นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) ภาพบรรยากาศ Workshop : Systems Thinking

เมื่อวันที่ 2-4 สิงหาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Workshop : Systems Thinking และการคิดเชิงกลยุทธ์ด้วยการวิเคราะห์แบบ Force Field Analysis" สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 สิงหาคม 2556 22:32 แก้ไข: 20 สิงหาคม 2556 15:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) แหล่งงบประมาณที่คาดว่าจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2557

อีก 2 เดือน ก็จะสิ้นปีงบประมาณ 2556 กันแล้วนะค่ะ ทางหน่วยคลังก็ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนหน่วยงานในคณะฯ ให้ยื่นเอกสารเบิกจ่าย เงินงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 (รายการที่ได้รับอนุมัติจากคณบดีแล้ว) และเงินรายได้ ให้แล้วเสร็จ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 31 กรกฎาคม 2556 14:04 แก้ไข: 31 กรกฎาคม 2556 16:20 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) การนำเสนอข้อมูล

จากประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย งานประชุม/สัมมนาต่าง ๆ บางครั้งพบว่ามีการนำเสนอข้อมูลที่บรรจุเนื้อหาสาระมากมาย ฟังแล้วก็สับสน ไม่ทราบว่าต้องการสื่ออะไรให้เห็นอย่างชัดเจน บางครั้งผู้ที่เข้าร่วมฟังมีความหลากหลาย และไม่ได้อยู่ในวงการของเรื่อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 27 มิถุนายน 2556 08:59 แก้ไข: 27 มิถุนายน 2556 13:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) ตามหา "นายทะเบียน"

ด้วยความที่อยากรู้ อยากทราบในเรื่องที่ไม่ทราบ ถามไถ่ไปเรื่อยเปื่อย เพื่อหาข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เรื่องต่าง ๆบางครั้งผู้ที่ถูกถามเกิดความรำคาญที่จะไม่ตอบข้อมูล หากวันไหนโชคดีหน่อย เจอเจ้าหน้าที่ใจดี ก็ทำให้งานนั้นราบรื่น ถึงแม้ว่าบางครั้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 มิถุนายน 2556 15:27 แก้ไข: 19 มิถุนายน 2556 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ฐานข้อมูลนำไปสู่การ “แก้ไขปัญหา”

หลาย ๆ ครั้งที่ส่ง “คำถาม” ให้กับหน่วยงานที่ติดต่อ เพราะมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลอยู่กระจัดกระจาย ทำให้อยากต่อการแก้ไขปัญหา หรือถูกจำกัดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล เพราะมองว่า ไม่เกี่ยวข้อง จนทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดความรำคาญที่จะใ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 17 มิถุนายน 2556 23:26 แก้ไข: 18 มิถุนายน 2556 08:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (1) เวที "นำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2556"

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ (SAR) ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม 122 อาคาร 1 คณะทรัพยากรธรรมชาติ กิจกรรมครั้งนี้ คณะฯ ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมิน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 13 มิถุนายน 2556 08:51 แก้ไข: 13 มิถุนายน 2556 14:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) การศึกษาแบบร่วมเรียน (Audit) จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือไม่?

ได้มีภาควิชาสอบถามเรื่อง นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแบบร่วมเรียน (Audit) จะมีรายรับเข้าคณะฯ หรือไม่อย่างไร? ทำให้ต้องเข้าไปล้วงลึกถึงแหล่งต้นตอของข้อมูลกันจริง ๆ เนื่องจากในระบบ SIS เปิดสิทธิ์ให้เฉพาะเพียงบางส่วนเท่านั้นเอง ข้อมูลบางส่วนต้องขอความ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 10 มิถุนายน 2556 11:16 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2556 11:32 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ค่าของคน อยู่ที่ไหน?

"การเรียกร้องสิทธิที่ตนเองต้องการ เพราะคนอื่นได้ และคนอื่นมี โดยมิได้คำนึงถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง ย่อมก่อให้เกิดทุกข์ ซึ่งบางครั้งมิอาจเก็บความทุกข์ไว้ได้ ย่อมนำไปสู่การแสดงออก" "การแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ย่อมเกิดผลดีต่อตนเอง ต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 26 พฤษภาคม 2556 22:03 แก้ไข: 27 พฤษภาคม 2556 00:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กระบวนการจัดทำงบประมาณ : ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ

“ภารกิจที่เชื่อมโยงเป็นระบบที่ทรงประสิทธิภาพ” เป็นทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกส่วนหนึ่งที่จะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดขึ้น ดังนั้นหากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับไม่เพียงพอ ย่อมที่จะนำเงินรายได้ของคณะ/หน่วยงานมาขับเคลื่อนให้บ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2556 21:47 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2556 21:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) กระบวนการจัดทำเงินรายได้ : ฐานมหาวิทยาลัยที่มั่นคง

การใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักด้านต่าง ๆ ของคณะฯ ในส่วนที่ได้รับจัดสรรจากเงินแผ่นดินไม่เพียงพอ หรือไม่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้การดำเนินงานในภารกิจอื่น ๆ ได้คุณภาพตามเป้าหมาย ดังนั้นการจัดทำงบประมาณในส่วนของคณะ/หน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 08 พฤษภาคม 2556 21:03 แก้ไข: 08 พฤษภาคม 2556 21:31 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]