นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2431
ความเห็น: 3

Ws. เรียนรู้...ทักษะการเป็นหัวหน้างาน

พรุ่งนี้ดิฉันจะเป็นผู้เข้าร่วมเรียนรู้ใน Workshop  ประมวลความรู้ หลักสูตร "Supervisory Skill" ที่มหาวิทยาลัยจัดให้กลุ่มเลขานุการภาคฯ สาขาวิชาได้ร่วมเรียนทางไกล (Distance Learning)พร้อมเพื่อนหัวหน้างานอีก 34 คน โดยใช้หลักสูตรของสถาบันเพิ่มผลผลิต ที่เราใช้เวลาในการเรียนกัน 5 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-ตุลาคม 2552  ผู้เรียนใช้วิธีเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการอ่านหนังสือและมีแบบทดสอบทุก 4 สัปดาห์  (5 ครั้ง) มีตัวเลือก 4 ตัว และ 1 ครั้งเป็นแบบประมวลความรู้ที่่ได้จากการเรียนประยุกต์ให้เข้ากับงานของเราเองแบบเขียนล้วนๆ ซึ่งดิฉันเคยเขียนไว้ คลิ๊กอ่านได้ที่นี่
 
เป็นนักเรียนคืนนี้จึงต้องทำการบ้านบทที่ได้รับมอบหมายให้ทำความเข้าใจ
เป็นคนออกแบบ WS.
โดยให้พรุ่งนี้เป็นวันเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 35 คน แบ่งกันรับผิดชอบเนื้อหาซึ่งมีทั้งหมด 12 บท

ประกอบด้วย
1.บทนำ 2.การเป็นหัวหน้างานที่ดี 3.การบริหารงาน 4.การบริหารคน 5.การพัฒนาตนเอง 6.การสื่อสารในองค์กร 7.การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 8.การประเมินผลการปฏิบัติงาน 9.การสอนงาน 10.หัวหน้างานกับการเพิ่มผลผลิต 11.จริยธรรมในการบริหาร และ12.หัวหน้างานกับความท้าทายครั้งใหม่

ทั้งนี้ได้เรียนเชิญผศ.ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร จากคณะวิทยาการจัดการและผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นวิทยากรนำการเรียนรู้

การฝึกอบรมหลักสูตรนี้เป็นการทดสอบการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นอีกรูปแบบของการพัฒนาตนเองที่พยายามผลักดันให้เกิดเพื่อการลดเวลาในห้องเรียน ... ให้ผู้เรียนผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนแล้วจึงมาร่วมประมวลสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้เราแจ้งให้ผู้เรียนทำความเข้าใจในเนื้อหามาคนละบทเรียน (ใน 1 บทจะมีคนทำความเข้าใจมาอย่างน้อย 3 คน บางกลุ่มอาจมี 4 คน)

รอบแรกเราจะให้เขาคุยกันเองว่าได้อะไรจากการทำความเข้าใจเนื้อหามา  คุยกัน เรียนรู้กันในกลุ่ม 4 คน

รอบที่สอง เราให้เขาจับกลุ่ม 3 บท (9-11 คน) เรียนรู้เนื้อหา 3 บทร่วมกัน รอบสองนี้มีการนำเสนอให้ชั้นเรียนฟังกรเรียนรู้ของแต่ละกลุ่ม

รอบที่สาม เราจะแบ่งกลุ่มแบบคละ ....ให้กลุ่มระดมสมองทำกรณีศึกษา กลุ่มละ 2 กรณีศึกษาที่หัวหน้างานต้องแก้ปัญหา ทั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการเรียนและใช้ทักาะประสบการณ์การเป็นหัวหน้างานจริง สองกรณีศึกษานี้ค่ะ

กรณีศึกษาที่ 1  
ท่านเป็นหัวหน้างาน มีผู้ใต้บังคับบัญชาในความดูแลจำนวน 15 คน ในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้สำนักงานของท่านมีงานเร่งด่วนที่จะต้องระดมทีมงานมาช่วยทำให้แล้วเสร็จในวันเสาร์และวันอาทิตย์เนื้อหาของงานต้องการทีมงาน 13 คน ท่านจะใช้การบริหารงาน บริหารคนและการสื่อสารจูงใจอย่างไรที่คิดว่าดีที่สุด ให้ได้ทีมงานมาร่วมทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์...และงานสำเร็จทันเวลา  

กรณีศึกษาที่ 2
ในวาระที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก มาเป็นจิตวิญญาณ  ม.อ. "ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ซึ่งมี Spiritual Motto เป็นภาษาอังกฤษว่า "Our Soul is for the Benefit Mankind" ท่านในฐานะผู้บริหารระดับหัวหน้างาน...มีส่วนสำคัญในการนำการเปลี่ยนแปลงท่านมีวิธีการจะทำให้ทีมงานในความดูแลของท่านหรืบุคลากรของ ม.อ. มีจิตวิญญาณ "ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง...  "   อย่างไรบ้าง

ดิฉันกำลังทำบทบาทของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมทั่วไปเราแบ่งได้ 2 บทบาทคือบทบาทของนักวิชาการที่จะต้องทำการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม ของตำแหน่งงานและทุกคนในองค์กร จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ

อีกบทบาทหนึ่งคือบทบาทของนักจัดการฝึก อบรมซึ่งจะต้องใช้ทักษะในการประสานงานและการบริการ
เริ่มต้นจัดเตรียมการอบรม ขณะอบรมและภายหลังการอบรม ซึ่งบทบาทตรงนี้จะเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเราได้ ถึงแม้ว่าเรื่องบางอย่างจะเป็นเรื่องเล็กๆ น้อย

คอยสังเกตบรรยากาศในการทำ WORKSHOP ว่าเป็นอย่างไรเจอปัญหาอะไรบ้าง ในการออกแบบไม่ให้เนื้อหาแน่นเกินไปหรือน้อยเกินไป จนทำให้ผู้เข้าร่วมไม่สนใจ อาจต้องทำนายอนาคตว่า จะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นบ้าง ทำตัวเป็นผู้ช่วยวิทยากรระหว่างดำเนินการ ทำกรณีศึกษาเพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้ด้วยความสะดวก

อาจมองดูเป็นสิ่งเล็กๆ น้อยๆแต่ไม่ควรมองข้ามและต้องเตรียมอย่างละเอียดและใส่ใจเพื่อให้ WORKSHOP ของเราเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้พรุ่งนี้จะเล่า...ผล...ให้ฟังนะคะ
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ


สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2552 22:32 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2552 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

โจทย์ Workshop น่าสนใจดีครับ

คนธรรมดา

อยู่ระหว่างกระบวนการ WS.อยู่ค่ะ ....รออ่านนะคะ 

 

Ico48
topjung [IP: 192.168.100.112]
10 พฤศจิกายน 2552 09:34
#50590

ขอบคุณผู้จัดโครงการ ได้รับความรู้และได้รู้จักเพื่อนร่วมงานกลุ่มเลขานุการภาควิชา เป็นโครงการที่ดีมากคะ อยากให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.247.75
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ