นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต รุ่นปีการศึกษา 2548 (ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ)

ตามที่กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ รายงานผลการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รุ่นปีการศึกษา 2548 และคณะฯ ได้สรุปข้อมูลจากผลการวิจัยดังกล่าว เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 09 เมษายน 2551 11:43 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) รายงานผล ก.พ.ร. ด้านบริการวิชาการ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2551

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 ในรอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค 2550 – 31 มี.ค 2551) ข้อมูลด้านบริการวิชาการ ในตัวชี้วัดที่ 4.3.1-4.3.3 ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งผลการประเมินจากสำนักงาน ก.พ.ร. ด้านบริการว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 24 มีนาคม 2551 10:09 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) กติกาการใช้ E-mail ในการแจ้งตอบเรื่อง

ตามที่ท่านคณบดี ได้แจ้ง กติกาการใช้ E-mail ในการปฏิบัติงานนั้น http://share.psu.ac.th/blog/fnr-devolop/4854 ท่านเคยเจอปัญหาหรือเปล่า? ว่า เรื่องไหนของเก่า หรือเรื่องไหน ของใหม่ เนื่องจากบางท่านได้นำเรื่องที่แจ้งตอบ มาอยู่ท้ายสุดของจดหมาย หรือบางค... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 18 กุมภาพันธ์ 2551 15:34 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(11) เราจะติดต่อ web site ในระบบ Share PSU ได้รวดเร็วได้อย่างไร

สำหรับมือใหม่หัดใช้คอมพิวเตอร์กันนะคะ ไม่ทราบว่า ท่านเคยเจอปัญหานี้หรือเปล่า เวลาเราจะติดต่อ web site ที่เราใช้งานบ่อย ๆ ต้องเข้าไปหาหลายชั้น กว่าจะเข้าไปถึงข้อมูลที่เราต้องการได้ ยกตัวอย่างกรณี ต้องการติดต่อระบบ share psu นะคะ สำหรับมือใหม่อย่า... มีต่อ »
โดย Monly   สร้าง: 07 กุมภาพันธ์ 2551 08:34 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(9) แก้ปัญหาหัวข้อย่อย และเลขลำดับข้อใน Microsoft Word ที่ขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

เพื่อน ๆ ที่ไม่เคยอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับโปรแกรม Microsoft Word และปัจจุบันก็ได้ใช้งานเป็นในระดับหนึ่ง คือ พูดง่าย ๆ ว่า พิมพ์ และ print เอกสารออกมาได้ก็ใช้ได้แล้ว หรือบางครั้งมีการลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ กรณีที่เป็นเครื่องเช่า สิ่งแรกที่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 04 กุมภาพันธ์ 2551 08:37 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:23 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(10) การแจ้งตอบเรื่องทาง E-document (2)

ตามที่ ม.อ. ได้นำระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) ใช้ในการรับส่งหนังสือ จากหน่วยงานระดับ กอง ---->คณะ------> ภาควิชา และได้มีการพัฒนาส่งเอกสารจากคณะ------>กอง ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะสร้างความยุ่งยาก สับสน และความไม่เข้าใจในระบบ แต่เมื่... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 29 มกราคม 2551 21:27 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) การปรับรูปแบบการทำงานใหม่ (1)

ในปัจจุบัน ในสังคมของชาว ม.อ. จะเห็นได้ว่า มี IT. เข้าใช้ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น มีการนำระบบสารสนเทศใช้ในงานบริหารธุรการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นหากเราสามารถปรับวิธีการทำงานโดยนำ IT. มาใช้ในการทำงาน สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษเช่น การส่งเอกสารให้ห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย Monly   สร้าง: 28 มกราคม 2551 22:15 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2553 16:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]