นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) สวัสดิการพนักงานเงินรายได้

ตามที่คณะฯ ได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่ให้กับพนักงานเงินรายได้คณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและแรงจูงใจให้กับพนักงานเงินรายได้ที่ปฏิบัติงานในคณะฯในปีงบประมาณ 2556 นี้ มีพนักงานเงินรายได้จำนวน 66 อัตรา (ณ เม.ย 2556) และปีงบประมาณ ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 07 พฤษภาคม 2556 15:08 แก้ไข: 07 พฤษภาคม 2556 15:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : สนับสนุนภารกิจหลัก

ปีงบประมาณ 2557 คณะฯได้ตั้งกรอบรายจ่ายเพื่อสนับสนุนภารกิจหลักในวงเงิน 54 ล้านบาท ( ได้ใช้เงินรายได้สะสมสมทบรายจ่าย จำนวน 8 ล้านกว่าบาท) เพื่อพัฒนางานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ - งานบริหารทั่วไป 15.61 ล้านบาท - งานพัฒนาบุคลากรฝ่า... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 03 พฤษภาคม 2556 08:47 แก้ไข: 03 พฤษภาคม 2556 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : วัตถุประสงค์การจัดทำงบประมาณ

วัตถุประสงค์การจัดทำงบประมาณเงินรายได้คณะฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะฯ ส่วนที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร ในงานต่อไปนี้ 1.สนับสนุนงานสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเน้น... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 02 พฤษภาคม 2556 22:01 แก้ไข: 02 พฤษภาคม 2556 22:04 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : งบปกติ และเงินรายได้สะสม

งบปกติ ในที่นี้หมายถึง กรอบรายจ่ายของภาควิชา/หน่วยงาน ที่ตั้งไว้ และเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานที่คาดว่าจะได้รับภายในปีงบประมาณที่ตั้งกรอบรายจ่าย เงินรายได้สะสม ในที่นี้หมายถึง กรอบรายจ่ายของภาควิชา/หน่วยงาน ที่ตั้งไว้ และเบิกจ่ายจากเงิ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2556 23:07 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2556 23:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ : รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน

ในแบบฟอร์มที่ 4 จะมีตารางในส่วนรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนซึ่งกว่าจะได้ตัวเลขในส่วนนี้ จะต้องผ่านกระบวนการส่งยอดตัวเลขที่ได้กล่าวมาแล้วในระดับหนึ่ง ดังนั้นในบันทึกนี้จะขอกล่าวถึงในส่วนรายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุนไม่ว่าเป็นรายจ่ายตามแผนงาน/ง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 01 พฤษภาคม 2556 22:38 แก้ไข: 01 พฤษภาคม 2556 22:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ความสุขเล็ก ๆ : สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

"คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก"เป็นคำพูดที่บางท่านอาจจะเคยได้ยิน หรือบางท่านอาจจะพูดขึ้นมา เมื่อถึงคราวที่ท่านไม่มีความสุขในช่วงจังหวะของอารมณ์ที่พัดโหมกระหน่ำเข้ามา แต่เมื่อเหตุการณ์สงบทุก ๆ อย่างก็คลี่คลายไปได้ หากเราอดทนที่จะสู้ปัญหาและแก้ป... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 11 เมษายน 2556 20:20 แก้ไข: 12 เมษายน 2556 16:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) หลักการสร้างสายสัมพันธ์ในงาน

ในการสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ น้้น เป็นที่เข้าใจ และรับทราบกันอยู่แล้ว แต่มาดูการสร้างสายพันธ์ในงาน หรือที่เรียกกันในภาษาทางธรรมคือ สังควัตถุสี่ กันบ้างนะค่ะ ว่ามีอะไรกันบ้าง ตามแนวคิดของ สมชาติ กิจยรรยง ได้ให้ข้อคิดไว้ดีมาก และขอนำมาแบ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 เมษายน 2556 06:32 แก้ไข: 05 เมษายน 2556 06:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ในการปรับปรุงงานของเราให้ดีขึ้นกว่าเดิม แนวทางการทำงานที่จะปรับให้ดีขึ้นกว่าเดิมคือ - หากมองว่า ไม่ดีพอให้ตัดออกไปเสียเลย อย่าเสียดายกับที่สร้างมา หากพิจารณาดูแล้วไม่ดีพอ - ให้นำมารวมกันไว้ คือ แบบไหนที่แยกส่วนกันอยู่ นำมารวมกันได้ไหม เ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 05 เมษายน 2556 06:10 แก้ไข: 05 เมษายน 2556 06:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน

การออกแบบเครื่องมือที่ช่วยในการทำงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องอาศัยเครื่องมือด้านเทคโนโลยีเข้ามาช่วย มาเสริมให้การทำงานในหน้างานมีความรวดเร็วมากขึ้นกว่าเดิม ลดต้นทุนในเรื่องค่าแรง ลดในเรื่องกระดาษหากงานในหน้างานที่เกี่ยวข้องกับเอกสา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 04 เมษายน 2556 23:48 แก้ไข: 05 เมษายน 2556 05:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) เทคนิคการนำเสนอผลงาน

จาก "เวทีนำเสนอผลงานตามระบบประกันคุณภาพ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556" ที่งานประกันคุณภาพได้จัดให้ภาควิชา/หน่วยงานนำเสนอผลงาน ซึ่งในปีนี้ มีภาควิชา/หน่วยงานนำเสนอผลงาน จำนวน 12 ผลงานประเภทโครงการพัฒนางานทั่วไป คะแนนวัดผลงาน คะแนนนำเสนอผล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 มีนาคม 2556 23:30 แก้ไข: 20 มีนาคม 2556 23:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]