นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

[C] (0) อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรนานาชาติ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2559 มีการกำหนดดังนี้ - ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย ได้ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะทรัพยากรธรร... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 04 เมษายน 2558 14:21 แก้ไข: 24 เมษายน 2558 10:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (3) พัฒนางาน สู่ผลงานที่มีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีการจัดเวทีนำเสนอผลงานพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 สำหรับในปีนี้ มีการนำผลงานมากมาย ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง และหน่วยงานระดับภาควิชา รวมทั้งสิ้น 13 ผลงาน แบบไหนที่เป็น "... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 25 มีนาคม 2558 09:39 แก้ไข: 25 มีนาคม 2558 09:52 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) พิมพ์ และเว้นวรรค ชื่อ "หลักสูตร" อย่างไรให้ถูกต้อง

เนื่องจากวันนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ "หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผลิต เทคโนโลยีและการจัดการยางธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)"พบว่า มีการพิมพ์ชื่อหลักสูตร ที่แตกต่างกันออกไป และสับสนระหว่างชื่อหลักสูตรกับชื่อปริญญาซึ่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 09 กุมภาพันธ์ 2558 16:46 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2558 10:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) Copy มาฝาก : 5 วิธีการสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

ที่คนเราทำงาน ไม่ใช่เพราะเราถึงเวลาที่ต้องทำงาน แต่เป็นเพราะคนเราล้วนมีความใฝ่ฝัน ที่จะเป็นและทำในสิ่งที่ฝันให้สำเร็จ เราจึงทำงานเพื่อก้าวไปยังจุดหมายของแต่ละคน อย่างไรก็ดี ในระหว่างทาง อาจมีบางคนที่ท้อถอย เหนื่อยล้า จึงต้องหาวิธีสร... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2557 09:11 แก้ไข: 28 พฤศจิกายน 2557 09:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (4) แรงบันดาลใจให้ก้าวต่อไป

เมื่อ Boss สัญญากะพวกเราว่า จะนำเรื่องมาเล่าสู่กันฟัง อย่างน้อยเดือนละ 1 เรื่อง ทำให้ลูกแชร์ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่หลับ ๆ ตื่น ๆ อยู่พักหนึ่ง เสมือนสร้างแรงบันดาลใจให้ "ลูกแชร์" ในการก้าวต่อไป ดังเช่น บันได 3 ขั้น ขอ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 19 พฤศจิกายน 2557 08:34 แก้ไข: 19 พฤศจิกายน 2557 08:46 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) คำขวัญรัฐบาล "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" นายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29

โดนใจมาก คำขวัญของท่านนายกรัฐมนตรีไทย คนที่ 29 “ทำก่อน ทำจริง ทำทันที โดยหวังผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน” ที่ฟังแล้ว เข้าใจง่าย “จะเน้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นหลัก ความกินดีอยู่ดี และคุณภาพชีวิต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 10 กันยายน 2557 17:13 แก้ไข: 10 กันยายน 2557 17:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) อัตราค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บันทึกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคำนวณค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาของคณะฯ ที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินจากคณะ/หน่วยงานที่มีการใช้ไฟฟ้า และค่าน้ำประปาในปีที่ผ่านมา และได้เรียกเก็บเงินจากเงินรายได้คณะ/หน่วยงานในปีปัจจุบัน ดังนั้น เรามา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 23 กรกฎาคม 2557 15:40 แก้ไข: 23 กรกฎาคม 2557 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการบริหารทรัพย์สินในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ.

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านคณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ (ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต) และทีมผู้บริหารคณะทรัพยากรธรรมชาติ ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธร... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 02 กรกฎาคม 2557 16:34 แก้ไข: 03 กรกฎาคม 2557 00:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (2) ทำตัวให้ได้เหมือน "อูฐ ปลา หมา และควาย"

ชีวิตการทำงาน ก็คงเปรียบเหมือนคลื่นของทะเล มีราบเรียบ และมีคลื่นโหมกระหน่ำ แต่เราจะทำตัวอย่างไรให้รู้สึกดี มีความสุขในการทำงาน ไม่บั่นทอนจิตใจให้ทำงานอย่างไม่มีความสุข อย่างเช่น การทำงานสายอาชีพของการบริการ อย่างงาน customerimages Service... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 25 เมษายน 2557 08:36 แก้ไข: 25 เมษายน 2557 08:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[C] (0) ค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา

ช่วงนี้เป็นช่วงของการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ประจำปี ขอบันทึกเพื่อป้องกันการลืมก็แล้วกันนะ เรื่องค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำประปา “สำนักงบประมาณได้แจ้งมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อขอซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการซ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย Monly   สร้าง: 22 เมษายน 2557 10:07 แก้ไข: 22 เมษายน 2557 10:10 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]