นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(4) "การโหวต" มิใช่แนวทางแก้ปัญหา

ในบางครั้งเมื่อมีการประชุม มีประเด็นเรื่องที่ต้องขอความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุด และเมื่อมีความคิดเห็นที่แตกต่าง จึงนำไปสู่หาข้อยุติ นั่นคือ การโหวต การโหวตนี้ เราทำเพื่ออะไร? โหวตเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ โหวตเพ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 12 March 2013 22:14 Modified: 12 March 2013 22:26 [ Report Abuse ]

(0) สำรวจพื้นที่สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2556) ได้รับมอบหมายจากคณะฯ เดินทางไปราชการร่วมกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการสำรวจพื้นที่ สถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลคู่เต่า อำเภอหาด... more »
By Monly   created: 22 Febuary 2013 09:01 Modified: 22 Febuary 2013 14:13 [ Report Abuse ]

(0) หยิบ share รายงาน TOR

ในช่วงนี้ ทุกท่านกำลังเคร่งเครียดอยู่กับการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา ตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ โดยในส่วนของคณะฯ ได้รับแจ้งจากหน่วยการเจ้าหน้าที่ ให้ดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติราชการ เพื่อการพัฒนาและเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจ... more »
Sections: วิธีการใช้งาน Share
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 08 Febuary 2013 21:20 Modified: 08 Febuary 2013 21:35 [ Report Abuse ]

(1) คำที่มักพิมพ์ผิด

ระยะหลัง ตั้งแต่ระบบการสื่อสารมีหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทาง Social Network ที่เปิดอิสระให้มีการบันทึก และแสดงความคิดเห็นกันมากขึ้นโดยภาษาที่พิมพ์ ณ ที่แห่งนั้น ที่พบเห็นไม่ได้พิมพ์ข้อความที่ถูกต้องคำบางคำจะพิมพ์ผิดกันโดยมิได้รู้เลยว่า คำที... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 29 January 2013 22:02 Modified: 30 January 2013 09:40 [ Report Abuse ]

(0) การตั้งกรอบรายจ่ายเงินรายได้หน่วยงาน

สอบถามเรื่องราว เมื่อช่วงวันนี้ (28 ม.ค 56) การสอบถามเรื่อง การตั้งกรอบเงินรายได้ จะตั้งอย่างไรที่จะบริหารจัดการได้ง่าย และให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากที่ผ่านมา มีหน่วยงานที่รับจัดสรรกรอบรายจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานซึ่งเมื่อสิ้นปีง... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 28 January 2013 21:48 Modified: 29 January 2013 08:14 [ Report Abuse ]

(7) บอกกล่าวเล่าเรื่อง "ปัญหา"

"ปัญหา" คืออะไร ทำไมจึงเกิด ทั้งหมดล้วนเกิดมาจากการมองต่างมุม คิดต่างมุม ทำให้เกิดความไม่เข้าใจต่อกัน เมื่อเกิดความไม่เข้าใจ ก็ย่อมเกิดปัญหาตามมา อุปสรรค ความไม่เข้าใจ เกิดกับทุก ๆ คน ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรง ความเข้มข้นในเรื่องนั้น ๆ หาก... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 24 January 2013 20:43 Modified: 25 January 2013 08:21 [ Report Abuse ]

(1) เมื่อเสนอผลงาน “ไม่ผ่าน”

เมื่อเสนองานให้ “นาย” พิจารณา ท่านคงพบกับผลงานที่เสนอไม่ตรงประเด็นที่ท่านต้องการ หรือพูดอีกนัยคือ ไม่เข้าตา อะไรทำนองน้้น ซึ่งต้องนำไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ เมื่อมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้น เมื่อมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้น ในผลงานที่เสน... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 21 January 2013 23:37 Modified: 22 January 2013 09:34 [ Report Abuse ]

(0) นโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา

เนื่องจากได้รับหนังสือทางระบบ E-Documentจากกองแผนงาน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 เรื่อง แนวนโยบายการบริหารจัดการเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สรุปโดยย่อ ความว่า สกอ. ได้มีการพิจารณารายงานผลการสอบทานกา... more »
By Monly   created: 18 January 2013 21:33 Modified: 18 January 2013 21:35 [ Report Abuse ]

(0) แผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ในปี 2556

เริ่มต้นปี 2556 เรามาดูแผนการจัดประชุม อบรม และสัมมนา ของภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อท่านจะได้เตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม โดยข้อมูลที่นำมาลง ณ ที่แห่งนี้ ได้มาจากภาควิชา/หน่วยงานต่าง ๆ ที่แจ้งมายังคณะฯซึ... more »
Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 07 January 2013 17:34 Modified: 08 January 2013 17:24 [ Report Abuse ]

(2) ทำงานอย่างไรให้มีความสุข

ได้อ่านบันทึกเกี่ยวกับ "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข" มามากแล้ว แต่เท่าที่เห็น เป็นภาพที่ไม่สะท้อนเหตุการณ์ที่เจอได้มากนัก ดังนั้นมาดูบทความจากท่าน ว.วชิรเมธี กันบ้าง ว่า ท่านได้กล่าวไว้อย่างไร เนื่องจากตนเองได้ชอบเรื่องราวที่ท่านได้ถ่ายทอดไว้ ไม... more »
Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By Monly   created: 03 January 2013 21:43 Modified: 04 January 2013 10:32 [ Report Abuse ]