นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 1673
comment: 0

โครงการ "พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่"

เป็นความจริงที่องค์กรของเรากำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว คณะหน่วยงานมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บุคลากรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำงาน น้องใหม่ คนรุ่นใหม่คณะใหม่มารับภารกิจงานการเจ้าหน้าที่ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดเวลา 

ภารกิจของงานที่ได้รับมอบอำนาจจากส่วนกลางมีความเบ็ดเสร็จสามารถจัดระบบต่างๆ ได้เองค่อนข้างอิสระและคล่องตัว แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์มีการพัฒนาปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา

ในปี 2552 กองการเจ้าหน้าที่จัดทำโครงการ"พี่เลี้ยงการเจ้าหน้าที่"โดยมุ่งหวังสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ปฏิบัติงานการเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนกลาง ผู้ปฏิบัติงานที่วิทยาเขต คณะ หน่วยงานเติบโตพัฒนางานไปพร้อมๆกัน

เมื่อต้นปีเรา เริ่มต้นโครงการโดยการส่งสอบถามไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรา(ผู้ปฏิบัติงานการ เจ้าหน้าที่)ที่ทำงานอยู่ที่คณะ หน่วยงาน ว่าต้องการให้เราCoaching ประเด็นใดบ้าง

ผลการตอบแบบสอบถามขอให้เราทำการ Coaching 

"ขั้นตอนการเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ"
 
"กระบวนงานการทำเรื่องลาศึกษาฝึกอบรม ดูงาน"
สูงเป็น 2 ลำดับต้น

ถามว่าทำไมต้องมีโครงการพี่เลี้ยง?  เราต้องการพัฒนาความเข้มแข็งไปพร้อมๆกันค่ะ งานของท่านสำเร็จก็คืองานของเราสำเร็จ 

ฝ่ายพี่เลี้ยงเองก็ต้องทบทวนกระบวนงานให้ดูสะดวก คล่องตัว ง่ายต่อการทำความเข้าใจ และฝ่ายน้อง ก็รวบรวมปัญหาอุปสรรคต่างๆในการประสานงาน ผ่านเรื่องกันไปมา .... จนมีความสำเร็จแต่ละเรื่องร่วมกัน

มิได้หมายความว่าพี่จะเก่งกว่า...แต่ด้วยสมรภูมิที่ตั้งของงานและความเป็น ศูนย์กลาง ได้เห็นได้ทราบมุมของคณะกรรมการกลางเห็นเรื่องที่เป็นความหลากหลายมากกว่า จึงมีโอกาสในการเห็นเรื่อง วิเคราะห์นำเสนอในปริมาณมากกว่าและอยู่ใกล้กับเจตนารมณ์ นโยบายรวมถึงแนวปฏิบัติ ต่างๆ มากกว่า

ฝ่ายน้อง...ผู้รับสอนก็จะเจอกับเรื่องราวในมุมของคณะ หน่วยงาน ผู้ขอ ผู้รับบริการที่แตกต่าง

การนัดมาเจอกัน ทำความเข้าใจแบบใจถึงใจ กองการเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษารับฟังปัญหา หาทางออกร่วมกำหนดแนวทางปฏิบัติ ตามปัญหาที่คณะหน่วยงานพบเจอ เรียกว่าฟังกันทุกฝ่าย 

เรา้นัดหมาย วข.ปัตตานีไปแล้วเมื่อ 21 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมโครงการ 28 คน โดยมีการเจ้าหน้าที่ วขปน. เป็นผู้จัดการดูแลทุกอย่างให้

รอบนี้ถึงรอบ ชาว วข.ตรัง วข.ภูเก็ต วข.สุราษฎร์ธานีนัดที่หาดใหญ่  7 กย. 2552 เวลา 09.30-16.00 น.  ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี  


ท่านผู้สนใจแวะมาคุยกัน มาร่วมคิดร่วมดูแนวทางปฏิบัติที่ง่ายและคล่องตัว กับทุกฝ่าย.....มีชาวกองการเจ้าหน้าที่คอยท่านอยู่นะคะ

(หนังสือเชิญแบบเป็นทางการจะส่งตามระบบ E-doc อีกครั้งค่ะ)

แล้วพบกันนะคะ  ท่านผู้สนใจแจ้งชื่อที่กองการเจ้าหน้าที่....นิดนึงนะคะเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมการ
 
 

 

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 25 สิงหาคม 2552 12:02 แก้ไข: 25 สิงหาคม 2552 12:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.238.135.174
Message:  
Load Editor
   
Cancel or