นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2525
ความเห็น: 9

ประสบการณ์การนำ ...โรงพยาบาล ม.อ.สู่ TQA

วันนี้ดิฉันอยู่ที่ วิทยาเขตปัตตานีติดเขามาด้วยในการประชุมคณบดี  ซึ่งในวันนี้ (3 ธ.ค.52)มีวาระที่เกี่ยวข้องคือ กจ.ได้เรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทยฯ รศ.นพ.สุเมธ พีรวุฒิ "เล่าประสบการณ์การเคลื่อน TQA ในคณะแพทยศาสตร์"

ดิฉันนั่งในห้องประชุมในทำเลที่ไม่สะดวกมองไม่เห็นจอ Presentation ที่วิทยากรนำเสนอไม่มีเอกสารแจก ก็มองให้เป็นเรื่องดีไปว่า...การไม่มีอะไรในมือเลยก็สามารถจดบันทึกแบบดิบๆ ที่ได้ยินแต่เสียง .....

พยายามเก็บมาฝากกันค่ะ
คุณหมอสุเมธ....เริ่มเล่าให้ฟังเรื่อง TQA คณะแพทยศาสตร์ ว่าคณะแพทย์ศาสตร์สำเร็จได้ในวันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมหรือฝีมือทีมบริหารแต่เป็นฝีมือของทุกคนในคณะ (แฮะ ๆ  ๆ  ปากหวานไว้ก่อนคนเป็นเจ้านาย..)

เกณฑ์ให้รางวัลองค์กรที่มีมาตรฐานคุณภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะขององค์กร  ในต่างประเทศมีรางวัลตามเกณฑ์ต่างๆ มากมายให้เราท้าทายไปให้ถึง 
เมืองไทยใช้เกณฑ์ TQA  ล้าหลังกว่าอเมริกา ไป 1 ปีสำหรับ  PMQA  ล้าหลังกว่าถึง 4 ปี ก็เพราะประเทศไทยเข้าใจระบบราชการดี ถ้าพัฒนาเกณฑ์ตามแบบอเมริกา เราไม่มีทางตามทัน

มีเกณฑ์ 7 หมวดคือ 1.การนำองค์กร  2.การวางแผนเชิงกลยุทธ์  3.การมุ่งเน้นลูกค้า 4.การวัดวิเคราะห์และการจัการความรู้  5.การมุ่งเน้นบุคลากร 6.การจัดกระบวนการ  7.ผลลัพธ์  มีเกณฑ์คะแนนวัดเป็นระดับๆ ของรางวัลในคราวเดียวกันทุกหมายเหตุต้องมีคำตอบถ้ามุ่งมั่นเราจะตอบคำถามได้ไม่ยาก ทั้งหมดรวม 1000 คะแนน

เริ่มต้นที่ตั้งเป้า TQA คณะแพทยศาสตร์ เราตั้งเป้าจะทำ TQA ทั้งการรักษาพยาบาลและ การศึกษาพร้อมๆ กันแล้วเราเริ่มต้นทำงานพร้อมกัน ปี 47  มันมีแต่ความยาก ไม่มีความง่ายอยู่ในนี้เลยมีคำถามเกิดขึ้นมากมายในความยากนี้   ค่านิยม 11  เป็นพระเอกที่เราจะค้นหาความชัดเจนของคำถาม  มองเข้าไปเห็น Content ของเราเอง

เนื่องจากเราชินกับบรรยากาศของการตรวจประเมินอยู่แล้วการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ทุกวันนี้โรงบาลทั้งประเทศ เขาถูกบังคับให้ใช้เกณฑ์ TQA โดยปริยาย ผ่านทาง HA โรงพยาบาล

ก.พ.ร.  เห็นว่าเกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์ที่ดี  ก็เลยเอามาใช้โดยใช้กับจังหวัดก่อนเป็นโครงการนำร่อง ที่จะให้ 8 หน่วยงานทุกจังหวัดทำโดยไม่มีการยกเว้น มีรางวัลให้กับจังหวัดที่ทำได้ดีทุกหน่วยงานในจังหวัดจะต้องทำ เกณฑ์ PMQA นำเกณฑ์ของ TQA นั่นเองมาทำให้ง่ายขึ้น แน่นอนไม่ได้สำเร็จในวันเดียวแต่ต้องมีการตั้งเป้าคาดหวังให้องค์กรทุกจังหวัด มีมาตรฐานการบริหารจัดการสากล ความรวดเร็วของการให้บริการภาครัฐ   ในปี 2555
 
ความยากเย็นที่ผมพบคือ"การสื่อสารในองค์กร"  (ขนาดใหญ่)
หลายปีมานี้เราทุ่มเงินมากมายในการพัฒนาคนของเรา  ให้รู้เรื่องเพราะทุกคนคือเจ้าของกิจการแต่เป็นในคนละมุมกัน คนละบริบทกันกระบวนการ "ลีน" ที่เราทำอยู่ก็เป็นกระบวนการที่สนับสนุน  พูดถึงตรงนี้ก็แปลกเราไปเสนอเรื่อง "ลีน" ให้คนทั้งประเทศฟังแต่ไม่เคยเสนอให้ มอ. เลย
บรรยากาศการผลักดันนวัตกรรมมุ  ทั้งหมดเราเขียนขึ้นเอง ว่าเราจะ FOcus อะไร

มีประวัติศาสตร์ที่ยากเย็น ยาวนานเขียนหลายครั้งกว่าจะได้ เขียน TQA ครั้งที่ 1  แบ่งกลุ่มคนรับผิดชอบ  20 คน  มี QMT รวบรวมผลงาน  เราพบว่าเราก็เขียนไม่เป็นกัน

ครั้งที่ 2 ส่งคนไปเรียนศึกษา OFI ซึ่งท่านคณบดีคณะทรัพย์ฯเขียนเรื่อง OFI ไว้ที่นี่ เขียนกันทุกวัน  7 วันไม่ยกเว้น กินนอน กินนอนกัน 6 เดือน ผลคือประเมินต่ำมากได้ 200 กว่าคะแนน

ข้อดีของการเข้าสู่กระบวนการคุณภาพพวกนี้ คือหลังการประเมินมีข้อมูลป้อนกลับให้เราถือเป็นโอกาสในการปรับปรุง เข้าสะท้อนกลับว่าเนื้อหาที่เราเขียน ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ เขียนอธิบายได้ไม่ตรงกับมุมมองของผู้ประเมิน  .... เขาเห็นโอกาสในการพัฒนาของเรามากมาย 


การไม่เข้าใจเกณฑ์..เขียนก็ไม่สื่อ  ยังไม่รวมไปถึงไม่มีเนื้อหาในการเขียน ถ้าไม่มี Content เราตอบคำถามไม่ได้..."ไปไหนมาสามวาสองศอก" คือคำอธิบายการพยายามตอบคำถามตามเกณฑ์ ที่เฉียดไปเฉียดมา สุดทายเราแก้ไขปัญหา โดยเราส่งคนไปอบรมหลักสูตรต่างๆ เยอะมาก  มันไม่ได้ง่าย ครับผมย้ำ

ดิฉันแอบกลับเข้ามาในความคิดตัวเอง....."คุณภาพเป็นเรื่องของคนรวย........หรือเปล่า กระนั้นหรือ"


บุคคลสำคัญที่จะกล่าวคือ "QMT"  ต้องกิเลสหนาอยากทำอยากเอาชนะ ทำแล้วทำอีก....หนทางต้องมีซิน่ามีความมุ่งมั่นเป็นตัวนำ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  
คณบดีมุ่งมั่น
ต้องศึกษาค่านิยม  ขององค์กร Core value
เราต้องสร้างความสัมพันธ์มุ่งมั่นพัฒนา 
ต้นทุนบุคลากร มีความสำคัญมากคณะแพทย์มีระบบการประเมินที่เป็นวัฒนธรรม เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
สิ่งสำคัญต้องมีเนื้อให้เขามาตรวจด้วย

เป็นความท้าทายที่ผมจะ เอา TQA ด้านการศึกษาเป็นของขวัญให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ให้ท่านอธิการบดี  ในปี 2555  ก่อนจบชีวิตการทำงานของผม...ผมทำงานแบบทุ่มเทสุดตัวตอนนี้ผมได้กล่องผมไม่ต้องการเงินทองมากมาย...เงินทองทำให้เป็นทุกข์...

ก็ยังมีเสียงเล็ดลอดจากผู้ฟังว่า....ก็รู้หล่ะว่าเงินทองทำให้เป็นทุกข์...แต่ผมก็อยากเป็นทุกข์ครับ....ให้ได้ฮา กันครืน! 

การทำ TQA ต้องกัดไม่ปล่อย ครับ

ท่านอธิการบดีสรุปว่า...ยอมครับเราต้องยอมเริ่มต้นก่อน...แล้วเราจะเห็นทาง แล้วความมุ่งมั่น....ของ ม.อ.จะตั้งที่ปีไหนดี ที่ได้รางวัลกะเขา

step ต่อไปของเรา ปี 53  เริ่มเขียนเป็นก่อน
มีคณะแพทย์รับเป็นที่ปรึกษา แม้รู้ว่ามันยากทุกกระบวนการแต่เราก็มีพี่เลี้ยงที่ดี...ให้กำลังใจกันไว้ก่อนผมจะตั้งรางวัลให้.....คณะหน่วยงานที่...พิชิตรางวัลได้ก่อน psu.....Quality award  เป็นรางวัลภายในก่อน...จูงใจให้ไปถึงคุณภาพระดับสากล....เอางี้นะครับ

งานพัฒนาและฝึกอบรมเข้าร่วมประชุมกับสำนักประกัน...ในการออก แผนการทำงานของมหาวิทยาลัย Workshop ครั้งแรก 1 วันจัดทำ "โครงร่างองค์กร หรือ "OP"  ออกมาให้ได้ก่อน...

อะไรที่เป็นการ Train  ก็ส่งมาทางงานพัฒนาและฝึกอบรมอะไรที่เป็นการเคลื่อนระบบก็ทางสำนักประกันฯ...ทำไปทำมาแยกกันไม่ออก...ไม่รู้อันไหนเคลื่อนระบบไม่รู้อันไหน Train หากว่าแยกไม่ออกก็ไม่ต้องแยก "งานของเธอ" "งานของฉัน".....ต่อแต่นี้ก็มีแต่..."งานของเรา"

 

 

 

 

สร้าง: 03 ธันวาคม 2552 15:34 แก้ไข: 03 ธันวาคม 2552 16:15 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

อ่านแล้ว เหมือนเกือบจะได้คำตอบ ยังไงไม่รู้ค่ะ

อยากเห็น "ระบบคุณภาพ" ที่เชื่อมโยงทั้ง 7 หมวดเข้าด้วยกันของโรงพยาบาลค่ะ
ไม่ทราบว่า ท่านคณบดีได้พูดถึงเรื่องการออกแบบระบบไว้มากน้อยเพียงใดคะ

พูดค่ะ "คุณมันดาลา"  ใส่ไว้ใน presentation แต่ทว่าในมุมที่พี่นั่ง...มองไม่เห็น...คงต้องติดต่อเอากับงานประชุม...พี่ยังไม่มีโอกาสตามไฟล์ เลย เพราะไม่มีจังหวะ...ตอนนี้ยังไม่เลิกประชุมเลยค่ะ

 

ผมมักจะหลงๆ ลืมๆ ยิ่งเรื่องที่ไม่เข้าในหัวด้วยแล้ว

ลืมไปหมด

เมื่อหลายปีก่อน น่าจะซัก ๕ ปีได้แล้วครับ ตอนนั้นผมบุกไปถึงเชียงรายกับคณะของหลักสูตรวิจัยฯ คณะพยาบาลฯ ไปดูโรงพยาบาลที่ทำ HA แห่งแรกๆ (มั๊ง)ของไทย คือ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

มาถึงตอนนี้ก็ลืมไปหมดแล้วครับ

พอมาถึงการปรับเปลี่ยนระบบสุข ให้เหลือแค่ ๓ คือ ราชการ ประกันสังคมและ ประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ ๓๐ บาท

ในส่วนของสาธารณสุขก็เลยมีการขยับตัวกันขนานใหญ่

เนื่องจากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขาพูดถึงเรื่อง "คุณภาพบริการ"

หน่วยคู่สัญญาที่จะมาทำสัญญารับเงินจาก สปสช ต้องได้การรับรองคุณภาพ

คราวนี้ก็ตายหยังเขียดเพราะไม่มีที่ไหนได้รับการรับรองคุณภาพมาก่อนนอกเหนือจากจะมี ISO บ้างประปราย ISO ก็ ๙๐๐? กว่าๆ มั้ง  แล้วก็ได้เฉพาะแผนกอีก (ฮา)

แล้วจะทำไง ระบบต้องเดินไป ไม่มีโรงพยาบาลไหนได้ ไม่มีใครทำสัญญารับเงินได้ตามระบบ

ระบบสุขภาพหยุด คนไข้ไม่มีที่ไป ทำไงล่ะ

อนุโลมให้โรงพยาบาลรัฐทำสัญญาได้ก่อน แล้วค่อยไปทำเรื่องคุณภาพเอา

ลองแล้งลองอีกคลำๆ กันไป ลองโน่นลองนี่ จนได้สถาบัน พรพ. อะไรนี่ครับ มาดูเรื่องคุณภาพโรงพยาบาล จนมาถึง HA

เรื่อง HA จึงเป็นเรื่องเฮฮา (HAHA) ในวงการสาธารณสุขไป

อึมมม

ที่จำได้แค่นี้ (ก่อน) ครับ

ฮา

เราเอง

 

 

เพิ่มอีกนิดครับ ลืมของน้องหลาไปได้

เรื่อง "ระบบคุณภาพ" เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมี และต้องออกแบบให้เป็นระบบที่ดีครับ

เราเอง

ดีมากครับ จะได้เตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆ

ของใหม่มาอีกแล้ว

ฝากเรื่องเกณฑ์การพิจารณา psu.....Quality award  ด้วยครับ

ตรงนี้ ต้องมีความชัดเจนนิดนึง

พยายามทำความเข้าใจไปตามลำดับ

เพื่อจะตอบตนเองว่า   เราอยู่ตรงไหน  สิ่งที่เราทำเสริมความเข้มแข็งขององค์กร  สนองตอบความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมทั้งตัวเราเองอย่างไรอย่างไร 

      หาที่ยืนทางสังคมสำหรับตัวเองให้ได้  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน

         ด้วยความขอบคุณ

หนูเคยไป site visite ที่คณะแพทย์เหมือนกันค่ะ สิ่งที่เห็นว่าเค้าสามารถทำได้ น่าจะเริ่มต้นที่ผู้บริหารเค้าจริงจัง และให้ความสำคัญกับบุคลากรในองค์กรก่อน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม พอใส่ทฤษฎีเข้าไปแบบกลมกลืนในชีวิตการทำงาน ก็เลยลงตัวและไปได้สวย  อยากเห็นคณะ/หน่วยงานอื่น มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก่อน (จากใจ) จากนั้น TQA หรือ PMQA ก็คงเป็นเรื่องง่ายที่ไม่น่าเบื่อ

Ico48
Ex.Links [IP: 58.9.13.109]
10 ธันวาคม 2552 16:01
#51866

มั่นใจว่าคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่าที่คาดหวัง

คำตอบคือ"การออกแบบระบบ"ที่เชื่อมโยงทั้ง 7 หมวดตามความเห็นของคุณ mandala ข้างต้นนั่นแหละ เพราะตามข้อกำหนดของ MBNQA ซึ่งเป็นต้นแบบของ TQA กำหนดให้ออกแบบระบบการปฏิบัติ(The system operations) ให้ทั้ง 6 หมวด

ดู www.baldrige.nist.gov.....The system operations

เมื่อมีระบบดังกล่าวครบ   ท่านคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์จะมีความรู้สึกเหมือยกภูเขาพ้นจากอก...ความยากต่างๆดังกล่าวจะบรรเทาเกือบหมด...ความเข้าใจและการปฏิบัติจะง่ายเพราะมีระบบทำให้ง่าย...และใช้ระบบที่คณะแพทย์ศาสตร์ทำขึ้นนี้เป็นตัวประเมิน

เหลือปัญหาหนักอกเพียงเรื่องเดียว คือ สำนักงาน TQA ที่เป็นผู้ประเมินยังใช้การบริหารสมัยเก่า(Traditional management)เพราะยังไม่มีการออกแบบระบบให้องค์กร TQA แต่ประการใด.. แล้วจะไปรู้เรื่องระบบที่ใช้ในการประเมินได้อย่างไร ?

ถ้ามีการประเมินด้วยวิธีลองผิดลองถูกของ สกอ. สมศ TRIS เพราะขาดคุณสมบัติความรู้(Disqualified)เรื่องการออกแบบระบบเช่นในอดีต...ก็เสียใจด้วย

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 35.175.107.77
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ