจกรรมพบปะชาว share psu บ้างหรือเปล่าค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.173.234.169
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ